eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo znaków towarowych
 • Czym są niekonwencjonalne znaki towarowe?

  Czym są niekonwencjonalne znaki towarowe?

  11:33 01.09.2021

  ... takie jak nazwa czy logo. Przykłady oryginalnych znaków towarowych Wśród najchętniej wybieranych, niekonwencjonalnych znaków towarowych wymienia się trójwymiarowe kształty produktów. Są ... lat, ale można przedłużać ją w nieskończoność. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoje prawo nie wygaśnie, rób to terminowo. Jest to bardzo ważne, ponieważ powtórna ... WIĘCEJ

  Tematy: znaki towarowe, znak towarowy, rejestracja znaków towarowych, prawo znaków towarowych
 • Znaki towarowe. Czym jest wtórna zdolność odróżniająca?

  Znaki towarowe. Czym jest wtórna zdolność odróżniająca?

  00:20 27.05.2021

  ... . Musi być kojarzony z jednym producentem, pochodzeniem. Wiele oznaczeń opisowych używa się w celu informowania o właściwościach jakiejś usługi czy produktu. Brak rejestracji znaków, które są postrzegane przez przedsiębiorców w ten sposób, ma na celu ochronę swobody działalności gospodarczej. Promocja i reklama marki – duże środki finansowe ... WIĘCEJ

  Tematy: znaki towarowe, znak towarowy, wtórna zdolność odróżniająca, ochrona znaków towarowych
 • Unijne znaki towarowe - 6 najważniejszych zmian

  Unijne znaki towarowe - 6 najważniejszych zmian

  08:10 06.05.2016

  ... Rozporządzenia 2015/2424 dotyczącego unijnych znaków towarowych. Poniżej prezentujemy sześć innych, według nas najważniejszych zmian w przepisach dotyczących unijnych znaków towarowych: 1. Właściciel ... . 4. Zgłaszający musi określić towary i usługi, dla jakich wnosi o prawo ochronne precyzyjnie i jasno. Już nie wystarczy tylko wskazanie klasy i ... WIĘCEJ

  Tematy: unijne znaki towarowe, znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe, rejestracja znaków towarowych
 • Wspólnotowy znak towarowy

  Wspólnotowy znak towarowy

  00:22 13.02.2013

  ... publicznego, zaś po zarejestrowaniu znaku jego właściciel uzyskuje wyłączne prawa do niego. Prawo ochronne udzielone na wspólnotowy znak towarowy powoduje, że właściciel z wyłączeniem ... usług odmiennych od tych, dla których zarejestrowano znak, jeżeli podmiot naruszający prawo ochronne czerpie z tego nienależną korzyść lub jego zachowania działają ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy, znaki towarowe, prawo znaków towarowych
 • Używanie znaku towarowego w orzecznictwie TS UE

  Używanie znaku towarowego w orzecznictwie TS UE

  11:31 24.01.2013

  ... dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. 1989, L 40, s. 1, dalej „dyrektywa o znakach towarowych”), również jeżeli rozlew ten stanowi usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego? Spór, na gruncie którego ... WIĘCEJ

  Tematy: znak towarowy, znak towarowy firmy, zakaz używania znaków towarowych, prawo znaków towarowych
 • Wyrok TS UE w sprawie Interflora: prawo reklamy

  Wyrok TS UE w sprawie Interflora: prawo reklamy

  11:48 20.09.2012

  ... W odpowiedzi na pytanie sądu Zjednoczonego Królestwa o wzmocnioną ochronę znaków towarowych cieszących się renomą, TS UE stwierdził między innymi, że wybór bez ... gdy osoby oferują do sprzedaży towary, które stanowią imitacje towarów właściciela znaków towarowych i reklamują te towary w Internecie w drodze wyboru słów kluczowych odpowiadających znakom ... WIĘCEJ

  Tematy: Interflora, prawo reklamy, ochrona znaków towarowych, znak towarowy
 • Ochrona znaków towarowych w prawie polskim

  Ochrona znaków towarowych w prawie polskim

  12:46 30.08.2012

  ... znaków towarowych przyjmuje i bada Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „UP RP”). UP RP orzeka również w sprawach udzielania praw ochronnych oraz prowadzi rejestr znaków towarowych. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w UP RP. Na wniosek uprawnionego, prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: znaki towarowe, znak towarowy, ochrona znaków towarowych, prawo znaków towarowych
 • Reklama kontekstowa w Internecie a nieuczciwa konkurencja

  Reklama kontekstowa w Internecie a nieuczciwa konkurencja

  09:47 27.03.2012

  ... przed naruszeniami ze strony konkurentów (np. za pomocą systemów rejestracji znaków towarowych). Powszechna cyfryzacja i dostęp do sieci sprawiły, iż w ciągu chwili ... ochrony prewencyjnej: rejestrują odpowiednie domeny internetowe, dokonują zgłoszeń znaków towarowych w jak najszerszym zakresie (słowny, graficzny, graficzno - słowny), szczególnie ... WIĘCEJ

  Tematy: reklama kontekstowa, reklama w internecie, nieuczciwa konkurencja, prawo znaków towarowych
 • Ochrona prawa własności i prawa do ochrony marki

  Ochrona prawa własności i prawa do ochrony marki

  14:07 29.02.2012

  ... nowych znaków towarowych. Ochrona praw własności jest dla nich priorytetem. Jedną z takich firm jest McDonald's, którego prawnicy doszli do wniosku, że nazwa McFest jest naruszeniem praw własności firmy do znaków towarowych. Stwierdzili, że nazwa festiwalu kojarzy się z nazwami z rodziny „Mc” - koncern ma zarejestrowane wiele znaków towarowych ... WIĘCEJ

  Tematy: znak towarowy, znak towarowy firmy, ochrona znaków towarowych, ochrona prawa własności
 • Nieuczciwe oznaczenie przedsiębiorstwa

  Nieuczciwe oznaczenie przedsiębiorstwa

  13:07 13.02.2012

  Bardzo istotne znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku może mieć rozpoznawalne oznaczenie przedsiębiorstwa (np. nazwa lub logo sieci sklepów, restauracji, biura podróży itp.). Korzystanie ze zindywidualizowanego oznaczenia przedsiębiorstwa podlega więc ochronie prawnej. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o ... WIĘCEJ

  Tematy: oznaczenie przedsiębiorstwa, logo firmowe, znak towarowy firmy, prawo znaków towarowych

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: