eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › udzielenie zamówienia publicznego
 • Czy można zamawiać artykuły żywnościowe do stołówki, w przypadku braku ofert w przetargu?

  Czy można zamawiać artykuły żywnościowe do stołówki, w przypadku braku ofert w przetargu?

  10:32 08.12.2022 PORADA

  Czy po ogłoszonym przetargu i braku złożonych ofert, a więc braku podpisanych umów na dostawy, można zamawiać artykuły żywnościowe np. w pobliskich firmach albo u dotychczasowych dostawców?  Powodem braku złożonych ofert i podpisania umów jest niestabilna sytuacja na rynku i ... WIĘCEJ

  Tematy: przetarg, przedszkole, postępowanie przetargowe, procedury zamówień publicznych
 • Firma na ryczałcie a podwykonawstwo wykluczone z ryczałtu - jaki podatek?

  Firma na ryczałcie a podwykonawstwo wykluczone z ryczałtu - jaki podatek?

  18:22 24.07.2020 PORADA

  Prowadzę 1 os. działalność gospodarczą opodatkowaną na ryczałcie. Po wygranym przetargu realizuję zamówienie dla klienta przy pomocy podwykonawcy. Część pracy, którą wykonuję ja (realizacja nagrania dźwiękowego), to moja standardowa usługa, która może być opodatkowana ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, przetarg, udział w przetargu, podwykonawca
 • Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  11:31 06.07.2018 PORADA

  Firma wygrała przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany zamierza zlecić firmie zewnętrznej. Czy umowa na wykonanie projektu budowlanego podlega zgłaszaniu Zamawiającemu? WIĘCEJ

  Tematy: usługi projektowe, projekt budowlany, zamówienia publiczne, udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: konstrukcja SIWZ

  Zamówienia publiczne: konstrukcja SIWZ

  09:16 21.10.2016

  ... zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, SIWZ, wniosek SIWZ, udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: granice wykluczenia z postępowania

  Zamówienia publiczne: granice wykluczenia z postępowania

  12:57 11.10.2016

  ... wyjątkowy, nie powinno być przedmiotem żadnych kontrowersji, skoro skutkiem zastosowania tego przepisu jest wykluczenie z powszechnie dostępnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotów, które nie spełniają oczekiwań ustawodawcy. Przepis ten stanowi zatem wyjątek od zasady powszechnej dostępności w procedurze zamówień publicznych ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie z postępowania
 • Zamówienia publiczne: komunikacja między zamawiającym a wykonawcą

  Zamówienia publiczne: komunikacja między zamawiającym a wykonawcą

  00:55 06.09.2016

  ... wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia. Stosowanie takich środków komunikacji powinno również należycie uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych. Preambuła dyrektywy wskazuje również, iż: obowiązek stosowania środków elektronicznych na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie byłby właściwy ani ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, Prawo Zamówień Publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: obostrzenia dla podprogowych

  Zamówienia publiczne: obostrzenia dla podprogowych

  00:15 31.08.2016

  ... zasada proporcjonalności. Pierwsze dwie zasady, ugruntowane już od dawna w praktyce zamówieniowej, sprowadzają się do obowiązku takiego ukształtowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aby nie powodowało ono naruszenia uczciwej konkurencji oraz spełniało wymagania równego traktowania wykonawców, również w zakresie ich przynależności ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, Prawo Zamówień Publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • SIWZ: zgoda na poprawienie innej omyłki

  SIWZ: zgoda na poprawienie innej omyłki

  12:10 08.08.2016

  ... ustawodawca zredagował przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp, skutkuje niepotrzebnymi wątpliwościami interpretacyjnymi, istotnie wpływającymi na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wszelkie przesłanki odnoszące się do eliminacji wykonawcy z postępowania, ze względu na doniosłość tej czynności, powinny być ukształtowane w sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego
 • Jednolity europejski dokument zamówienia, czyli JEDZ w praktyce

  Jednolity europejski dokument zamówienia, czyli JEDZ w praktyce

  00:45 26.07.2016

  ... obowiązków dokumentacyjnych wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, a w konsekwencji szansę na ograniczenie biurokracji w tym zakresie. JEDZ – oświadczenie własne wykonawcy – odgrywa kluczową rolę podczas tzw. oceny podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy ustaleniu braku podstaw ... WIĘCEJ

  Tematy: jednolity europejski dokument zamówienia, JEDZ, zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne: wykluczenie za poważne naruszenie obowiązków zawodowych

  Zamówienia publiczne: wykluczenie za poważne naruszenie obowiązków zawodowych

  00:40 12.02.2016

  ... , w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że ... tak poważnych uchybień, które dyskwalifikują dany podmiot jako potencjalnego wykonawcę zamówienia publicznego. Katalog uchybień jest otwarty. Na tle stosowania art. 24ust. ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, przetargi, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości "bagatelnej"

  Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości "bagatelnej"

  00:42 12.01.2016

  ... internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Do kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych należy między innymi opracowywanie i upowszechnianie wśród stron postępowań o udzielenie zamówienia przykładowych dokumentów w sprawie zamówień publicznych (wzorcowy SIWZ, propozycja umowy w sprawie robót budowlanych itp.). Trzeba jednak pamiętać, że pomimo ... WIĘCEJ

  Tematy: regulamin udzielania zamówień publicznych, regulamin zamówień publicznych, zamówienia publiczne, udzielenie zamówienia publicznego
 • Jakie są pozytywne warunki udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego?

  Jakie są pozytywne warunki udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego?

  18:54 24.11.2015 PORADA

  Witam, bardzo proszę o pomoc w udzieleniu odpowiedzi na moje pytanie. Nie jestem pewna czy jeden z warunków, jakie znalazłam się zalicza, a mianowicie można zatrzeć iż min. 50% pracowników wykonawcy musi być osobami niepełnosprawnymi? WIĘCEJ

  Tematy: pracownik niepełnosprawny, osoba niepełnosprawna, wykonawca, udzielenie zamówienia publicznego
 • Cesja w zamówieniach publicznych

  Cesja w zamówieniach publicznych

  10:13 09.11.2015

  ... o udzielenie zamówienia publicznego praktycznie zawsze znajduje się zastrzeżenie, iż Wykonawca nie może dokonać przelewu całości lub części swojej wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czy jednak właściwość zobowiązania o udzielenie zamówienia ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja, zamówienia publiczne, przetargi, przelew wierzytelności
 • Zasada transparentności w zamówieniach publicznych

  Zasada transparentności w zamówieniach publicznych

  22:34 27.10.2015 PORADA

  Dzień dobry, na czym polega zasada transparentności w zamówieniach publicznych? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: zasada transparentności, zasada jawności, udzielenie zamówienia publicznego, zamówienia publiczne
 • W których trybach nie wymaga się publikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania?

  W których trybach nie wymaga się publikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania?

  21:46 26.10.2015 PORADA

  Witam, proszę o wyjaśnienie, w których trybach udzielenia zamówienia publicznego nie ma potrzeby publikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie zamówienia publicznego, tryb udzielenia zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne
 • Dialog konkurencyjny a ograniczenie dostępu do informacji o udzieleniu zamówienia

  Dialog konkurencyjny a ograniczenie dostępu do informacji o udzieleniu zamówienia

  12:08 26.10.2015 PORADA

  Jak uzasadnić można ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego? WIĘCEJ

  Tematy: dialog konkurencyjny, postępowanie przetargowe, udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy
 • Zamówienia publiczne: quasi protest

  Zamówienia publiczne: quasi protest

  09:33 08.05.2015

  ... wykonawcy w walce o uzyskanie zamówienia publicznego. Wykonawca nie zgadzający się z czynnościami zamawiającego w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych może ... na które nie można wnieść odwołania są np. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, udzielenie wyjaśnień do SIWZ, wybór oferty najkorzystniejszej czy też unieważnienie postępowania. ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, quasi protest, odwołanie do KIO, udzielenie zamówienia publicznego

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: