eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wysokość kary umownej
 • Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

  Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

  16:07 31.07.2018

  ... którego dla oceny rażącego wygórowania kary umownej istotne znaczenie ma wysokość szkody wierzyciela, bowiem – zgodnie z art. 483 § 1 k.c. celem kary umownej jest naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Nie ma w mojej ocenie podstaw, aby wysokość kary umownej odnosić do odszkodowania obliczanego według ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, umowa, wysokość kary umownej
 • Kara umowna: jak ją wpisać do umowy?

  Kara umowna: jak ją wpisać do umowy?

  00:50 03.06.2016

  ... umownych. Z pewnością pozwoli to uniknąć sporów w przyszłości. Po trzecie, należy wskazać wysokość kary umownej w ten sposób, aby nie pojawiały się wątpliwości co do metodologii jej naliczania. Może to być albo sztywno ustalona wysokość (np. 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, umowa, wysokość kary umownej
 • Kara umowna za odstąpienie od umowy – dopuszczalna?

  Kara umowna za odstąpienie od umowy – dopuszczalna?

  00:32 22.04.2015

  ... dochodzenia kary umownej jest naruszenie zobowiązania przez dłużnika , które rodzi dwojaki skutek: z jednej strony uprawnia wierzyciela do odstąpienia od umowy, a z drugiej strony – jeżeli wierzyciel takiego odstąpienia dokona, może dodatkowo dochodzić od dłużnika kary umownej. Dopuszczalna i skuteczna jest więc klauzula o karze umownej za ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, odstąpienie od umowy, kary umowne, wysokość kary umownej
 • Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy - uchwała SN

  Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy - uchwała SN

  12:16 28.05.2014

  ... dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Z uwagi na powyższe Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można kumulować kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania i kary umownej za niewykonanie zobowiązania, gdyż niemożliwe jest, aby jednocześnie wykonać, choćby w sposób nienależyty i nie wykonać tego samego ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, odstąpienie od umowy, kary umowne, wysokość kary umownej
 • Instytucja kary umownej w kc

  Instytucja kary umownej w kc

  00:46 20.01.2014

  ... na wysokość kary umownej. Z przepisu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego wynika, iż dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, jeśli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, a także w sytuacji, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Z orzecznictwa wypływają dalsze okoliczności warunkujące zmniejszenie (tzw. miarkowanie) kary umownej, co ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, wysokość kary umownej, zabezpieczenie wykonania umowy
 • Umowa deweloperska: kara umowna opodatkowana

  Umowa deweloperska: kara umowna opodatkowana

  09:45 21.08.2013

  ... kary umownej – podkreśla Aneta Mościcka z portalu RynekPierwotny.com. Kara umowna a odszkodowanie Podstawowa różnica między karą umowną, a odszkodowaniem polega na tym, że kara umowna należy się bez względu na wysokość ... WIĘCEJ

  Tematy: deweloperzy, umowa z deweloperem, kupno mieszkania od dewelopera, kara umowna
 • Kara umowna: kiedy można żądać jej zmniejszenia?

  Kara umowna: kiedy można żądać jej zmniejszenia?

  00:20 12.10.2012

  ... okoliczności, indywidualnie w danej sprawie uznaje nieadekwatność wysokości kary (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008r., V ACa 483/08). Należy jednak zauważyć, że sąd może obniżać karę jedynie tak długo, jak długo jej wysokość uzasadniałaby miarkowanie. Wysokość kary umownej nie może zejść poniżej najszerzej pojętej szkody ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, wysokość kary umownej, zabezpieczenie wykonania umowy
 • Kara umowna okiem SN

  Kara umowna okiem SN

  00:10 07.08.2012

  ... na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Nie jest dopuszczalne domaganie się zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli ani w umowie, ani w przepisach regulujących ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wysokość kary umownej, zabezpieczenie wykonania umowy
 • Kary umowne - warto stosować

  Kary umowne - warto stosować

  11:26 03.08.2012

  ... jednak zmniejszyć wysokość żądanej kary. Wymaga to jednak inicjatywy ze strony dłużnika. Podstawy do zmniejszenia kary przez sąd Wprawdzie możliwość dochodzenia kary umownej nie jest uzależniona wprost od wystąpienia szkody, jednak ocena zaistniałej z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (por. wyrok ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, zabezpieczenie wykonania umowy, wysokość kary umownej
 • Kara umowna a uzyskanie odszkodowania

  Kara umowna a uzyskanie odszkodowania

  11:48 06.03.2012

  ... stawek kary umownej. Jej wysokość jest w zasadzie dowolna, ale nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia. Zastrzeżona w umowie wysokość kary umownej powinna być adekwatna do wysokości doznanej szkody i nie powinna przewyższać wielkości świadczenia, którego wykonanie ma zabezpieczać" – zwraca uwagę Kinga Kiniorska. Różne umowy – różne kary ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wysokość kary umownej, pomoc prawna

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: