eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › interesy konsumentów
 • Rozstrzyganie drobnych sporów transgranicznych jest proste

  Rozstrzyganie drobnych sporów transgranicznych jest proste

  08:56 28.09.2012

  ... dostępna od początku 2009 roku jest jednak wykorzystywana rzadko. Jeśli chodzi o konsumentów, badanie pokazuje, że ok. 20% z nich miało problemy dotyczące zakupu. Ponad ... zadośćuczynienia, w tym 25% nie uczyniło nic, by się o nie postarać. Tylko 2% konsumentów pozywało przedsiębiorców przed sądem. Zniechęca ich jednak do tego przekonanie o niskiej ... WIĘCEJ

  Tematy: nieuczciwe praktyki konsumenckie, prawa konsumentów, interesy konsumentów, ochrona konsumentów
 • UOKiK: BGŻ naruszył interesy konsumentów

  UOKiK: BGŻ naruszył interesy konsumentów

  13:28 07.09.2012

  ... w sposób jasny i precyzyjny, tak aby konsument wiedział w jakich sytuacjach umowa mogłaby zostać wypowiedziana. Prezes UOKiK stwierdziła, że BGŻ naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości 1 373 973 zł. Bank zaprzestał stosowania wszystkich zakwestionowanych postanowień. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ ... WIĘCEJ

  Tematy: BGŻ, zbiorowe interesy konsumentów, interesy konsumentów, niedozwolone klauzule umowne
 • Spory konsumenckie: polubowne rozstrzyganie online

  Spory konsumenckie: polubowne rozstrzyganie online

  11:38 26.03.2012

  ... są one tylko w niektórych regionach lub w niektórych branżach (np. w branży usług finansowych czy telekomunikacyjnych). Znajomość alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród konsumentów i przedsiębiorstw jest nadal niewielka. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Parlament Europejski i Rada UE zobowiązały się przyjąć pakiet do końca 2012 ... WIĘCEJ

  Tematy: nieuczciwe praktyki konsumenckie, prawa konsumentów, interesy konsumentów, ochrona konsumentów
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2011

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2011

  12:23 03.10.2011

  ... uregulowane jedynie w przepisach wykonawczych. PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWY INTERES KONSUMENTÓW Dnia 30 czerwca 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję dotyczącą stosowania przez dewelopera z Bydgoszczy praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, które polegały m.in. na stosowaniu niedozwolonych postanowień ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność lobbingowa, ustawa o działalności lobbingowej, naruszenie praw konsumentów, interesy konsumentów
 • Praktyki deweloperów naruszające zbiorowe interesy konsumentów

  Praktyki deweloperów naruszające zbiorowe interesy konsumentów

  12:00 22.09.2011

  ... istotna dla wielu przedsiębiorców, prowadzących działalność deweloperską, ale także dla konsumentów. Dlatego w dalszej części naszej publikacji szczegółowo wskażemy działania dewelopera, które zostały uznane przez Prezesa UOKiK za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK wskazał w Decyzji, że postanowienia wzorca umownego o treści ... WIĘCEJ

  Tematy: deweloperzy, umowa z deweloperem, interesy konsumentów, niedozwolone klauzule
 • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

  Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

  13:37 11.02.2011

  ... , ale na rzecz wszystkich członków grupy, wytacza jej reprezentant. którym może być osoba będąca jej członkiem albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień. W postępowaniu grupowym powód musi być obowiązkowo reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), chyba że ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie grupowe, interesy konsumentów, dochodzenie roszczeń, pozew zbiorowy
 • Operatorzy telekomunikacyjni kamuflują kary umowne

  Operatorzy telekomunikacyjni kamuflują kary umowne

  11:14 25.01.2011

  ... wcześniejszego rozwiązania umowy. Dotyczy to zarówno klientów biznesowych, jak i konsumentów. W przypadku rozwiązania przez abonenta umowy zawartej na czas określony, ... nie korzysta z ochrony prawnej na postawie art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Powyższe nie powinno oczywiście uśpić ostrożności klienta na etapie zawierania umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, wysokość kary umownej, usługi telekomunikacyjne, oszustwa telekomunikacyjne
 • Skargi na zakupy w Internecie 2008-2009

  Skargi na zakupy w Internecie 2008-2009

  12:41 12.10.2010

  ... oraz Norwegii i Islandii, i jest współfinansowana przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów przy Komisji Europejskiej oraz państwa członkowskie. Celem działalności Sieci ECC-Net jest zwiększanie zaufania konsumentów do Wspólnego Rynku Europejskiego poprzez informowanie o ich prawach gwarantowanych ustawodawstwem europejskim, oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa konsumentów, interesy konsumentów, ochrona konsumentów, nieuczciwe praktyki handlowe
 • UOKiK: prawa młodych konsumentów

  UOKiK: prawa młodych konsumentów

  11:13 02.09.2010

  ... mogą jednak kupić każdą rzecz? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o prawach najmłodszych konsumentów i ich rodziców. Prawie każdy polski nastolatek dostaje kieszonkowe ... rzeczy można liczyć na bezpłatną pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Prowadzą oni także zajęcia edukacyjne informujące dzieci oraz sprzedawców o ... WIĘCEJ

  Tematy: UOKiK, prawa konsumentów, interesy konsumentów, ochrona konsumentów
 • Nowa polityka konsumencka 2010-2013

  Nowa polityka konsumencka 2010-2013

  13:14 29.07.2010

  ... przyjętych celów. Podstawowym narzędziem służącym tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego rynku są wydawane decyzje nakazujące zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Tylko w 2009 roku przeprowadzono 222 postępowania i wydano 153 decyzje stwierdzające sprzeczne z prawem praktyki. Zgodnie z nowymi założeniami, Prezes ... WIĘCEJ

  Tematy: polityka konsumencka, UOKiK, interesy konsumentów, ochrona konsumentów

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: