eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › złożenie oferty
 • Umowa cywilnoprawna a powstanie wierzytelności

  Umowa cywilnoprawna a powstanie wierzytelności

  12:53 30.03.2012

  ... oferty. Przy czym oferty w takim przypadku nie można odwołać, jeżeli wynika to z jej treści lub określono w niej termin przyjęcia. Związanie ofertą polega na tym, że oblat uzyskuje kompetencję do zawarcia umowy przez złożenie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa, umowa cywilnoprawna, wierzytelność, oferta
 • Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

  Zawarcie umowy - negocjacje, przetarg i aukcja

  13:27 26.03.2012

  ... przetarg pomiędzy organizatorem przetargu, a oferentem następuje co do zasady z chwilą, gdy organizator poinformuje oferenta na piśmie o wyborze złożonej przez niego oferty. Kodeks cywilny przewiduje szczególne warunki unieważnienia umowy zawartej w drodze aukcji lub przetargu. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, oferta, złożenie oferty, przyjęcie oferty
 • Zawarcie umowy - złożenie i przyjęcie oferty

  Zawarcie umowy - złożenie i przyjęcie oferty

  13:14 22.03.2012

  ... oferty przez jej adresata. Chwila otrzymania takiego oświadczenia jest jednocześnie momentem zawarcia umowy. Podsumowując, zawarcie umowy poprzez złożenie oferty i jej przyjęcie jest powszechnie stosowanym sposobem zawarcia umowy. W trybie tym strony w zasadzie nie negocjują warunków umowy, a do zawarcia umowy dochodzi poprzez złożenie oferty ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, oferta, złożenie oferty, przyjęcie oferty
 • Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę

  Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę

  12:35 20.01.2012

  ... którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, brak niezwłocznej odpowiedzi doprowadzi do zawarcia umowy o treści zgodnej ze złożoną ofertą. Ewentualna odpowiedź adresata oferty powinna zostać udzielona niezwłocznie, tj. bez nieuzasadnionej zwłoki. Także w tym przypadku, nie jest możliwe abstrakcyjne sprecyzowanie tego terminu, ponieważ będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: oferta, złożenie oferty, przyjęcie oferty, zawarcie umowy
 • Umowa w trybie ofertowym

  Umowa w trybie ofertowym

  13:55 08.03.2011

  ... ). Złożenie oferty polega na oświadczeniu drugiej stronie woli zawarcia umowy z podaniem jej istotnych postanowień. Oferta a zaproszenie do zawarcia umowy Propozycja składającego ofertę powinna być stanowcza. Zatem zwroty w rodzaju: "oferta niewiążąca", "bez zobowiązań", "z zastrzeżeniem potwierdzenia" wykluczają tryb ofertowy. Zamiast oferty mamy ... WIĘCEJ

  Tematy: oferta, zawieranie umów, oferta handlowa, zawarcie umowy
 • Zawarcie umowy: oferta w formie elektronicznej

  Zawarcie umowy: oferta w formie elektronicznej

  12:01 28.02.2011

  ... zawarcia umowy w trybie ofertowym wymagane jest złożenie przez oferenta (czyli składającego ofertę) stanowczej propozycji zawarcia umowy, zawierającej konieczne postanowienia umowy (w przypadku sprzedaży jest to określenie przedmiotu umowy oraz cena) oraz przyjęcie tej oferty przez oblata (adresata oferty). Oferent sam może wskazać termin, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, umowa, złożenie oferty, negocjacje
 • Obrót gospodarczy: złożenie oferty

  Obrót gospodarczy: złożenie oferty

  11:48 20.10.2009

  ... (zawarcia umowy) jest złożenie oferty i jej przyjęcie przez adresata oferty. Definicję oferty zawiera art. 66 k. Zgodnie z jego brzmieniem, oświadczenie drugiej strony woli zawarcia umowy, stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jak zatem widać, aby dane oświadczenie woli nosiło cechy oferty, powinno zawierać dwa ... WIĘCEJ

  Tematy: oferta handlowa, złożenie oferty, kryteria wyboru oferenta, weryfikacja kontrahenta


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: