eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rolnik ryczałtowy
 • Faktury VAT RR: nieodliczony VAT a koszty firmy

  Faktury VAT RR: nieodliczony VAT a koszty firmy

  04:17 22.07.2009

  ... rolnikowi zryczałtowanemu) nastąpiła na rachunek bankowy rolnika zryczałtowanego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności, 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, zostaną podane numer i data wystawienia faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT RR, VAT naliczony, odliczenie VAT, koszty podatkowe
 • Konkursy dla zwierząt: nagrody a podatek dochodowy

  Konkursy dla zwierząt: nagrody a podatek dochodowy

  05:45 20.07.2009

  Otrzymane nagrody i premie pieniężne za udział w zawodach i wystawach zwierząt nie stanowią przychodów z działalności rolniczej. Podlegają one opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? W zapytaniu wskazano, iż zwierzęta (konie hodowlane) ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, rolnik ryczałtowy, działalność rolnicza, nagrody
 • Dzierżawa gruntów rolnych a zwolnienie z VAT

  Dzierżawa gruntów rolnych a zwolnienie z VAT

  06:05 09.04.2009

  Gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który może być wykorzystany do działalności rolniczej. Nie spełnia powyższego wydzierżawienie tego gruntu pod wiatraki. Co za tym idzie, taka dzierżawa nie będzie korzystała ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie §13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, dzierżawa nieruchomości, grunty rolne, działalność rolnicza
 • Rolnik ryczałtowy: rezygnacja ze zwolnienia w VAT

  Rolnik ryczałtowy: rezygnacja ze zwolnienia w VAT

  13:09 17.02.2009

  ... i nabycia VAT) Ponadto rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia, musi także zaprowadzić ewidencję sprzedaży przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rezygnuje on ze zwolnienia (art. 43 ust. 4 ustawy). Reasumując zatem, aby rolnik ryczałtowy mógł zrezygnować ze zwolnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, produkty rolne
 • Na produkty od rolnika tylko faktura VAT RR

  Na produkty od rolnika tylko faktura VAT RR

  12:56 05.05.2008

  ... . Ci jednak odmawiają jej podania swoich danych w celu wystawienia faktury VAT RR. W związku z powyższym zadała ona pytanie, czy w sytuacji, gdy rolnik odmówi podania takich danych, może wydać dowód wewnętrzny, jako dowód dokumentujący poniesiony wydatek i na tej podstawie uznać poniesiony wydatek za ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, faktura VAT RR, VAT w rolnictwie, VAT na usługi rolnicze
 • Faktura VAT RR na usługi od rolnika

  Faktura VAT RR na usługi od rolnika

  13:31 25.04.2008

  ... zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności; 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, faktura VAT RR, VAT w rolnictwie, odliczenie VAT
 • Faktury VAT RR: kiedy podatek to koszty podatkowe?

  Faktury VAT RR: kiedy podatek to koszty podatkowe?

  13:24 12.03.2008

  ... rolnikowi zryczałtowanemu) nastąpiła na rachunek bankowy rolnika zryczałtowanego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności, 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, zostaną podane numer i data wystawienia faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT RR, VAT naliczony, odliczenie VAT, koszty podatkowe
 • Faktura VAT RR: nieodliczony podatek to koszty

  Faktura VAT RR: nieodliczony podatek to koszty

  12:32 23.11.2007

  ... zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności; w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, zostaną podane numer i data wystawienia faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT RR, VAT naliczony, odliczenie VAT, koszty podatkowe
 • Faktura VAT RR wystawiona dla własnej firmy?

  Faktura VAT RR wystawiona dla własnej firmy?

  13:20 06.06.2007

  ... art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR”. Z zastrzeżeniem art. 43 ust. 4, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku m.in. wystawiania faktur, o których mowa w art. 106 (art. 117 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura VAT RR, podatek VAT, odliczenie podatku VAT
 • Rolnik ryczałtowy: sprzedaż maszyn podlega PCC

  Rolnik ryczałtowy: sprzedaż maszyn podlega PCC

  14:28 28.04.2007

  ... przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Rolnik ryczałtowy z tytułu zbycia maszyny rolniczej nie jest zobowiązany do ... się w podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych. A zatem rolnik ryczałtowy z tytułu zbycia maszyny rolniczej nie staje się podatnikiem podatku od towarów i usług, o ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność rolnicza, rolnicy, rolnik, rolnik ryczałtowy

poprzednia  

1 ... 6 7Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: