eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od sprzedaży akcji
 • Spółka holdingowa: jakie warunki należy spełnić w świetle ustawy o CIT?

  Spółka holdingowa: jakie warunki należy spełnić w świetle ustawy o CIT?

  15:51 04.05.2023

  ... jest przede wszystkim zwolnienie z podatku przychodów z tytułu zbycia udziałów lub akcji spółki zależnej. Przepisy w zakresie skorzystania z preferencji reżimu holdingowego są na tyle ... . 1 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody osiągnięte przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka holdingowa, spółki zależne, spółka dominująca, spółka zależna
 • Polska Spółka Holdingowa - co przynosi podatnikom projekt zmian?

  Polska Spółka Holdingowa - co przynosi podatnikom projekt zmian?

  14:16 06.09.2022

  ... do polskiego systemu prawnego instytucję spółki holdingowej. Regulacja opiera się na następujących filarach: pełnym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zysków pochodzących ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach zależnych oraz zwolnieniu z tego podatku 95% dywidendy wypłacanej spółce holdingowej przez spółkę zależną. Aktualna definicja ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka holdingowa, holding, spółki zależne, spółka dominująca
 • Czy dochód ze sprzedaży akcji uzyskanych tytułem spadku podlega dodatkowemu opodatkowaniu?

  Czy dochód ze sprzedaży akcji uzyskanych tytułem spadku podlega dodatkowemu opodatkowaniu?

  02:43 25.07.2020 PORADA

  Otrzymałem  w 2017 roku w spadku (I grupa) akcje zdeponowane na rachunku maklerskim o wartości 100.000 zł. Wymagania do zwolnienia z podatku od spadku, czyli zgłoszenie do US faktu nabycia spadku zostało dokonane w terminie. Czy sprzedając akcje w roku 2020, których aktualna wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, sprzedaż spadku, akcje, sprzedaż akcji
 • Neutralna podatkowo wymiana udziałów w spółce holdingowej

  Neutralna podatkowo wymiana udziałów w spółce holdingowej

  13:51 16.10.2019

  ... kapitałowych podejmujących tożsame, zgodne z prawem, działania restrukturyzacyjne w zależności od tego, jaki pakiet udziałów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14). Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Podatek dochodowy od sprzedaży akcji nabytych w spadku

  Podatek dochodowy od sprzedaży akcji nabytych w spadku

  13:39 12.07.2019

  ... akcji: • dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji (byłoby to zresztą niemożliwe, skoro dochód ze sprzedaży akcji – który zdaniem Wnioskodawczyni miałby być kosztem uzyskania przychodu – ustala się jako różnicę przychodu z tej sprzedaży i kosztów jego uzyskania); • podatku od ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż akcji, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Wniesienie udziałów do spółki w podatku dochodowym

  Wniesienie udziałów do spółki w podatku dochodowym

  12:55 28.05.2019

  ... zamian za wniesione do niej udziały w innej spółce. Przy późniejszej sprzedaży udziałów w nowej spółce, podatnik rozpozna koszty w wysokości wydatków ... dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Aport środków trwałych do spółki w podatku dochodowym

  Aport środków trwałych do spółki w podatku dochodowym

  13:21 10.08.2018

  ... o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w ... podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Bez opodatkowania wkładów pieniężnych wniesionych do spółki

  Bez opodatkowania wkładów pieniężnych wniesionych do spółki

  13:44 05.07.2018

  ... obejmowaniu akcji w zamian za ... akcji. Skutki dla rynku kapitałowego oraz samych firm wręcz rewolucyjne, niestety w negatywnym sensie. Minister Finansów uspokoił W wydanej 2 marca 2018 r. podatkowej interpretacji ogólnej nr DD6.8201.1.2018 Minister Finansów przyznał, że literalne brzmienie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie jest przychodem wspólnika

  Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie jest przychodem wspólnika

  13:12 10.05.2018

  ... interpretacja przepisów prawa podatkowego Niniejsza interpretacja dotyczy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych2), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., w zakresie określenia, czy przychód, o którym mowa w tym przepisie powstaje w sytuacji wniesienia do spółki (będącej podatnikiem ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Podatek od sprzedaży akcji

  Podatek od sprzedaży akcji

  20:57 17.04.2018 PORADA

  Otrzymałem w formie darowizny od taty akcje (tato otrzymał je w spadku). Akcje sprzedałem. Czy powinienem zapłacić podatek od całej sumy sprzedaży, czy od sumy sprzedaży pomniejszonej o wartość akcji w dniu otrzymania darowizny? WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż akcji, akcje, darowizna, sprzedaż darowizny
 • Uwaga na podatek przy sprzedaży akcji nabytych w spadku!

  Uwaga na podatek przy sprzedaży akcji nabytych w spadku!

  13:48 29.06.2017

  ... zapłata (art. 17 ust. 1ab pkt 1 ustawy o PIT). Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu udziałów czy akcji Przy sprzedaży udziałów czy akcji podatek jest liczony od dochodu. Aby w związku z tym podatek taki prawidłowo policzyć, należy ustalić wartość kosztów uzyskania przychodu. Dochodem różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż akcji, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w podatku dochodowym

  Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w podatku dochodowym

  13:44 15.03.2017

  ... którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Jest jeszcze ... w ramach aportu firmowego składnika majątku). Od tak uzyskanego dochodu (z tytułu objęcia udziałów) podatnik jest zatem obowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji

 

1 2 ... 4

następnaAdvertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: