eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odwołanie do KIO
 • PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

  PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

  00:20 11.07.2019

  ... odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do ... do wniesienia do KIO odwołania. Również literalna wykładnia, którą od lat stosuje KIO, w takim przypadku nie przewiduje ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, KIO
 • Rażąco niska cena w przetargach coraz częściej pod lupą

  Rażąco niska cena w przetargach coraz częściej pod lupą

  14:53 27.06.2016

  ... są rażąco niskie. Ceny ofert wykonawców odnosi się zatem do szacunkowej wartości zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Oczywiście rozwiązanie ... skutkiem. Dzięki nowelizacji z 2014 r. zamawiający dostali do ręki dwie główne wytyczne, które ułatwiają decyzję, czy wzywać do wyjaśnienia przyczyn znacznego obniżenia ceny ... WIĘCEJ

  Tematy: rażąco niska cena, przetargi, zamówienia publiczne, KIO
 • Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

  Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

  00:15 18.01.2016

  ... przedmiotową materię, bez konieczności sięgania do kodeksu cywilnego dot. sposobu liczenia terminów. Orzecznictwo KIO: W wyroku z dnia 4.05.2015r. KIO 818/15 Izba ... do państw członkowskich wskazanego rozporządzenia wszelkiego tego rodzaju przesłania byłyby zbędne. Podsumowując Sąd Okręgowy w Nowym Sączu stwierdził, iż Odwołujący składając odwołanie ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, wniesienie odwołania, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

  Zamówienia publiczne: kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

  00:23 11.01.2016

  ... termin ten upływa dnia następnego". Przydatne linki: - Prawo zamówień publicznych - Kodeks cywilny Wniosek nasuwa się sam: do dnia wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko UZP, KIO, doktryny było jednolite w zakresie sposobu liczenia terminów na gruncie pzp a obecna zmiana interpretacji przepisów wprowadza niepotrzebne zamieszanie ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, wniesienie odwołania, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: quasi protest

  Zamówienia publiczne: quasi protest

  09:33 08.05.2015

  ... w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych może wnieść odwołanie do KIO. W przypadku jego oddalenia może walczyć dalej, wnosząc skargę do sądu okręgowego. Sytuacja wykonawcy komplikuje się w przypadku postępowań o wartości poniżej progów unijnych. Odwołanie w postępowaniach podprogowych można bowiem złożyć wyłącznie w 4 przypadkach ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, quasi protest, odwołanie do KIO, udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: opłata od skargi na orzeczenie KIO niekonstytucyjna

  Zamówienia publiczne: opłata od skargi na orzeczenie KIO niekonstytucyjna

  00:22 21.05.2014

  ... , ponieważ od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO wykonawcy każdorazowo będą musieli uiszczać opłatę stałą w wysokości pięciokrotnego wpisu od odwołania do KIO. Dotychczas opłata ta była zróżnicowana, w zależności od etapu postępowania. Obecnie, po wprowadzeniu zasady 5-krotności wysokości wpisu do KIO opłata będzie uzależniona jedynie ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, przetargi, KIO, odwołanie do KIO
 • Odwołanie do KIO w przypadku wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty?

  Odwołanie do KIO w przypadku wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty?

  00:22 22.04.2014

  ... odwołanie do KIO nie przysługuje. W takim przypadku brak jest podstaw do wniesienia odwołania bowiem odwołanie dotyczyłoby innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Sytuacja, w której wykonawca uznany za uchylającego się od zawarcia umowy składa odwołanie do KIO ... WIĘCEJ

  Tematy: KIO, odwołanie do KIO, zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: