eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenia z tytułu wypadku przy pracy
 • Wypadki przy pracy - nowe regulacje

  Wypadki przy pracy - nowe regulacje

  00:11 16.01.2013

  ... przy jej prowadzeniu) oraz wykonujące pracę na podstawie umowy uaktywniającej (nianie) o wypadku przy pracy powinny zawiadomić bezpośrednio właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS. Co dołączyć do karty wypadku? W terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku właściwe podmioty sporządzają (na odpowiednim formularzu) kartę wypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, niezdolność do pracy, świadczenie rehabilitacyjne
 • Wypadki przy pracy najczęściej w budownictwie

  Wypadki przy pracy najczęściej w budownictwie

  00:20 23.10.2012

  ... że właśnie w tej branży najczęściej zdarzają się śmiertelne wypadki przy pracy. Dotyczą one w większości małych i średnich firm. Brak odpowiednich zabezpieczeń może być spowodowany oszczędnością pracodawcy. Niestety, w razie wypadku pracownika poniesie on o wiele większe koszty z tytułu zwolnień lekarskich lub odprawy pośmiertnej. Odprawa taka jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • Kiedy odszkodowanie za wypadek w pracy?

  Kiedy odszkodowanie za wypadek w pracy?

  00:35 01.09.2012

  ... Co w wypadku gdy winę za wypadek ponosi pracownik? Gdy wypadek jest spowodowany wyłącznie nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez pracownika, poszkodowanemu nie przysługuje odszkodowanie z funduszu wypadkowego. Zgodnie z prawem świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują pracownikowi, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • Wypadki przy pracy: zmiana przepisów

  Wypadki przy pracy: zmiana przepisów

  10:05 09.12.2011

  ... do ubezpieczenia. Kolejną proponowaną zmianą jest umożliwienie członkowi rodziny zgłoszenie odpowiedniemu oddziałowi ZUS wypadku przy pracy. Poszkodowany złoży wyjaśnienia W myśl projektowanych przepisów zdarzenie będzie uznawane za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn. Będzie to następowało między innymi przez ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • Świadczenia powypadkowe a nietrzeźwość i wina pracownika

  Świadczenia powypadkowe a nietrzeźwość i wina pracownika

  03:12 25.01.2010

  ... zmarłego wskutek wypadku przy pracy (np. jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna). Przypomnijmy, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej zatrudnionemu przysługują następujące świadczenia (por. art. 6 ust. 1 ustawy): zasiłek chorobowy- dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • Wypadek przy pracy: korekta świadczenia chorobowego

  Wypadek przy pracy: korekta świadczenia chorobowego

  01:30 29.08.2009

  ... . Jako kod świadczenia przerwy podajemy symbol 318 - wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Mimo, że będzie to raport sierpniowy w polach 03, 04 należy podać okres, za który przysługuje wyrównanie, tj. 22-31.07. Podstawa prawna ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób ... WIĘCEJ

  Tematy: protokół wypadkowy, wypadek przy pracy, ubezpieczenie wypadkowe, wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy a protokół wypadkowy

  Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy a protokół wypadkowy

  12:50 03.07.2008

  ... , któremu uległ pracownik nie zostanie uznane za wypadek przy pracy, należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe w wysokości co najmniej 80% podstawy wymiaru. Przepisy art. 92 Kodeksu pracy nie przewidują wyższej wysokości wynagrodzenia chorobowego z tytułu wypadku przy pracy. Protokół sporządzony po wypłacie świadczeń Jeżeli po wypłacie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, świadczenia z tytułu wypadku
 • Krótkoterminowe świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

  Krótkoterminowe świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

  12:15 12.02.2008

  ... Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego przysługującego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: