eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Tarcza Prawna. Jakie zmiany w Prawie zamówień publicznych?

  Tarcza Prawna. Jakie zmiany w Prawie zamówień publicznych?

  00:30 15.11.2022

  ... postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana jest spowodowana okolicznościami. Przedmiotowe zmiany nie objęły jednak zamówień będących w trakcie realizacji. Do umów o udzielenie zamówienia publicznego będących w toku znajdzie zastosowanie art. 48 ww. ustawy, zgodnie z którym zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ... WIĘCEJ

  Tematy: Tarcza Prawna, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: zmiana wynagrodzenia umownego z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen?

  Zamówienia publiczne: zmiana wynagrodzenia umownego z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen?

  00:35 19.08.2022

  ... zamówień publicznych (w poprzedniej jak i obecnie obowiązującej wersji) dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia (w tym zmiany wynagrodzenia wykonawcy). Regulacje te pozwalają na dostosowanie umowy do zmian wywołanych okolicznościami ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, wynagrodzenie umowne, prawo zamówień publicznych, umowa o zamówienie publiczne
 • Zamówienia publiczne: granice wykluczenia z postępowania

  Zamówienia publiczne: granice wykluczenia z postępowania

  12:57 11.10.2016

  Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowi ciąg czynności zmierzających do wyłonienia przyszłego ... skoro skutkiem zastosowania tego przepisu jest wykluczenie z powszechnie dostępnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotów, które nie spełniają oczekiwań ustawodawcy. Przepis ten stanowi zatem wyjątek ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie z postępowania
 • Zamówienia publiczne: komunikacja między zamawiającym a wykonawcą

  Zamówienia publiczne: komunikacja między zamawiającym a wykonawcą

  00:55 06.09.2016

  ... wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia. Stosowanie takich środków komunikacji powinno również należycie uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych. Preambuła dyrektywy wskazuje również, iż: obowiązek stosowania środków elektronicznych na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie byłby właściwy ani ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, Prawo Zamówień Publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: obostrzenia dla podprogowych

  Zamówienia publiczne: obostrzenia dla podprogowych

  00:15 31.08.2016

  ... zasada proporcjonalności. Pierwsze dwie zasady, ugruntowane już od dawna w praktyce zamówieniowej, sprowadzają się do obowiązku takiego ukształtowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aby nie powodowało ono naruszenia uczciwej konkurencji oraz spełniało wymagania równego traktowania wykonawców, również w zakresie ich przynależności ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, Prawo Zamówień Publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Jednolity europejski dokument zamówienia, czyli JEDZ w praktyce

  Jednolity europejski dokument zamówienia, czyli JEDZ w praktyce

  00:45 26.07.2016

  ... zamówienia publiczne, a w konsekwencji szansę na ograniczenie biurokracji w tym zakresie. JEDZ – oświadczenie własne wykonawcy – odgrywa kluczową rolę podczas tzw. oceny podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ... zamówienia publicznego i opublikowany wraz z ogłoszeniem przetargowym. WAŻNE Jeżeli postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: jednolity europejski dokument zamówienia, JEDZ, zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych
 • Zmiana umowy o zamówienie publiczne po nowelizacji

  Zmiana umowy o zamówienie publiczne po nowelizacji

  00:44 18.07.2016

  ... w konsekwencji dokonanej poprawki. Cena netto pierwotnego wynagrodzenia miesięcznego nie uległa zmianie. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Czy Zamawiający może w drodze aneksu do ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o zamówienie publiczne, zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Korzystanie z podmiotu trzeciego, a wykluczenie z postępowania

  Korzystanie z podmiotu trzeciego, a wykluczenie z postępowania

  10:00 02.06.2016 PORADA

  Witam, chcę skorzystać z pomocy podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jakie dokumenty i oświadczenia musi złożyć podmiot trzeci bym nie została wykluczona z postępowania? WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie przetargowe, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, udział w przetargu, oferta przetargowa
 • Zamówienia publiczne: wykluczenie za poważne naruszenie obowiązków zawodowych

  Zamówienia publiczne: wykluczenie za poważne naruszenie obowiązków zawodowych

  00:40 12.02.2016

  ... zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia ... dyskwalifikują dany podmiot jako potencjalnego wykonawcę zamówienia publicznego. Katalog uchybień jest otwarty. Na ... dotyczy tego samego Zamawiającego, który prowadzi dane postępowanie, w którym Wykonawca złożył ofertę to Zamawiający z ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, przetargi, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: jednolity europejski dokument zamówienia

  Zamówienia publiczne: jednolity europejski dokument zamówienia

  13:45 08.02.2016

  ... art. 59 dyrektywy 2014/24/UE wprowadzono nową instytucję jaką jest jednolity europejski dokument zamówienia. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia to ustandaryzowane oświadczenie własne wykonawcy, w którym wykonawca potwierdza, że nie podlega wykluczeniu i spełnia ustalone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przetargi, dokument zamówienia
 • Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

  Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

  00:15 18.01.2016

  ... nr 1182/71 w zakresie obliczania i upływu terminu na wniesienie odwołania wyprzedza w konkretnych okolicznościach regulacje kodeksu cywilnego stosowanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 14 ustawy pzp. Zastosowanie dyrektywy klasycznej oraz dyrektywy odwoławczej nie może wynikać także z zasady bezpośredniego skutku ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, wniesienie odwołania, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: