eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › doręczenie pisma
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

  Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

  10:38 20.08.2013

  ... ). Przykładowo, strona która zamieszkiwała z dala od sądu, nie musiała składać pisma bezpośrednio w sądzie, lecz wystarczyło, że złożyła je w polskiej placówce pocztowej ... w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń w powyższej sytuacji, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, o czym stronę ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, doręczenie pisma, pisma procesowe, składanie pism w postępowaniu sądowym
 • Zmiany w prawie V 2013

  Zmiany w prawie V 2013

  13:46 15.07.2013

  ... znajdują się na jego papierowym odpowiedniku. Adresat również będzie potwierdzał odbiór drogą elektroniczną- pracownicy poczty wyposażeni zostaną w urządzenia umożliwiające odwzorowanie pisma. Wprowadzaniem danych do systemu zajmą się pracownicy placówek pocztowych i to oni będą udostępniać dane sądowi. Rozporządzenie wprowadza także obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, prawo cywilne, doręczenie pisma, prawo pracy
 • Ordynacja podatkowa: doręczanie pism

  Ordynacja podatkowa: doręczanie pism

  13:46 10.09.2012

  ... ważne, w przypadku pozostawienia pisma do odbioru na okres 14 dni, doręczenie uważa się za formalnie dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu, pozostawiając je w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Potwierdzenie odbioru Jak już zostało wspomniane, warunkiem koniecznym dla pozostawienia pisma osobie trzeciej, w celu przekazania ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, decyzja skarbowa, organy podatkowe
 • Wadliwe doręczenie pisma osobie niepełnoletniej

  Wadliwe doręczenie pisma osobie niepełnoletniej

  13:58 05.07.2012

  ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli podjął się on oddania pisma adresatowi. Wolę oddania pisma adresatowi domniemywa się na podstawie pokwitowania jego odbioru. ... . Z założenia bowiem, wadliwe doręczenie zastępcze może wywołać ujemne skutki dla strony danego postępowania. Istotne jest jednak, iż nieprawidłowe doręczenie, takich ujemnych skutków ... WIĘCEJ

  Tematy: wadliwe doręczenie korespondencji, korespondencja, doręczenie pisma, doręczenie zastępcze
 • Wadliwe doręczenie zastępcze

  Wadliwe doręczenie zastępcze

  13:55 24.05.2012

  ... temu adresatowi. Natomiast, zgodnie z art. 44 k.p.a. w przypadku, gdy nie jest możliwe doręczenie we wskazany powyżej sposób, doręczyciel powinien pozostawić pismo w urzędzie pocztowym (lub urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ). Ponadto powinien ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie zastępcze, doręczenie pisma, pismo z urzędu
 • Kontakt z urzędem skarbowym nie tylko osobisty

  Kontakt z urzędem skarbowym nie tylko osobisty

  08:29 25.03.2012

  ... . Podatnik powinien pamiętać, że wiążącą datą w tym przypadku jest data stempla pocztowego, która w myśl prawa jest równoznaczna ze złożeniem nadanego pisma. Nie trzeba już się martwić o to, kiedy przesyłka trafi do adresata. Konsulat jak urząd skarbowy Podatnicy przebywający za granicą kraju ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, decyzja skarbowa, organy podatkowe
 • Urząd Skarbowy: deklaracje i pisma tylko Pocztą Polską

  Urząd Skarbowy: deklaracje i pisma tylko Pocztą Polską

  13:07 20.03.2012

  ... z każdego sposobu doręczenia, w tym także przez operatorów pocztowych innych niż publiczni), lecz kwestię ustalenia daty wniesienia pisma do sądu. Ustawodawca zrównał z datą faktycznego wniesienia pisma do sądu oddanie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. W przepisie tym nie przewidziano podobnego rozwiązania, w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, decyzja skarbowa, organy podatkowe
 • Pisma do urzędu skarbowego wolno wysłać telefaksem

  Pisma do urzędu skarbowego wolno wysłać telefaksem

  13:04 21.12.2011

  ... pisma do organów podatkowych wolno wysyłać telefaksem. Jednak aby te pisma wywoływały skutki prawne, muszą być spełnione dodatkowe warunki. Czego dotyczy problem związany z ... telefaksu. Dla wielu podatników może to stanowić utrudnienie, gdyż wysłane w ten sposób pisma będą uznawane przez organy podatkowe za nieskutecznie doręczone. Jak do tego ... WIĘCEJ

  Tematy: Urzędy Skarbowe, pismo z urzędu, organy podatkowe, doręczenie pisma
 • Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz. III

  Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz. III

  13:41 28.04.2010

  ... z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się wówczas dowód doręczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. Doręczenie adresatowi może także nastąpić przez wręczenie mu pisma bezpośrednio w sekretariacie sądu. Warto tutaj podkreślić, że nowe przepisy zakładają, że pisma, do których ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks cywilny, postępowanie cywilne, pisma procesowe, doręczenie pisma
 • Doręczanie pism w systemie teleinformatycznym

  Doręczanie pism w systemie teleinformatycznym

  13:55 20.11.2009

  ... doręczenia i automatycznie umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy. Dodatkowo, z chwilą zamieszczenia ww. pisma w aktach, użytkownikom uprawnionym do odbioru pisma może być wysyłane powiadomienie o zamieszczeniu pisma w sposób ustalony z użytkownikami. Według projektu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarówno strona jak ... WIĘCEJ

  Tematy: doręczenie pisma, system teleinformatyczy, pisma procesowe, komunikacja elektroniczna z urzędem


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: