eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek z tytułu umowy zlecenie
 • Małe zlecenia podatek i kontrolowanie

  Małe zlecenia podatek i kontrolowanie

  16:26 14.01.2023 PORADA

  Witam, zastanawiam się jak wygląda kontrola małych zleceń w Polsce i w państwach europejskich. Czy jeśli ktoś zapłaci załóżmy 100 zł za koszenie trawnika to jako tako wiadomo iż jest to zapłata za zlecenie i powinno się od tego zapłacić podatek, tylko czy jest to jakoś ... WIĘCEJ

  Tematy: zleceniobiorca, zleceniodawca, podatek z tytułu umowy zlecenie, umowa zlecenie podatek
 • Jaki podatek od kilku umów zlecenie?

  Jaki podatek od kilku umów zlecenie?

  20:36 29.05.2022 PORADA

  Dzień dobry, zamierzam zrezygnować z etatu i pracować na dwóch lub trzech umowach zlecenie u różnych zleceniodawców. Wynagrodzenie z jednej umowy będzie wynosiło ok 2-3 tysięcy złotych. Stawka godzina ok 60 zł – 70 zł brutto. Jaki podatek będę musiała zapłacić od swojego ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa zlecenie, rozliczenie umowy zlecenia, umowa zlecenie podatek
 • Od umowy zlecenia z obywatelem z Ukrainy nie należy pobierać podatku dochodowego?

  Od umowy zlecenia z obywatelem z Ukrainy nie należy pobierać podatku dochodowego?

  12:23 09.12.2021

  ... (czyli m.in. osoby prawne i ich jednostki organizacyjne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji ... 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Umowa o pracę na 1/2 etatu i umowa zlecenia - jakie podatki?

  Umowa o pracę na 1/2 etatu i umowa zlecenia - jakie podatki?

  17:13 30.10.2020 PORADA

  Witam. Jestem zatrudniony na 1/2 etatu. Przelew który otrzymuję jako wynagrodzenie to ok 1500 zł. Chcąc zatrudnić się w drugim miejscu pracy na podstawie umowy zlecenia. Jakie i w jakiej sumie zostaną pobierane podatki? WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, umowa zlecenia, rozliczenie umowy zlecenia, podatek z tytułu umowy zlecenie
 • Umowa zlecenie a ubezpieczenie w KRUS

  Umowa zlecenie a ubezpieczenie w KRUS

  20:30 03.07.2020 PORADA

  Jestem na ubezpieczeniu z KRUS. Chcę prowadzić animacje artystyczne na umowę zlecenie. Czy nie będę miała problemów podatkowych działając w ten sposób? WIĘCEJ

  Tematy: KRUS, ubezpieczenie KRUS, umowa zlecenia, umowa zlecenie
 • Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy gdy certyfikat rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy gdy certyfikat rezydencji podatkowej

  13:15 04.12.2019

  ... powinna takim zleceniobiorcom od wypłacanych wynagrodzeń naliczać podatek dochodowy? Czy podatek ten powinien być obliczany od udostępnianych nieodpłatnie świadczeń zakwaterowania, ... o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: a. osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Umowa zlecenie z więźniem: jakie koszty uzyskania przychodu?

  Umowa zlecenie z więźniem: jakie koszty uzyskania przychodu?

  12:53 27.04.2018

  ... tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania
 • Podatek od umowy zlecenia obcokrajowca gdy certyfikat rezydencji

  Podatek od umowy zlecenia obcokrajowca gdy certyfikat rezydencji

  13:24 31.05.2017

  ... zlecenie. Ich rodziny nadal mieszkają na Ukrainie. Spółka zadała pytanie, jakie ciążą na niej obowiązki jako płatnika od wypłacanych wynagrodzeń z tytułu ... płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat ( ... przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Ukrainie z tytułu umowy zlecenia, będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Te same czynności przy umowie zlecenie i działalności gospodarczej

  Te same czynności przy umowie zlecenie i działalności gospodarczej

  06:13 22.04.2017

  ... otwarciu firmy, nadal chciałby pracować na umowę zlecenie, dzięki której przysługują jej ... 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, ... na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z ww. tytułu. Obowiązki w tym zakresie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania
 • Umowa zlecenie poza Polską z obcokrajowcem = podatek u źródła

  Umowa zlecenie poza Polską z obcokrajowcem = podatek u źródła

  13:43 10.04.2017

  ... reguluje art.29 ust.1 pkt 1 ustawy o PDOF. W myśl tego przepisu, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. ... miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. W naszej ocenie, właśnie do tej kategorii przychodów zaliczyć należy przychody uzyskane przez nierezydenta z tytułu umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Umowa zlecenie małoletniego dziecka w rozliczeniu rocznym

  Umowa zlecenie małoletniego dziecka w rozliczeniu rocznym

  14:47 25.02.2017

  ... tyczy umowy zlecenie zawieranej z pracodawcą, przychód uzyskany z tego tytułu kwalifikuje się do źródła w postaci przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Art. 13 pkt 8 lit. a) przytoczonej ustawy wskazuje bowiem, że w tym źródle przychodów mieszczą się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia obcokrajowca

  Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia obcokrajowca

  13:35 04.08.2016

  ... podatek dochodowy: 3 000 zł x 20% = 600 zł Do wypłaty: 3 000 zł - 292,80 zł - 45 zł - 239,60 zł - 600 zł = 1 822,60 zł Dodajmy w tym miejscu, że w przypadku umowy zlecenie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Podatek od zarobku z internetowego programu partnerskiego

  Podatek od zarobku z internetowego programu partnerskiego

  13:34 26.11.2015

  ... osiągają niemałe zarobki. W jaki sposób należy obliczyć od ich wartości podatek dochodowy? Udział w programie jako hobby We wniosku o interpretację prawa ... przez strony „umowie” nie można bowiem jednoznacznie przypisać cech umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też umowy dzierżawy, najmu lub umowy o podobnym charakterze. W takim razie przychód ten ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, podatek z tytułu umowy zlecenie, umowa zlecenie, przychody podatkowe
 • Praca na wakacje czyli umowa zlecenie ze studentem

  Praca na wakacje czyli umowa zlecenie ze studentem

  13:11 30.07.2015

  ... podatek (zarówno zryczałtowany jak i w postaci zaliczki na podatek) płatnik jest obowiązany przekazać na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla płatnika (zleceniodawcy). Podatek należy przekazać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym ten został pobrany. Składki ZUS od umowy zlecenie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie

  Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie

  08:29 16.05.2013 PORADA

  Chcę zatrudnić pracownika na umowę zlecenie. Jakie kroki należy poczynić, gdzie się zgłosić? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, obowiązki pracodawcy, składki ZUS, ZUS ZUA
 • Płacenie podatku za Umowę o Dzieło / Umowę zlecenie zawartą z zagranicznym klientem

  Płacenie podatku za Umowę o Dzieło / Umowę zlecenie zawartą z zagranicznym klientem

  12:02 15.04.2013 PORADA

  Wytwarzam oprogramowanie dla osób prywatnych / firm w ramach umowy o dzieło / umowy zlecenie. Podatek płaci zleceniobiorca, a na początku przyszłego roku przesyła mi PIT-11. Jak powinienem jednak postępować z klientami zagranicznymi? Jasnym jest, że praca następuje w Polsce, a ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, umowa zlecenia, rozliczenie umowy o dzieło, rozliczenie umowy zlecenia
 • Umowa zlecenia 800 PLN brutto, ile dostanę na rękę?

  Umowa zlecenia 800 PLN brutto, ile dostanę na rękę?

  23:24 22.03.2013 PORADA

  Pracuję na umowę zlecenie, 800 PLN brutto. Mam 28 lat i się nie uczę. Czy może ktoś mi wyliczyć, ile powinienem dostać na rękę? Umowa jest zawarta na montera mebli (stolarstwo) wg potrzeb zleceniodawcy. WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, podatek z tytułu umowy zlecenie, wynagrodzenie za pracę, wysokość wynagrodzenia
 • Dlaczego taki podatek do zapłaty?

  Dlaczego taki podatek do zapłaty?

  11:08 28.02.2013 PORADA

  Mam rentę rodzinną 6500 na rok, umowa zlecenie 1700, dopłata podatku do Urzędu skarbowego 511 zł. Jak to możliwe, skąd taka kwota? Pozdrawiam. WIĘCEJ

  Tematy: renta, renta rodzinna, umowa zlecenia, podatek z tytułu umowy zlecenie
 • Kwota wolna od podatku

  Kwota wolna od podatku

  10:16 26.02.2013 PORADA

  Czy jeżeli w roku 2012 zarobiłam ok. 5800 zł w umowie o dzieło oraz ok. 550 zł w umowie zlecenie, to czy należy mi się jakiś zwrot podatku? WIĘCEJ

  Tematy: kwota wolna od podatku, rozliczenie roczne, umowa o dzieło, umowa zlecenia
 • Rachunek uproszczony

  Rachunek uproszczony

  19:47 19.02.2013 PORADA

  Witam, Mam pytanie odnośnie rachunku uproszczonego. Chcę wykonać usługę na umowę zlecenie. Czy ta umowa musi jakoś specjalnie wyglądać? Zleceniodawca chce ode mnie rachunek uproszczony. Czy mogę do niego zakupić materiał i odliczyć podatek? Drugie pytanie: na jakich zasadach ... WIĘCEJ

  Tematy: rachunek uproszczony, umowa zlecenia, wystawienie rachunku, rachunek za usługę

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: