eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › PUP
 • Kara dla pracodawcy. Czy to możliwe?

  Kara dla pracodawcy. Czy to możliwe?

  18:52 29.12.2016 PORADA

  Odbywałam staż z Urzędu Pracy (z Funduszy Europejskich), po którym pracodawca zobowiązał się (w umowie z PUP) przyjąć mnie na okres 4 miesięcy. Staż się zakończył, umowy nie przyjęłam, wcześniej zostałam powiadomiona przez PUP, że jeśli nie doniosę innej umowy (z innym ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, PUP, urząd pracy, koszty stażu
 • Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  13:28 28.11.2016 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie dotacji PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy można je wliczyć jako koszt uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z PFRON, PFRON, jednoosobowa działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodu
 • Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

  Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

  19:58 04.10.2016 PORADA

  Dzień dobry, pracowałam na umowę zastępstwo do końca czerwca 2016 r. W czerwcu dostarczyłam do zakładu pracy zwolnienie lekarskie, ponieważ jestem w ciąży. Obecnie nie pracuję i dostaję zasiłek chorobowy z ZUS-u przysługujący mi do dnia porodu. Po porodzie zamierzam zarejestrować ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, zasiłek chorobowy, L4 w ciąży, ciąża
 • Pobieram zasiłek. Co się stanie kiedy zajdę w ciążę będąc zarejestrowana w PUP?

  Pobieram zasiłek. Co się stanie kiedy zajdę w ciążę będąc zarejestrowana w PUP?

  21:11 09.08.2016 PORADA

  Witam, nurtuje mnie pytanie: co się stanie jeśli zajdę w ciążę pobierając zasiłek dla bezrobotnych? Czy dalej będzie mi on przysługiwał i jak to się ma do oferowanych ofert pracy? Czy będę mogła z nich zrezygnować bez utraty prawa do zasiłku? WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja w urzędzie pracy, PUP, ciąża, zasiłek dla bezrobotnych
 • Zamknięcie firmy, a umowa o pracę

  Zamknięcie firmy, a umowa o pracę

  14:00 06.07.2016 PORADA

  Witam, zakończyłam działalność gospodarczą, miałam pracownika z PUP - prace interwencyjne. Brakuje mi 2,5 miesiąca do utrzymania umowy. Czy będę zwracać pieniądze, które otrzymałam z PUP? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zatrudnianie pracowników, zamknięcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne
 • Dlaczego wyszła mi taka duża niedopłata?

  Dlaczego wyszła mi taka duża niedopłata?

  20:08 03.03.2016 PORADA

  Za rok 2015 wyszła mi niedopłata 90 zł. W tamtym okresie pracowałam u trzech pracodawców z czego jednym był Urząd Pracy - byłam w tym czasie na zasiłku. Z PIT-11, który uzyskałam z PUP wynikało, że nie odprowadzali oni składek na ubezpieczenie społeczne. Czy w związku z tym jest ... WIĘCEJ

  Tematy: niedopłata podatku, PIT-11, PUP, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Jak policzyć półroczny okres pobierania zasiłku w PUP?

  Jak policzyć półroczny okres pobierania zasiłku w PUP?

  20:39 01.01.2015 PORADA

  Dzień dobry, chcę przejść na świadczenie przedemerytalne. W tej chwili pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Wiem, że zasiłek ten mam pobierać przez okres pół roku, a następnie złożyć stosowne dokumenty do ZUS. Jak mam policzyć ten półroczny okres w przypadku, kiedy występuje ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia przedemerytalne, zasiłek dla bezrobotnych, wyrejestrowanie z urzędu pracy, PUP
 • Czy PUP może odmówić mi zarejestrowania się po złożeniu wypowiedzenia u pracodawcy?

  Czy PUP może odmówić mi zarejestrowania się po złożeniu wypowiedzenia u pracodawcy?

  11:40 13.12.2014 PORADA

  Czy jeśli zrezygnuję z pracy na własne życzenie (złożę wypowiedzenie przed upływem okresu, na który umowa jest zawarta), to czy będę mógł się zarejestrować w PUP? Wiem, że nie posiadam prawa do zasiłku, głownie chodzi mi o ubezpieczenie. WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, PUP, rejestracja w urzędzie pracy
 • Programy stażowe z PUP a pomoc de minimis

  Programy stażowe z PUP a pomoc de minimis

  10:27 15.10.2014 PORADA

  Witam, jestem aktualnie na etapie składania wniosku o staż dla firmy. Mam jednak dość duży problem, ponieważ we wniosku znajduje się tabela, gdzie trzeba wymienić udzieloną pomoc z de minimis. Nie jestem jednak pewna, które działania wchodzą w ten zakres. Firma otrzymywała do tej ... WIĘCEJ

  Tematy: pomoc de minimis, staż z urzędu pracy, UE, PUP
 • PUP żąda zwrotu przyznanego dofinansowania

  PUP żąda zwrotu przyznanego dofinansowania

  21:58 09.10.2014 PORADA

  Witam, 10.07.2012 podpisałem z PUP umowę w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności. Wczoraj zostałem wezwany do PUP celem wyjaśnienia przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w okresie 14.03.12 do 30.06.14 tj. w czasie, kiedy zostało przyznane ... WIĘCEJ

  Tematy: PUP, dotacja z urzędu pracy, zwrot dotacji, działalność gospodarcza
 • Dotacja z PUP na wyposażenie a koszty firmy

  Dotacja z PUP na wyposażenie a koszty firmy

  07:31 25.06.2010

  Wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Dotacja dla firmy a ryczałt ewidencjonowany

  Dotacja dla firmy a ryczałt ewidencjonowany

  12:09 13.05.2010

  W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podatek jest obliczany wg określonej stawki od uzyskanego przychodu. Przychodem z kolei są co do zasady kwoty należne za sprzedane towary i świadczone usługi. Choć ustawa o ryczałcie nie wskazuje tego wprost, przychodem takim może być także otrzymana dotacja czy też inne dofinansowanie. Rozpatrzmy następującą ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek zryczałtowany, metody rozliczania podatków
 • Dotacja z PUP na otwarcie firmy a ryczałt ewidencjonowany

  Dotacja z PUP na otwarcie firmy a ryczałt ewidencjonowany

  09:00 17.12.2009

  Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik otrzymał dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zakupił za nią wyposażenie (nie będące środkami trwałymi) i towary handlowe. Przychody z tej działalności będą opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Będzie on także czynnym podatnikiem VAT. Od powyższych zakupów VAT został ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek zryczałtowany, metody rozliczania podatków
 • Start działalności: wydatki w koszty a korekta PIT

  Start działalności: wydatki w koszty a korekta PIT

  06:59 17.11.2009

  Poniesione przez podatnika w 2008 r. wydatki na zakup wyposażenia sfinansowanego ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy na otworzenie firmy stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej roku 2008. Prawo do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów przysługuje mu poprzez możliwość skorygowania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Dotacje z PUP: wyposażenie a koszty firmy

  Dotacje z PUP: wyposażenie a koszty firmy

  06:21 16.09.2009

  ... – jako osobie bezrobotnej – jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. PUP przyznał mu kwotę 14 000 zł. Po zarejestrowaniu firmy środki te zostały wydane na zakup wyposażenia – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Pozakodeksowe obowiązki pracodawcy wobec PUP

  Pozakodeksowe obowiązki pracodawcy wobec PUP

  13:54 23.12.2008

  Pracodawca dźwiga na swych barkach ciężar obowiązków narzuconych mu przez Kodeks pracy. Nie należy jednak zapominać, że wiele powinności szefa wynika z regulacji pozakodeksowych. Jedną z nich jest współdziałanie z powiatowym urzędem pracy. Przyjrzyjmy się, jak ta współpraca powinna wyglądać z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Powinności ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, PUP, urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy
 • Zakupy towarów i usług za środki z PUP a koszty firmy

  Zakupy towarów i usług za środki z PUP a koszty firmy

  07:47 17.12.2008

  Fakt sfinansowania wydatków na zakup towarów (usług) innych niż środki trwałe ze środków przyznanych osobie bezrobotnej z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, mimo iż przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Stanowisko takie zajął ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Wyposażenie za pieniądze z PUP a koszty podatkowe

  Wyposażenie za pieniądze z PUP a koszty podatkowe

  13:56 07.07.2008

  ... zostaną zaliczone do kosztów podatkowych przedsiębiorcy. Natomiast ustawa o podatku dochodowym nie zabrania zaliczenia do takich kosztów sfinansowanych ze środków pochodzących z PUP wydatków na nabycie wyposażenia (czyli składników majątku o wartości nie przekraczającej 3 500 zł, które nie zostały zaliczone do środków trwałych). WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Zakupy za środki z urzędu pracy a koszty podatkowe

  Zakupy za środki z urzędu pracy a koszty podatkowe

  12:16 23.04.2008

  Wydatki poniesione na zakup składników majątku nie zaliczonych do środków trwałych (czyli wyposażenia) oraz remont siedziby firmy, a sfinansowane z bezzwrotnej pomocy z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych tej działalności. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Doradztwo zawodowe w urzędach pracy

  Doradztwo zawodowe w urzędach pracy

  00:45 28.09.2007

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem regulującym działanie publicznych służb zatrudnienia, urzędy pracy mają zatrudnić ponad 4,6 tysiąca doradców zawodowych i pośredników. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej, organizowania ... WIĘCEJ

  Tematy: urząd pracy, PUP, bezrobotni, szkolenia dla bezrobotnych


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: