eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › doręczenie pisma
 • Postępowanie cywilne: zmiany w procedurze z podpisem Prezydenta

  Postępowanie cywilne: zmiany w procedurze z podpisem Prezydenta

  13:34 25.07.2019

  ... powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Wówczas powód w terminie dwóch ... przepisami za bezpośrednie i osobiste doręczenie pism przez komornika trzeba będzie zapłacić 60 zł. Jeżeli komornik po podjęciu czynności terenowych nie doręczy pisma, powód będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie cywilne, procedura cywilna, pozew, pozew sądowy
 • Fiskus musi uważać, czy dobrze doręczył decyzję podatkową

  Fiskus musi uważać, czy dobrze doręczył decyzję podatkową

  13:05 11.02.2019

  ... zauważył również, że organy adresujące i dokonujące doręczeń w przedmiotowym postępowaniu podatkowym nie dostrzegły rozbieżności, która powinna wzbudzić ich czujność, że kolejne pisma kierowały do oddziału Y, podczas gdy odpowiedzi na nie udzielał za każdym razem oddział X. Także we wniosku o stwierdzenie nadpłaty spółka podała ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, decyzja skarbowa, organy podatkowe
 • Nadanie pisma w urzędzie pocztowym a zachowanie ustawowego terminu

  Nadanie pisma w urzędzie pocztowym a zachowanie ustawowego terminu

  00:30 01.12.2017

  ... zwrócone nadawcy w wyniku podania na przesyłce błędnego adresu organu administracji. Co jeżeli nadamy korespondencję u innego operatora niż Poczta Polska? Nadanie pisma w placówce pocztowej zagranicznego operatora lub w placówce pocztowej polskiego operatora pocztowego, ale niemającego statusu operatora wyznaczonego, przed dniem upływu terminu nie ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, wniesienie pisma, pismo, administracja publiczna
 • (Nie)skuteczne doręczenie pisma w postępowaniu administracyjnym

  (Nie)skuteczne doręczenie pisma w postępowaniu administracyjnym

  10:20 28.04.2015

  ... praktyce oznacza to złożenie pisma zarówno w biurze podawczym sądu, jak i w jakimkolwiek jego wydziale, a także oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego ... terminowi. Takie złożenie pisma jest bowiem nieskuteczne i w konsekwencji powoduje odrzucenie pisma przez sąd, ponieważ za datę złożenia pisma w tym przypadku uznaje się ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, skuteczne doręczenie pisma, doręczenie w postępowaniu administracyjnym, postępowanie administracyjne
 • Poczta elektroniczna od organu podatkowego zawsze trafia do podatnika

  Poczta elektroniczna od organu podatkowego zawsze trafia do podatnika

  13:29 26.02.2015

  ... o możliwości pobrania pisma w formie dokumentu elektronicznego. Odebranie pisma pod wskazanym przez organ adresem elektronicznym będzie uważane za skuteczne. Jeżeli podatnik nie zareaguje na powiadomienie, po siedmiu dniach urząd skarbowy wyśle drugą informację. Nieodebranie tej z kolei nie wpłynie na fakt, że doręczenie będzie uważane ... WIĘCEJ

  Tematy: poczta elektroniczna, elektroniczna wymiana dokumentów, Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu
 • Pisma z urzędu skarbowego gdy urlop wypoczynkowy

  Pisma z urzędu skarbowego gdy urlop wypoczynkowy

  13:20 30.08.2013

  ... zawiadomienie następuje po upływie 7 dni od pierwszej próby doręczenia pisma. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma we wskazanym powyżej miejscu (placówka Poczty Polskiej, urząd jednostki terytorialnej) ... też w widocznym miejscu przy wejściu na jego posesję. W takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14 dnia, a pismo pozostawia się ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, decyzja skarbowa, organy podatkowe
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

  Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

  10:38 20.08.2013

  ... ). Przykładowo, strona która zamieszkiwała z dala od sądu, nie musiała składać pisma bezpośrednio w sądzie, lecz wystarczyło, że złożyła je w polskiej placówce pocztowej ... w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń w powyższej sytuacji, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, o czym stronę ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, doręczenie pisma, pisma procesowe, składanie pism w postępowaniu sądowym
 • Zmiany w prawie V 2013

  Zmiany w prawie V 2013

  13:46 15.07.2013

  ... znajdują się na jego papierowym odpowiedniku. Adresat również będzie potwierdzał odbiór drogą elektroniczną- pracownicy poczty wyposażeni zostaną w urządzenia umożliwiające odwzorowanie pisma. Wprowadzaniem danych do systemu zajmą się pracownicy placówek pocztowych i to oni będą udostępniać dane sądowi. Rozporządzenie wprowadza także obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo cywilne, doręczenie pisma, prawo pracy
 • Ordynacja podatkowa: doręczanie pism

  Ordynacja podatkowa: doręczanie pism

  13:46 10.09.2012

  ... ważne, w przypadku pozostawienia pisma do odbioru na okres 14 dni, doręczenie uważa się za formalnie dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu, pozostawiając je w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Potwierdzenie odbioru Jak już zostało wspomniane, warunkiem koniecznym dla pozostawienia pisma osobie trzeciej, w celu przekazania ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, decyzja skarbowa, organy podatkowe
 • Wadliwe doręczenie pisma osobie niepełnoletniej

  Wadliwe doręczenie pisma osobie niepełnoletniej

  13:58 05.07.2012

  ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli podjął się on oddania pisma adresatowi. Wolę oddania pisma adresatowi domniemywa się na podstawie pokwitowania jego odbioru. ... . Z założenia bowiem, wadliwe doręczenie zastępcze może wywołać ujemne skutki dla strony danego postępowania. Istotne jest jednak, iż nieprawidłowe doręczenie, takich ujemnych skutków ... WIĘCEJ

  Tematy: wadliwe doręczenie korespondencji, korespondencja, doręczenie pisma, doręczenie zastępcze


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: