eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wadium
 • Odsetki od zwróconego wadium. Czy doliczyć podatek VAT?

  Odsetki od zwróconego wadium. Czy doliczyć podatek VAT?

  15:00 24.01.2019 PORADA

  Dzień dobry, rozliczam odsetki od zwróconego wadium, księguję je w ewidencji jako ryczałt 3%. Czy do tych odsetek mam doliczyć podatek VAT? WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, wadium, odsetki, podatek VAT
 • Zwrot wadium gdy pozostaje jeszcze jeden wykonawca

  Zwrot wadium gdy pozostaje jeszcze jeden wykonawca

  09:39 30.11.2018 PORADA

  Proszę o pomoc w poniższej kwestii. W jednej z gmin jest postępowanie, w którym nasza firma brała udział. W dniu 07.11 na stronie zamawiającego pojawiła się informacja o wyborze oferty, nasze wadium zostało zwrócone, aczkolwiek w dniu 05.11 wyraziliśmy zgodę na przedłużenie terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, zwrot wadium, zamawiający, wykonawca
 • Nota uznaniowa - odsetki od wpłaconego wadium

  Nota uznaniowa - odsetki od wpłaconego wadium

  09:56 11.07.2018 PORADA

  Dzień dobry. Jestem osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam się z US w formie ryczałtu. Otrzymałam w m-cu lipcu notę księgową uznaniową - odsetki od wpłaconego wadium, jest to kwota 9,47 zł. Proszę o podpowiedź, na jakim formularzu PIT rozliczyć tę ... WIĘCEJ

  Tematy: nota księgowa, nota uznaniowa, powstanie obowiązku podatkowego, ryczałt ewidencjonowany
 • Zatrzymanie wadium

  Zatrzymanie wadium

  11:39 04.01.2018 PORADA

  Pytanie dotyczy wadium. Brałem udział w przetargu, wpłaciłem wadium, złożyłem dokumenty. Po ocenie wstępnej zgodnie z zapisem w SIWZ zamawiający wezwał wszystkich biorących udział w postępowaniu o przedstawienie dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczenia z KRK, ZUS i US ... WIĘCEJ

  Tematy: udział w przetargu, przetarg, wadium, zatrzymanie wadium
 • Utracone wadium nie może być kosztem uzyskania przychodu

  Utracone wadium nie może być kosztem uzyskania przychodu

  13:34 22.11.2017

  ... zamawiający odmówił podpisania umowy i zawiadomił wnioskodawcę o zatrzymaniu wadium. Sprawa trafiła do sądu, który w pierwszej instancji zasądził zwrot wadium, zaś sąd apelacyjny powództwo o zwrot wadium oddalił. Wnioskodawca zadał w związku z tym pytanie, czy utracone wadium może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wadium
 • Strata z tytułu utraconej zaliczki nie jest kosztem podatkowym

  Strata z tytułu utraconej zaliczki nie jest kosztem podatkowym

  11:43 06.11.2017

  Straty z tytułu utraty wręczonej przedpłaty czy zaliczki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Nie zmienia tego nawet fakt, że podatnik zrobił wszystko co w jego mocy, aby do takiej utraty zaliczki nie doszło - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.11.2017 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.293. ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wadium
 • Wadium przy sprzedaży działki

  Wadium przy sprzedaży działki

  11:17 13.01.2017 PORADA

  Jesteśmy gminą. W wyniku przetargu sprzedaliśmy działkę osobie fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodraczej, która chce otrzymać fakturę VAT. Czy na wpłacone wadium (zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości), musimy wystawić fakturę zaliczkową? Czy jeśli płatność ... WIĘCEJ

  Tematy: gmina, wadium, sprzedaż działki, osoba fizyczna
 • Zatrzymanie wadium

  Zatrzymanie wadium

  20:12 23.11.2016 PORADA

  Witam, zostało zorganizowane "Zaproszenie do skłądania ofert w postępowaniu do 30 tys. euro.", gdzie zamawiający podał informację, że postępowanie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Czy w takim przypadku oferant, którego oferta została wybrana za ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, zwrot wadium, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne
 • Wnoszenie wadium

  Wnoszenie wadium

  13:38 16.02.2016 PORADA

  Zamawiający zapisał w SIWZ, że wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniach... Czy jeśli w SIWZ nie jest wprost napisane, że wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach, wyklucza to możliwość ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, SIWZ, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne
 • Zamówienia publiczne: wadium dla konsorcjum

  Zamówienia publiczne: wadium dla konsorcjum

  00:23 19.11.2015

  ... , w której każdy lub niektórzy z członków konsorcjum bądź nawet podmiot trzeci, wniosą wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Jednak treść gwarancji winna identyfikować ... uchylać się od zapłaty sumy wadium podnosząc, że odpowiadał za zachowania tylko jednego z członków konsorcjum. Każda forma wniesienia wadium musi być tak samo ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, wadium, KIO, gwarancja bankowa
 • Zatrzymanie wadium, pozew do KIO

  Zatrzymanie wadium, pozew do KIO

  14:31 06.10.2015 PORADA

  Dzień dobry, jako wykonawca złożyliśmy ofertę i wnieśliśmy wadium. Nasza oferta nie jest najkorzystniejsza, jednak zamawiający pomimo naszego kontaktu e-mailem nie zwrócił wadium. W czwartek dowiedziliśmy się o wyborze oferty. Do kiedy możemy złożyć skargę do KIO? WIĘCEJ

  Tematy: wadium, pozew do KIO, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne
 • Przetargi publiczne: utrata wadium nie jest kosztem podatkowym

  Przetargi publiczne: utrata wadium nie jest kosztem podatkowym

  13:29 03.09.2015

  ... wypadek zerwania umowy przez drugą stronę. Strona która nie wykona swojego zobowiązania traci wpłacony zadatek i/lub wadium. Przenosząc sprawę wadium na grunt przepisów podatkowych należy zauważyć, że wadium jest świadczeniem warunkowym, które w razie przegrania przetargu podlega zwrotowi. Stanowi rodzaj depozytu przekazanego organizatorowi. Jak ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wadium
 • Rozliczenie VAT od wadium uiszczonego na poczet przetargu

  Rozliczenie VAT od wadium uiszczonego na poczet przetargu

  12:30 30.08.2015

  ... . Aby do przetargu przystąpić, oferent musi wpłacić wadium na konto depozytowe miasta. Z chwilą rozstrzygnięcia przetargu, wadium oferenta który wygrał zostaje zaliczone na ... określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). (...) Należy zatem przyjąć, że wadium staje się częścią zapłaty w momencie wygrania przetargu, tj. ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, faktura VAT, faktura zaliczkowa, faktura
 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych cz. II

  Nowelizacja prawa zamówień publicznych cz. II

  12:15 28.10.2014

  ... na gruncie zamówień publicznych zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nowelizacja wprowadza także ważne zmiany dotyczące wadium. Zgodnie z nowelizacją, do katalogu sytuacji uzasadniających zatrzymanie wadium dodano także niezłożenie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji, że wykonawca nie ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, Prawo Zamówień Publicznych, nowelizacja zamówień publicznych, udzielanie zamówień publicznych
 • Utracone wadium nie zawsze kosztem podatkowym firmy

  Utracone wadium nie zawsze kosztem podatkowym firmy

  12:49 23.04.2013

  ... wypadek zerwania umowy przez drugą stronę. Strona która nie wykona swojego zobowiązania traci wpłacony zadatek i/lub wadium. Przenosząc sprawę wadium na grunt przepisów podatkowych należy zauważyć, że wadium jest świadczeniem warunkowym, które w razie przegrania przetargu podlega zwrotowi. Stanowi rodzaj depozytu przekazanego organizatorowi. Jak ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wadium
 • Zamówienia publiczne: zatrzymanie wadium przez zamawiającego

  Zamówienia publiczne: zatrzymanie wadium przez zamawiającego

  00:32 04.03.2013

  ... gdy zamawiający w tym samym piśmie wystosował już wezwanie do złożenia brakujących oświadczeń i dokumentów jest on zobowiązany przez ustawę do zatrzymania wadium w następstwie odmowy uzupełnienia tych oświadczeń i dokumentów. Przydatne linki: - Prawo zamówień publicznych Jednakże wykonawca może w takim przypadku podnosić brak obowiązku zatrzymania ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, zatrzymanie wadium, wadium, Prawo Zamówień Publicznych
 • Zamówienia publiczne: omyłki w gwarancji wadialnej

  Zamówienia publiczne: omyłki w gwarancji wadialnej

  11:51 20.12.2012

  ... zamówienia publicznego, może podlegać wykładni (sygn. akt KIO 150/12, dalej "Wyrok"). Na wstępie należy wyjaśnić, że jedną z dopuszczalnych form wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest tzw. gwarancja ubezpieczeniowa, tzn. zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do zapłaty określonej sumy na rzecz beneficjenta ... WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja wadialna, gwarancja ubezpieczeniowa, zamówienia publiczne, wadium
 • Utracone wadium przetargowe a koszty firmy

  Utracone wadium przetargowe a koszty firmy

  13:07 22.08.2012

  ... nieleżących po jego stronie. Stracone wadium a koszt uzyskania przychodów Wadium, co do zasady, ma charakter zwrotny. Nie stanowi więc kosztu uzyskania przychodów, ponieważ wpłata wadium nie jest wydatkiem poniesionym definitywnie. Z kolei zwrot wadium nie będzie przychodem. A jak zakwalifikować utracone wadium? Przedsiębiorcy często uważają, że ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wadium

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: