eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › doręczenie pisma
 • Kontakt z urzędem skarbowym nie tylko osobisty

  Kontakt z urzędem skarbowym nie tylko osobisty

  08:29 25.03.2012

  ... . Podatnik powinien pamiętać, że wiążącą datą w tym przypadku jest data stempla pocztowego, która w myśl prawa jest równoznaczna ze złożeniem nadanego pisma. Nie trzeba już się martwić o to, kiedy przesyłka trafi do adresata. Konsulat jak urząd skarbowy Podatnicy przebywający za granicą kraju ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, decyzja skarbowa, organy podatkowe
 • Urząd Skarbowy: deklaracje i pisma tylko Pocztą Polską

  Urząd Skarbowy: deklaracje i pisma tylko Pocztą Polską

  13:07 20.03.2012

  ... z każdego sposobu doręczenia, w tym także przez operatorów pocztowych innych niż publiczni), lecz kwestię ustalenia daty wniesienia pisma do sądu. Ustawodawca zrównał z datą faktycznego wniesienia pisma do sądu oddanie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. W przepisie tym nie przewidziano podobnego rozwiązania, w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, decyzja skarbowa, organy podatkowe
 • Pisma do urzędu skarbowego wolno wysłać telefaksem

  Pisma do urzędu skarbowego wolno wysłać telefaksem

  13:04 21.12.2011

  ... pisma do organów podatkowych wolno wysyłać telefaksem. Jednak aby te pisma wywoływały skutki prawne, muszą być spełnione dodatkowe warunki. Czego dotyczy problem związany z ... telefaksu. Dla wielu podatników może to stanowić utrudnienie, gdyż wysłane w ten sposób pisma będą uznawane przez organy podatkowe za nieskutecznie doręczone. Jak do tego ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, organy podatkowe, doręczenie pisma
 • Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz. III

  Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz. III

  13:41 28.04.2010

  ... z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się wówczas dowód doręczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. Doręczenie adresatowi może także nastąpić przez wręczenie mu pisma bezpośrednio w sekretariacie sądu. Warto tutaj podkreślić, że nowe przepisy zakładają, że pisma, do których ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks cywilny, postępowanie cywilne, pisma procesowe, doręczenie pisma
 • Doręczanie pism w systemie teleinformatycznym

  Doręczanie pism w systemie teleinformatycznym

  13:55 20.11.2009

  ... doręczenia i automatycznie umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy. Dodatkowo, z chwilą zamieszczenia ww. pisma w aktach, użytkownikom uprawnionym do odbioru pisma może być wysyłane powiadomienie o zamieszczeniu pisma w sposób ustalony z użytkownikami. Według projektu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarówno strona jak ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, system teleinformatyczy, pisma procesowe, komunikacja elektroniczna z urzędem
 • Domniemanie doręczenia przesyłki awizo?

  Domniemanie doręczenia przesyłki awizo?

  14:14 20.04.2009

  ... dla ustalenia, czy zastępcze doręczenie może być uznane za skuteczne, czyli - czy możliwe jest przyjęcie fikcji doręczenia, konieczne w pierwszym rzędzie jest poczynienie przez organ ustaleń faktycznych co do prawidłowości poinformowania przez urząd pocztowy adresata pisma o terminie do odbioru pisma, o miejscu pozostawienia zawiadomienia o piśmie ... WIĘCEJ

  Tematy: odwołanie od decyzji administracyjnej, termin doręczenia awizowanej przesyłki, przywrócenie terminu do wniesienia odwołań, doręczenie zastępcze
 • Doręczenie zastępcze a właściwe

  Doręczenie zastępcze a właściwe

  13:26 07.04.2009

  ... doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu 14-dniowego, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Jest to tzw. doręczenie zastępcze stosowane w razie niemożności doręczenia pisma do rąk adresata, ewentualnie do rąk pełnoletniego domownika, sąsiada lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie zastępcze, doręczenie pisma, pismo z urzędu
 • Doręczanie pism i decyzji z urzędu skarbowego

  Doręczanie pism i decyzji z urzędu skarbowego

  14:13 13.01.2007

  ... . W pierwszej sytuacji doręczenie musi nastąpić do rąk adresata i nie mogą za niego odebrać skutecznie pisma osoby upoważnione do działania w imieniu pracodawcy (zakładu pracy). W drugiej sytuacji, a więc w przypadku doręczenia w miejscu pracy adresata będącym miejscem prowadzenia przezeń działalności gospodarczej, doręczenie nastąpić może także do ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, decyzja skarbowa, organy podatkowe

poprzednia  

1 2 3Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: