eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenia podatku VAT
 • Częściowy podnajem samochodu osobowego nie uprawnia do pełnego odliczenia VAT

  Częściowy podnajem samochodu osobowego nie uprawnia do pełnego odliczenia VAT

  13:32 23.07.2021

  ... podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatku VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony, VAT w Unii Europejskiej
 • SLIM VAT 2: Ujmowanie faktur korygujących in minus przy imporcie usług i WNT

  SLIM VAT 2: Ujmowanie faktur korygujących in minus przy imporcie usług i WNT

  13:14 22.07.2021

  Obecnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej "ustawa o VAT") nie określają zasad dotyczących rozliczania korekt in minus w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W praktyce wykształciły się różne podejścia ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, odliczenia podatku VAT
 • Pełne odliczenie VAT od samochodu nie zależy od badania technicznego

  Pełne odliczenie VAT od samochodu nie zależy od badania technicznego

  12:40 23.06.2021

  ... do odliczania pełnej kwoty podatku VAT począwszy od dnia, w którym uzyskał odpowiednie zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów na podstawie którego dokonano odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Natomiast do tego dnia przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego określonego na ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatku VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony, VAT w Unii Europejskiej
 • Odliczenie VAT od zakupu apartamentu w hotelu

  Odliczenie VAT od zakupu apartamentu w hotelu

  13:30 09.06.2021

  ... podatku VAT, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego lokalu. Odnosi się to również do wyposażenia lokalu oraz usług notarialnych. Wobec powyższego, zgodnie z art. 86 ustawy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT zawartego ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, odliczenia podatku VAT
 • Faktura zaliczkowa nie zawsze jest konieczna

  Faktura zaliczkowa nie zawsze jest konieczna

  11:20 07.06.2021

  ... wartości towarów pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłat, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych. Na ogół zaliczka otrzymywana jest w tym samym miesiącu, co dostawa towaru. W związku z tym obowiązek w podatku VAT z tytułu otrzymanej zaliczki i zrealizowanej sprzedaży powstaje w tym samym ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura, faktury VAT, faktura zaliczkowa
 • Fiskus wyjaśnia: zasady rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

  Fiskus wyjaśnia: zasady rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

  12:30 17.05.2021

  ... wyjaśnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów udzielając odpowiedzi na interpelację poselską nr 19624. I tak zmiany wprowadzone przez slim VAT miały na celu uproszczenie rozliczeń tego podatku, które w przypadku faktur korygujących in minus polegają na likwidacji obowiązku uzyskiwania potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej do nabywcy ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, odliczenia podatku VAT
 • Zasady rozliczania VAT z duplikatu faktury

  Zasady rozliczania VAT z duplikatu faktury

  13:19 07.05.2021

  ... uległa zniszczeniu, prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on tą fakturę pierwotną bądź jednym z kolejnych okresów rozliczeniowych (opisanych wyżej). Otrzymanie duplikatu faktury nie odnawia tutaj prawa do odliczenia podatku naliczonego. Usunięcie faktury pierwotnej z rejestru VAT A jak zachować się ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, faktura, duplikat faktury
 • Odpowiedzialność solidarna a zapłata VAT i odsetek

  Odpowiedzialność solidarna a zapłata VAT i odsetek

  12:50 12.04.2021

  ... podatku VAT, płacąc go w cenie nabycia towaru. Obarczenie go dalszą, dodatkową odpowiedzialnością za ten podatek wymaga więc szczególnego usprawiedliwienia, zwłaszcza w świetle fundamentalnej zasady proporcjonalności VAT. Bo przepisy państwa członkowskiego, które nakładają na podatnika bezwzględną odpowiedzialność solidarną za zobowiązania w VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • Jak ujmować faktury korygujące in plus po stronie sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r.?

  Jak ujmować faktury korygujące in plus po stronie sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r.?

  17:25 05.04.2021

  ... podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419, dalej jako: ustawa zmieniająca) wprowadziła pakiet rozwiązań tzw. SLIM VAT, który określa zasady rozliczania faktur korygujących in plus. Przed 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, odliczenia podatku VAT
 • SLIM VAT: Faktury korygujące in minus w 2021 roku w przykładach

  SLIM VAT: Faktury korygujące in minus w 2021 roku w przykładach

  12:41 09.03.2021

  ... oraz spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz należnego podatku VAT uznaje się korespondencję mailową pomiędzy podatnikami. Korekta podatku naliczonego: Zakładając, że nabywca posiadał prawo do odliczenia podatku naliczonego – obowiązek pomniejszenia kwoty podatku naliczonego nastąpi w rozliczeniu za kwiecień 2021 r., tj ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, odliczenia podatku VAT

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 50 ... 55

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: