eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zabezpieczenie wykonania umowy
 • Kara umowna: jak ją wpisać do umowy?

  Kara umowna: jak ją wpisać do umowy?

  00:50 03.06.2016

  ... za każde niewykonanie lub nienależyte wykonania danego obowiązku umownego, czy tylko za zawinione działania lub zaniechania dłużnika. Jeśli tego nie określimy w treści umowy, dłużnik będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, umowa, wysokość kary umownej
 • Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy wyższa od kary za niewykonanie umowy?

  Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy wyższa od kary za niewykonanie umowy?

  11:11 05.01.2016

  ... stron w chwili podpisania umowy niemożności jej wykonania w terminie jest okolicznością obojętną dla oceny miarkowania kary umownej. Żądanie zapłaty kary umownej za nienależyte wykonania umowy polegające na wykonaniu umowy po terminie umownym w wysokości znacznie przewyższającej karę umowną zastrzeżoną na wypadek odstąpienia od umowy tj. gdy kara ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, zabezpieczenie wykonania umowy, kara umowna za nienależyte wykonanie umowy
 • Zamówienia publiczne: zmiana umowy nie zawsze istotna

  Zamówienia publiczne: zmiana umowy nie zawsze istotna

  10:08 26.05.2015

  ... gdy po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.”. W praktyce umowę w sprawie zamówienia publicznego można zmieniać odnośnie wielu elementów. Zawsze nieistotnych, ale często również istotnych, takich jak sposób wykonania, termin realizacji, a nawet przedmiot tej umowy. Kluczowe jest ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, przetargi, umowa w sprawie zamówienia, zabezpieczenie wykonania umowy
 • Kara umowna za odstąpienie od umowy – dopuszczalna?

  Kara umowna za odstąpienie od umowy – dopuszczalna?

  00:32 22.04.2015

  ... naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. W omawianej sytuacji bezpośrednią przesłanką możliwości domagania się kary umownej nie jest zaś naruszenie zobowiązania przez drugą stronę, ale odstąpienie od umowy przez tę stronę, która kary się ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, odstąpienie od umowy, kary umowne, wysokość kary umownej
 • Zamówienia publiczne: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamówienia publiczne: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  13:05 13.03.2015

  ... zmierza do podpisania umowy w sprawie zamówienia, w większości przypadków pojawia się problem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest instytucją wprost opisaną w ustawie PZP, która w art. 147 określa, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przepis jasno określa ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, przetargi, udzielenie zamówienia publicznego, umowa
 • Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy - uchwała SN

  Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy - uchwała SN

  12:16 28.05.2014

  ... umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. W takim bowiem przypadku szkoda powstała z niewykonania zobowiązania wskutek odstąpienia od umowy pochłania szkodę powstałą z nienależytego wykonania zobowiązania. Jednocześnie Sąd Najwyższy potwierdził, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, odstąpienie od umowy, kary umowne, wysokość kary umownej
 • Instytucja kary umownej w kc

  Instytucja kary umownej w kc

  00:46 20.01.2014

  ... wykonania zobowiązania poprzez zapłatę zastrzeżonej kary umownej. Kara umowna jest doskonałym środkiem prawnym, który ma na celu z jednej strony zabezpieczenie podmiotu, w interesie którego zastrzeżono karę umowną, a z drugiej stanowi silną motywację dla dłużnika do wykonania ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, wysokość kary umownej, zabezpieczenie wykonania umowy
 • Umowa deweloperska: kara umowna opodatkowana

  Umowa deweloperska: kara umowna opodatkowana

  09:45 21.08.2013

  ... Kodeksu Cywilnego istnieje możliwość, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania, albo nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, może nastąpić poprzez wypłacenie określonej sumy – jest ... listopada 2012 r., sygn.. akt V CSK 512/11, podkreślił, że odstąpienie od umowy nie pozbawia odstępującego domagania się kary umownej – podkreśla Aneta ... WIĘCEJ

  Tematy: deweloperzy, umowa z deweloperem, kupno mieszkania od dewelopera, kara umowna
 • Kara umowna: kiedy można żądać jej zmniejszenia?

  Kara umowna: kiedy można żądać jej zmniejszenia?

  00:20 12.10.2012

  ... zgodnie z ich treścią. Domagając się natomiast odszkodowania na zasadach ogólnych wierzyciel musiałby udowodnić rozmiar szkody poniesionej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta, co w praktyce bywa trudne, czasochłonne a nawet niewykonalne. Z kolei w uchwale z dnia 6 listopada 2003 r. (III CZP 61/03) Sąd Najwyższy ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, wysokość kary umownej, zabezpieczenie wykonania umowy
 • Kara umowna okiem SN

  Kara umowna okiem SN

  00:10 07.08.2012

  ... wpływ na kontrahenta, aby swoje zobowiązanie wynikające z umowy wykonał terminowo i w należyty sposób. Zgodnie z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 6 listopada 2003 roku, zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wysokość kary umownej, zabezpieczenie wykonania umowy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: