eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przyjęcie oferty
 • Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

  Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

  13:27 26.03.2012

  ... przetarg pomiędzy organizatorem przetargu, a oferentem następuje co do zasady z chwilą, gdy organizator poinformuje oferenta na piśmie o wyborze złożonej przez niego oferty. Kodeks cywilny przewiduje szczególne warunki unieważnienia umowy zawartej w drodze aukcji lub przetargu. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, oferta, złożenie oferty, przyjęcie oferty
 • Zawarcie umowy - złożenie i przyjęcie oferty

  Zawarcie umowy - złożenie i przyjęcie oferty

  13:14 22.03.2012

  ... mógł w zwykłym toku czynności otrzymać od adresata oferty odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. Przyjęcie oferty przez jej adresata następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o przyjęciu oferty (najczęściej poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia oferty). Przyjęcie oferty może nastąpić także w sposób dorozumiany m.in. poprzez ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, oferta, złożenie oferty, przyjęcie oferty
 • Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę

  Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę

  12:35 20.01.2012

  ... , iż brak niezwłocznej odpowiedzi w przypadku otrzymania przez przedsiębiorcę oferty od osoby, z którą ten przedsiębiorca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, poczytuje się za przyjęcie oferty. Przepis ten ogranicza przypadki, w których brak odpowiedzi na ofertę będzie uznany za jej przyjęcie do sytuacji, kiedy: strony pozostają w stałych ... WIĘCEJ

  Tematy: oferta, złożenie oferty, przyjęcie oferty, zawarcie umowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: