eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › faktura za media
 • Rozliczanie najmu w ramach działalności gospodarczej - fakturowanie

  Rozliczanie najmu w ramach działalności gospodarczej - fakturowanie

  09:56 09.08.2023 PORADA

  Jako Spółka Jawna jesteśmy właścicielem kilku lokali mieszkalnych, które wynajmujemy w ramach działalności gospodarczej, w budynku zarządzanym przez wspólnotę. Wspólnota  obciąża nas za czynsz, koszty utrzymania nieruchomości media, śmieci, miejsca postojowe notą. My jako firma ... WIĘCEJ

  Tematy: najem instytucjonalny, mieszkanie na wynajem, wynajem mieszkania, wynajem mieszkań
 • Wynajem mieszkania: stawka VAT na media

  Wynajem mieszkania: stawka VAT na media

  00:40 22.01.2022

  ... lokali mieszkalnych opłaty za media (zużycie wody i odbiór ścieków) zostały ustalone z góry w formie ryczałtu płatnego co miesiąc w tej samej kwocie, a nie na podstawie faktycznego zużycia wody i rzeczywistej ilości odebranych ścieków (bowiem w lokalach mieszkalnych nie ma indywidualnych liczników), to opłaty za ww. media powinny zostać ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Wynajem lokali użytkowych i refakturowanie mediów

  Wynajem lokali użytkowych i refakturowanie mediów

  11:38 07.01.2022 PORADA

  Witam. Prowadzę KPIR i jestem vatowcem. W ramach działalności gosp. wynajmuję lokale użytkowe. Wystawiam FV za czynsz za miesiąc z góry na początku miesiąca, na tej samej fv naliczam należność za prąd (na podstawie podlicznika) za miesiąc poprzedni i z datą wystawienia tej faktury ... WIĘCEJ

  Tematy: refaktura, zasady wystawiania faktur, refakturowanie, ewidencja księgowa
 • Wynajem nieruchomości: stawka VAT na odprowadzenie ścieków

  Wynajem nieruchomości: stawka VAT na odprowadzenie ścieków

  13:32 22.12.2021

  ... ) wynika, że sekcja E obejmuje: - wodę w postaci naturalnej, - wodę leczniczą i wody termalne, - usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, - handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej, - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, - osady ze ścieków kanalizacyjnych, - odpady, - pellety i brykiety, z odpadów komunalnych ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Jak zaksięgować fakturę prognozę za gaz?

  Jak zaksięgować fakturę prognozę za gaz?

  16:25 07.11.2021 PORADA

  Witam, jak zaksięgować fakturę prognozę - są to faktury z poprzednich miesięcy? a jak fakturę rozliczeniową? WIĘCEJ

  Tematy: faktura za gaz, faktura VAT, księgowanie faktur, faktura kosztowa
 • Odliczenie VAT z faktury za media z prognozą

  Odliczenie VAT z faktury za media z prognozą

  13:28 26.03.2018

  ... odliczenia VAT z faktury prognozowej za media „(...) powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, a skoro obowiązek ten w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej powstaje z chwilą wystawienia faktury - o ile „faktura szacunkowa” spełnia warunki do uznania jej za fakturę w rozumieniu art ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury
 • Odliczenie VAT z faktury za media

  Odliczenie VAT z faktury za media

  13:34 08.11.2017

  ... podatkowy. A jak to już zostało podkreślone wcześniej - jeżeli faktura taka zostanie wystawiona w terminie, to data jej wystawienia determinuje powstanie obowiązku podatkowego i to nawet wówczas, gdy termin samej płatności jest odroczony (także znacznie) w czasie. Przykład Faktura za media została wystawiona 29 września 2017 r. z terminem płatności ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury
 • Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

  12:57 02.06.2017

  ... faktura została wystawiona terminowo. Za ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu

  Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu

  13:01 05.01.2016

  ... uiszcza opłat obok czynszu, za media, sprzątanie, ochronę, wywóz nieczystości, itp. Nie można zatem, w ocenie Sądu, mówić o świadczeniu jednolitym usługi najmu, w cenę którego wliczany jest zarówno czynsz jaki i świadczenia obejmujące media, czy też inne usługi. Ponadto, obowiązek najemcy ponoszenia opłat za media, sprzątnie, ochronę nie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Sprzedaż prądu: ustawa o VAT nie wymaga zawsze faktury

  Sprzedaż prądu: ustawa o VAT nie wymaga zawsze faktury

  13:00 13.10.2015

  ... regulacji wynika, że w przypadku dostaw energii elektrycznej na rzecz innego podatnika podatku VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednakże faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. W sytuacji, gdy podatnik nie wystawił w tym terminie faktury lub wystawił ją ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura za media, opłaty za prąd, energia
 • Wynajem lokali: podatek VAT od refakturowania mediów

  Wynajem lokali: podatek VAT od refakturowania mediów

  13:46 09.06.2015

  ... o ile oczywiście faktura ... za media stanowiły usługę pomocniczą w stosunku do usługi najmu, bowiem decydującym elementem jest wówczas treść stosunku prawnego, który łączy strony: „W przypadku kiedy z treści umowy najmu wynika, że odrębnie pobierany jest czynsz, a odrębnie należności za media i inne świadczenia, te ostatnie nie mogą zostać uznane za ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, refakturowanie usług
 • Faktury kosztowe za media na małżonkę

  Faktury kosztowe za media na małżonkę

  00:41 20.04.2015 PORADA

  Czy faktura za prąd lub naliczenia za czynsz, które są na małżonkę mogę księgować do KUP DG w przypadku gdy dzialalność jest: a) współwłaśność małżeńska b) DG prowadzona w domu na % udziale pow. mieszkaniowej c) mieszkanie jest wspólne? Czy muszę wszystkie umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura kosztowa, małżeństwo, KUP, koszty uzyskania przychodu
 • Faktura VAT za energię elektryczną i dystrybucję z dnia 01.01.2015 za okres grudzień 2014

  Faktura VAT za energię elektryczną i dystrybucję z dnia 01.01.2015 za okres grudzień 2014

  10:59 19.01.2015 PORADA

  Jestem VAT-owcem na PKPiR. Faktura VAT z dnia 01.01.2015, miesiąc sprzedaży: 12.2014, termin płatności: 20.01.2015.  Pod jaką datą księgować fakturę VAT i jak rozliczyć energię elektryczną - w 2014 czy 2015 roku? Wartość netto w 2014, a VAT w 2015? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura za media, opłaty za prąd, energia
 • Umowa najmu i refaktura kosztów: przychód w dacie faktury?

  Umowa najmu i refaktura kosztów: przychód w dacie faktury?

  11:52 28.08.2014

  ... zasobem mieszkaniowym Gminy. Ponosi one wszelkie związane z tym koszty typu media, gospodarka ściekami, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi budowlano-montażowe itp. Koszty ... . Stosownie natomiast do przepisu art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte ... WIĘCEJ

  Tematy: refakturowanie, refakturowanie usług, faktura za media, działalność gospodarcza
 • Odliczanie VAT przy działalności w mieszkaniu

  Odliczanie VAT przy działalności w mieszkaniu

  08:07 04.07.2014 PORADA

  Jestem VAT-owcem i prowadzę swoją działalnosść w mieszkaniu. Jak mam rozliczyć faktury za media, jeżeli chcę od nich odliczyć 40%? Czy powinienenm dać kwotę brutto (40%) wprost do KPiR czy powinnienenm odliczyć 40% od netto VAT i brutto? WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, działalność gospodarcza, podatnik VAT, miejsce prowadzenia działalności
 • Firma w domu: rozliczenie opłat za media w księdze podatkowej

  Firma w domu: rozliczenie opłat za media w księdze podatkowej

  13:09 02.07.2014

  ... dokumentu także można sporządzić dowód wewnętrzny i odnieść odpowiednią część opłat za media w koszty? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 ... obejmujący całość opłat za dane medium (zawierający oczywiście wskazane wyżej dane). Nie musi to być zatem faktura. O ile zatem faktura będzie jednym z dokumentów ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek od firmy
 • Prognozy zużycia energii elektrycznej w KPiR (metoda uproszczona)

  Prognozy zużycia energii elektrycznej w KPiR (metoda uproszczona)

  16:21 18.02.2014 PORADA

  Proszę o odpowiedź, w jaki sposób należy od 2014 roku ujmować prognozy zużycia energii elektrycznej w KPiR prowadzonej metodą uproszczoną? Otrzymałam 3 takie prognozy wystawione w styczniu 2014 z terminami płatności odpowiednio w lutym, kwietniu i czerwcu. Dodam, iż zgodnie z umową ... WIĘCEJ

  Tematy: metoda uproszczona, PKPiR, zapisy w PKPiR, faktura za media
 • Faktura za media. Jak rozliczyć?

  Faktura za media. Jak rozliczyć?

  10:09 12.02.2014 PORADA

  Witam, prowadzę PKPiR, VAT rozliczam kwartalnie. Jak zaksięgować fakturę za energię - data wystawienia faktury 29 stycznia 2014 r., data sprzedaży styczeń 2014, data płatności 14 lutego 2014 r., a data otrzymania 6 lutego 2014 r.? VAT rozliczam w lutym według daty otrzymania faktury a ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, rozliczenia kwartalne, ewidencja księgowa, księgowanie faktur
 • Jak zaksięgować VAT za media?

  Jak zaksięgować VAT za media?

  16:40 11.02.2014 PORADA

  Witam, prowadzę PKPiR, VAT rozliczam kwartalnie. Jak zaksięgować fakturę za wodę - data wystawienia faktury 28 stycznia 2014 r., data sprzedaży styczeń 2014, data płatności 14 lutego 2014 r., a data otrzymania 6 lutego 2014 r.? WIĘCEJ

  Tematy: faktura za media, księgowanie faktur, PKPiR, podatek VAT
 • Faktury za media. Jak poprawnie zaksięgować?

  Faktury za media. Jak poprawnie zaksięgować?

  13:21 10.02.2014 PORADA

  Faktura za telefon. Data wystawienia 18.12.2013 za okres 17.11.2013-18.12.2013, termin płatności 02.02.2014. Prowadzona jest ewidencja przychodów, ryczałt. Jak poprawnie zaksięgować? Jaka data idzie w VAT a jaka do księgi? WIĘCEJ

  Tematy: faktura za media, rachunek telefoniczny, data wystawienia faktury, termin płatności

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: