eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składanie ofert
 • Zmiany w SIWZ w trakcie postępowania, a niepełne dokumenty złożone przez wykonawców

  Zmiany w SIWZ w trakcie postępowania, a niepełne dokumenty złożone przez wykonawców

  11:48 25.09.2015 PORADA

  Dzień dobry, proszę o udzielenie pomocy dotyczącej obecnie prowadzonego postępowania na dostawę sprzętu komputerowego. Zamawiający zażądał w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - opisu oferowanego sprzętu w postaci ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, dokumentacja przetargowa
 • Kiedy zwrot wpłaconego wadium?

  Kiedy zwrot wpłaconego wadium?

  14:11 06.08.2009

  W dniu 27 kwietnia 2009 r. Urząd Zamówień Publicznych (dalej zwany "UZP") wydał opinię, w której stwierdził, że zamawiający nie może zatrzymać wpłaconego wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca wykaże, że brak uzupełnienia przez niego wymaganych przez zamawiającego dokumentów wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z treścią art. ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, zwrot wpłaconego wadium, podstawa do zatrzymania wadium, dokumentacja przetargowa
 • Zamówienia publiczne: podział na części

  Zamówienia publiczne: podział na części

  13:44 13.07.2009

  ... miesiąca od zawarcia umowy jest z technicznego punktu widzenia niemożliwy do zrealizowania, a tym samym ogranicza konkurencję. Firma zażądała również umożliwienia składania ofert częściowych. Zamawiający nie uwzględnił tych zarzutów, więc wykonawca wniósł odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, rozpoznane następnie przez KIO. KIO ... WIĘCEJ

  Tematy: składanie ofert, oferty publiczne, przetargi publiczne, przetargi
 • Reklama jako propozycja zawarcia umowy

  Reklama jako propozycja zawarcia umowy

  11:16 08.04.2009

  ... stanowisko odmienne, że w takim wypadku mamy do czynienia z zaproszeniem do składania ofert i dopiero zamówienie złożone przez potencjalnego klienta należy traktować jako ofertę ... do negocjacji bądź zaproszeniem do negocjacji bądź zaproszeniem do składania ofert. Zgodnie z art. 72 k.c. umowa zostaje zawarta wówczas, gdy strony uzgodnią wszystkie ... WIĘCEJ

  Tematy: materiały reklamowe, marketing i reklama, zaproszenie do zawarcia umowy, propozycja zawarcia umowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: