eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › majątek spółki
 • Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  12:09 04.04.2023

  ... majątek, to wartość tego majątku będzie stanowiła przychód podatkowy - stwierdził dyrektor KIS. Wyrok NSA Sprawa ostatecznie trafiła do sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 17 stycznia 2023 r., w sprawie o sygn. II FSK 1343/20 wydał wyrok w którym stwierdził, że połączenie spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółka osobowa, przejęcie spółki, przychód spółki
 • Warunki zabezpieczenia na majątku firmy

  Warunki zabezpieczenia na majątku firmy

  00:05 03.01.2022

  ... środków nie należy do niej, a służy do rozliczeń z nadawcami tych paczek, czyli sprzedawcami przesyłanych przedmiotów. Na jakiej podstawie organ zajął majątek firmy? WSA w Łodzi przypomniał, że zabezpieczenie zobowiązania podatkowego następuje po przeprowadzeniu postępowania, które cechuje potrzeba szybkości działania organów podatkowych, aby ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie zapłaty podatku, majątek firmy, majątek spółki, zabezpieczenie majątkowe
 • Wniesienie samochodu do spółki cywilnej

  Wniesienie samochodu do spółki cywilnej

  02:42 18.09.2021 PORADA

  Dzień dobry Jakie skutki podatkowe będzie miało wniesienie aportem prywatnego samochodu osobowego będącego własnością jednego wspólnika do spółki cywilnej? Jest to nowo utworzona spółka cywilna, dwóch wspólników, pierwsza działalność gospodarcza każdego z nich, spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, aport, wspólnicy spółki cywilnej
 • Spółka nie ma majątku. Czy powinna złożyć wniosek o upadłość?

  Spółka nie ma majątku. Czy powinna złożyć wniosek o upadłość?

  09:41 17.03.2021

  ... . "Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania ... spółki we właściwym terminie? „Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o upadłość, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość, ogłoszenie upadłości
 • Definicja przedsiębiorstwa

  Definicja przedsiębiorstwa

  21:40 10.12.2020 PORADA

  Chcielibyśmy rozwiązać 2-osobową spółkę cywilną i dokonać zbycia przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników. I tu pytanie, czy możemy podciągnąć nasz stan posiadania pod definicję przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa? W posiadaniu spółki znajduje się ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, likwidacja spółki, sprzedaż części przedsiębiorstwa, przejęcie spółki
 • Odrębność interesu prawnego spółki i wspólników

  Odrębność interesu prawnego spółki i wspólników

  00:40 28.05.2019

  ... Choć zagadnienie majątku spółki osobowej wydaje się z ... majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. NSA odwołał się również do utrwalonej linii orzeczniczej wskazującej, że mienie wniesione jako wkład do spółki w czasie jej powstawania i istnienia spółki jest majątkiem spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: interes prawny spółki, spółka, spółka osobowa, majątek spółki
 • Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

  Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

  10:47 05.09.2018

  ... przychodów ze sprzedaży rozumiane są jako udokumentowane wydatki poniesione przez wnioskodawcę, czyli wartość historyczną wniesionego w gotówce lub aportem wkładu do spółki osobowej, co stanowi niewielką kwotę w stosunku do tego, co przedsiębiorca mógłby odliczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Mocne stanowisko organów administracji ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, wyjście ze spółki, udziały w spółce, wspólnicy spółki
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa czy jego majątku: skutki w podatku o VAT

  Sprzedaż przedsiębiorstwa czy jego majątku: skutki w podatku o VAT

  12:47 09.05.2018

  ... 30 stycznia 2017 r., w której czytamy, że jeśli przedsiębiorca (...) nie będzie prowadził działalności gospodarczej w oparciu o składniki majątkowe otrzymane w związku z rozwiązaniem Spółki jawnej oraz w oparciu o składniki otrzymane w drodze darowizny od żony.” to – w świetle powołanego orzeczenia TSUE z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: zorganizowana część przedsiębiorstwa, sprzedaż ZCP, sprzedaż przedsiębiorstw, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Dopłaty formą zasilenia majątku spółki

  Dopłaty formą zasilenia majątku spółki

  00:40 16.10.2014

  ... więc majątek spółki, mimo że kapitał zakładowy pozostaje w niezmienionej wysokości. W ten sposób pozyskane środki finansowe spółka może wykorzystywać w dowolnym celu związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. W zależności od bieżących potrzeb spółki mogą one zostać przeznaczone na zaspokojenie aktualnych potrzeb spółki, spłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: majątek spółki, kapitał zakładowy, dopłaty w spółce, dopłaty
 • Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu a obowiązek podatkowy VAT

  Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu a obowiązek podatkowy VAT

  14:35 06.10.2014 PORADA

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego. Prawo to zostało wprowadzone przez jednego z udziałowców do majątku spółki aportem w 2010 roku (nie było odliczenia VAT). W II połowie roku 2014 ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka komandytowa, majątek spółki, aport
 • Zbycie udziałów w spółce jawnej

  Zbycie udziałów w spółce jawnej

  21:00 16.01.2014 PORADA

  Jeśli wspólnik opuszcza spółkę jawną poprzez przeniesienie swoich praw i obowiązków na jednego z pozostałych wspólników, to czy rozliczenie między wspólnikiem wychodzącym ze spółki a osobą przejmującą jego udziały może nastąpić w towarze należącym do danej spółki? Jak ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, wyjście ze spółki, udziały w spółce, wspólnicy spółki
 • Przekazanie samochodu prywatnego do środków trwałych w spółce jawnej?

  Przekazanie samochodu prywatnego do środków trwałych w spółce jawnej?

  16:45 18.12.2013 PORADA

  Dzień dobry, przekazałam swój prywatny samochód do środków trwałych firmy - jest to spółka jawna oprócz mnie jest jeszcze jeden wspólnik. Czy przy wprowadzniu wspólnik ma prawa udziału we własności samochodu? Jeśli tak, czy powinnam zawrzeć z nim odrębną umowę? Jak wygląda ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód prywatny, środki trwałe, przekazanie samochodu, wspólnik
 • Spłata odkupionego majątku spółki. Czy muszę zapłacić podatek?

  Spłata odkupionego majątku spółki. Czy muszę zapłacić podatek?

  14:45 13.12.2013 PORADA

  Prowadziłam działalność w formie spółki cywilnej. Spółka została zamknięta w 2012 r., a pozostały majątek odkupił wspólnik, który kontynuuje działalność jednoosobowo. W ramach rozliczenia zaangażowanych na początek środków własnych wspólnik kontynuujący działalność w ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka cywilna, likwidacja spółki, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Jak wyjść ze spółki z o.o.?

  Jak wyjść ze spółki z o.o.?

  10:28 06.12.2013 PORADA

  Witam, ponieważ nie znalazłem odpowiedniego działu, kieruję tutaj to pytanie a właściwie opis sytuacji: jestem udziałowcem spółki z o.o., nie jestem członkiem zarządu, mój udział w spółce jest tylko na papierze, posiadam 25 udziałów na 100, wszedłem do niej ponieważ miała ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce z o.o., udziały w spółce, majątek spółki
 • Spółka cywilna: zaciągnięty kredyt na spółkę a podatek PCC

  Spółka cywilna: zaciągnięty kredyt na spółkę a podatek PCC

  11:56 01.07.2013 PORADA

  Czy kredyt zaciągniety przez spółkę cywilną jest opodatkowany PCC 0,5% jako wkład wspólników? WIĘCEJ

  Tematy: wspólnicy spółki, spółka cywilna, kredyt, podatek PCC
 • PCC w spółce cywilnej

  PCC w spółce cywilnej

  10:25 26.06.2013 PORADA

  Czy przy założeniu spółki cywilnej płaci się podatek PCC w wysokości 0,5% wniesionych wkładów? Czy w trakcie trwania spółki wspólnicy mogą wnieść określoną kwotę bez odpowiedzialności podatkowej, chodzi o to że w umowie spółka cywilna zostanie określona kwota np. po 1000 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek PCC, założenie spółki, spółka cywilna, wspólnicy spółki
 • Podział spółki z o.o. Jak załatwić formalności?

  Podział spółki z o.o. Jak załatwić formalności?

  12:51 17.06.2013 PORADA

  Witam, Spółka "a" zostaje podzielona, w związku z czym powstają dwie spółki: "a" i "b", spółka "a" przekazuje spółce "b" wszystkie nieruchomości własne. W związku z tym faktem mam pytanie: jakie dokumenty i gdzie trzeba je złożyć, by dopełnić wszelkich formalności, np. NIP ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., majątek spółki, podział spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Potrącenie z kaucji wpłaconej w ramach umowy najmu

  Potrącenie z kaucji wpłaconej w ramach umowy najmu

  11:01 29.04.2011

  ... . Zatem oświadczenie o potrąceniu stanowi materialnoprawną podstawę zarzutu potrącenia. Warunki zwrotu kaucji Sąd apelacyjny oddalił apelację. W ocenie sądu, roszczenie powodowej spółki stało się w całości wymagalne. Z treści postanowień umowy nie wynikało w sposób jednoznaczny, że zwrot kaucji jest uzależniony od wcześniejszego rozliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: kaucja, Kaucja z tytułu najmu lokalu, najem lokalu, szkoda w majątku spółki

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: