eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › patent
 • Jakie wynagrodzenie dla twórcy wynalazku pracowniczego?

  Jakie wynagrodzenie dla twórcy wynalazku pracowniczego?

  13:23 30.09.2022

  W codziennej praktyce spotykam się z licznymi sytuacjami w których przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ochrony wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, wskazując przy tym osobę twórcy, będącego jego pracownikiem. Warto przy tej okazji zastanowić się, czy pracownikowi, który w ramach świadczenia pracy opracował rozwiązanie, zgłoszone ... WIĘCEJ

  Tematy: wynalazek, wynalazek pracowniczy, ochrona wynalazku, wzór użytkowy
 • Prawo patentowe Unii Europejskiej czekają rewolucyjne zmiany

  Prawo patentowe Unii Europejskiej czekają rewolucyjne zmiany

  12:04 01.07.2022

  ... ochrony, w tym unieważnianie kolizyjnych patentów, wymaga podejmowania działań przed odpowiednimi organami w każdym z państw, w którym przeprowadzono walidację. Patent europejski o jednolitym skutku (Patent jednolity) Nowy system patentowy nie oznacza możliwości uzyskania „unijnego” patentu, na wzór unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo patentowe, patent, ochrona patentowa, ochrona znaków towarowych
 • Jakie zmiany w ustawie o własności przemysłowej?

  Jakie zmiany w ustawie o własności przemysłowej?

  00:20 09.12.2019

  ... decyzję w sprawie wystąpienia o międzynarodową ochronę swojego wynalazku. Nowelizacja zmienia definicję wzoru użytkowego, jak również opisu wzoru użytkowego. W myśl zmienionych przepisów patent będzie mógł zostać ograniczony przez zmianę zastrzeżeń patentowych na wniosek osoby mającej do niego prawo. W takim przypadku wyznaczany będzie ekspert ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o własności przemysłowej, prawo własności przemysłowej, patent, znaki towarowe
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2016 r.

  14:29 02.05.2016

  Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu prawa handlowego, prawa własności przemysłowej, opłat sądowych oraz ochrony konkurencji i konsumentów które weszły w życie w kwietniu 2016 r. PRAWO HANDLOWE 1 kwietnia 2016 r. częściowo weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, prawo handlowe, prawo własności przemysłowej, patent
 • Ochrona prawna wynalazków i wzorów użytkowych

  Ochrona prawna wynalazków i wzorów użytkowych

  12:57 14.12.2015

  ... i czerpania z niego korzyści materialnych i niematerialnych. Zasada terytorialności - prawa obejmują konkretne terytorium jednego kraju, w którym ochrona została przyznana. Tym samym, aby patent lub prawo ochronne na znak towarowy było skuteczne poza granicami kraju, konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji urzędu patentowego państwa, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona wynalazków, ochrona wzorów użytkowych, patenty, ochrona patentowa
 • Zmiany w Prawie własności przemysłowej

  Zmiany w Prawie własności przemysłowej

  22:17 25.02.2015

  W Polsce będą uznawane skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych na podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego. Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dostosowuje prawo polskie do wiążących umów międzynarodowych. Wprowadzane przez nowelizację rozwiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: przemysł, własność przemysłowa, prawo, patent
 • Dotacje dla firm na pierwsze wdrożenie wynalazku

  Dotacje dla firm na pierwsze wdrożenie wynalazku

  13:14 03.01.2012

  ... Innowacyjna Gospodarka. Wynalazek powinien zostać przynajmniej zgłoszony do właściwego urzędu patentowego w celu uzyskania patentu lub wnioskodawca powinien już posiadać patent. Aby uzyskać dofinansowanie w ramach planowanego pilotażowego działania konieczne jest więc: Posiadanie dokumentu patentowego lub dowodu zgłoszenia w celu uzyskania patentu ... WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie dla przedsiębiorców, dotacje unijne, dotacje, dotacje dla firm


Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: