eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › oferta handlowa
 • Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

  Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

  13:27 26.03.2012

  ... momentu złożenia przez niego oferty zgodnej z ogłoszeniem organizatora. Aukcja przeprowadzana jest ustnie. Licytanci biorą udział w aukcji poprzez składanie konkurencyjnych ofert. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać składającego ofertę, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, oferta, złożenie oferty, przyjęcie oferty
 • Zawarcie umowy - złożenie i przyjęcie oferty

  Zawarcie umowy - złożenie i przyjęcie oferty

  13:14 22.03.2012

  ... sposoby zawierania umów, którymi są oferta, negocjacje, aukcja i przetarg. Pierwszym, przedstawionym w niniejszej publikacji sposobem zawierania umów, jest oferta, która polega na złożeniu ... elementy treści samej umowy, której oferta ta dotyczy (przykładowo: wskazanie przedmiotu umowy, ceny itp.). Jeśli oferta nie zawiera takich elementów uznaje się ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, oferta, złożenie oferty, przyjęcie oferty
 • Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę

  Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę

  12:35 20.01.2012

  ... ogranicza przypadki, w których brak odpowiedzi na ofertę będzie uznany za jej przyjęcie do sytuacji, kiedy: strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, oferta zostaje złożona przedsiębiorcy i dotyczy przedmiotu związanego z prowadzoną przez tego przedsiębiorcę działalnością. O ile jasna wydaje się druga ze wskazanych wyżej przesłanek ... WIĘCEJ

  Tematy: oferta, złożenie oferty, przyjęcie oferty, zawarcie umowy
 • Umowa w trybie ofertowym

  Umowa w trybie ofertowym

  13:55 08.03.2011

  ... (np. tradycyjną pocztą), musi upłynąć czas, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. Oferta elektroniczna Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego ofertę, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Zazwyczaj dochodzi do tego już w momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: oferta, zawieranie umów, oferta handlowa, zawarcie umowy
 • Obrót gospodarczy: złożenie oferty

  Obrót gospodarczy: złożenie oferty

  11:48 20.10.2009

  ... ofertę. Charakteru stanowczości nie będą natomiast miały sformułowania typu „warunkowa oferta”, „wstępna oferta”, „niewiążąca”, „z zastrzeżeniem jej potwierdzenia”, „pod warunkiem akceptacji” ... ze sobą w stałych relacjach gospodarczych. Tak jak to zostało zaznaczone, oferta musi zawierać stanowczą wolę zawarcia umowy oraz określać minimum ... WIĘCEJ

  Tematy: oferta handlowa, złożenie oferty, kryteria wyboru oferenta, weryfikacja kontrahenta
 • Reklama jako propozycja zawarcia umowy

  Reklama jako propozycja zawarcia umowy

  11:16 08.04.2009

  ... Oferta Oferta została ... handlowa. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku reklamy są skierowane do potencjalnych klientów i ich zadaniem jest nakłonienie do zakupu lub skorzystania z usług. Można zatem przyjąć, że reklama zawsze wyraża stanowczą wolę zawarcia umowy. Trudności pojawiają się w związku z jej treścią. Jak już zaznaczono, oferta ... WIĘCEJ

  Tematy: materiały reklamowe, marketing i reklama, zaproszenie do zawarcia umowy, propozycja zawarcia umowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: