eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › ADR
 • Przewóz towarów niebezpiecznych: ADR do 28 lutego. Co warto wiedzieć?

  Przewóz towarów niebezpiecznych: ADR do 28 lutego. Co warto wiedzieć?

  13:18 22.01.2020

  ... przez właścicieli firm transportowych. Kto powinien złożyć roczne sprawozdanie ADR? Przepisy nakładają obowiązek dostarczenia rocznego sprawozdania za przewóz towarów ... województwie, a to zdarza się często. Ustawa nakazuje dostarczenie sprawozdania rocznego ADR do WITD właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu ... WIĘCEJ

  Tematy: przewóz towarów niebezpiecznych, firmy transportowe, branża transportowa, ADR
 • E-sklepy zapominają o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

  E-sklepy zapominają o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

  12:00 19.01.2018

  ... Jego autorzy przyglądali się, jak przedsiębiorcy stosują najnowsze przepisy w zakresie ADR i platformy ODR (Online Dispute Resolution), dzięki którym konsumenci zyskali możliwość ... uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest mechanizm ADR przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (WIIH), właściwym ze względu na ... WIĘCEJ

  Tematy: pozasądowe rozwiązywanie sporów, ODR, ADR, sklepy internetowe
 • Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR) ma już 1 rok

  Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR) ma już 1 rok

  12:38 12.01.2018

  ... skorzystać z uproszczonej procedury, która pozwala rozwiązać spór w sposób polubowny (ADR – Alternative Dispute Resolution). Rozwiązanie to ma wiele zalet. Przede wszystkim ... potwierdzenie płatności, korespondencję reklamacyjną z przedsiębiorcą, zdjęcia wadliwego towaru. Udział w postępowaniu ADR zasadniczo jest dobrowolny, co oznacza, że obie strony ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, ochrona konsumentów, konsumenci, prawa konsumentów
 • ADR w sporach konsumenckich - jak przyjmie się w Polsce?

  ADR w sporach konsumenckich - jak przyjmie się w Polsce?

  11:13 27.04.2015

  ... oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich), opublikowanej w Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013 r. (dalej „Dyrektywa”). ... mający siedziby na ich terytorium informowali konsumentów o podmiocie ADR lub podmiotach ADR, które są dla właściwe dla tych przedsiębiorców, w przypadkach ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, prawa konsumentów, prawa konsumenta, rozwiązywanie sporów
 • Polubowny sąd konsumencki czyli tanio i szybko

  Polubowny sąd konsumencki czyli tanio i szybko

  10:46 13.02.2015

  ... i mamy klincz. Jeśli nabywca nie zgadza się z decyzją sprzedawcy może skorzystać z, dobrze zresztą znanych na Zachodzie, alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR od Alternative Dispute Resolution). Tanio i szybko – sąd jak żaden inny Alternatywne metody rozstrzygania sporów mają sporo atutów – prowadzone są bez ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona konsumentów, konsumenci, prawa konsumentów, UOKiK
 • Polubowny sąd konsumencki obowiązkowy?

  Polubowny sąd konsumencki obowiązkowy?

  00:20 30.09.2014

  ... nowej ustawy jest wprowadzenie systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w taki sposób, aby większość z tych sporów (a docelowo może nawet wszystkie ... założeń legislacyjnych. Przyjęta przez ustawodawcę koncepcja zakłada powstanie tzw. podmiotów ADR, które będą rozstrzygać spory konsumenckie poprzez: proponowanie rozwiązania sporu ... WIĘCEJ

  Tematy: polubowne sądy konsumenckie, sąd polubowny, mediacja, arbitraż
 • Polubowne rozwiązywanie sporów

  Polubowne rozwiązywanie sporów

  08:46 04.06.2014

  ... Konkurencji i Konsumentów jest odpowiedzialny za przygotowanie założeń do projektu ustawy wprowadzającej do polskiego prawa unijne przepisy. Cele Funkcjonujący obecnie system ADR w Polsce opisuje raport przygotowany przez UOKiK. Zawiera także propozycje przyszłych rozwiązań, które są wynikiem szerokich konsultacji społecznych trwających od końca ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, ochrona konsumentów, konsumenci, prawa konsumentów
 • ADR pomoże rozstrzygnąć spory konsumenckie

  ADR pomoże rozstrzygnąć spory konsumenckie

  11:32 05.12.2011

  ... dokonanych przez internet w innym państwie UE. Ten wspólny europejski punkt dostępu: będzie automatycznie przesyłał skargę konsumenta do właściwego krajowego podmiotu ADR; ułatwi rozstrzygnięcie sporu w ciągu 30 dni. Jak skorzystają na tym konsumenci i przedsiębiorstwa? Konsumenci zyskają dostęp do skutecznego i niedrogiego sposobu rozstrzygania ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, ochrona konsumentów, konsumenci, prawa konsumentów
 • Pomoc dla konsumentów kupujących w UE

  Pomoc dla konsumentów kupujących w UE

  00:25 04.12.2006

  ... konsumenckim. Nasi sąsiedzi posiadają ogółem 203 systemów alternatywnego rozstrzygania sporów (tzw. ADR – Alternative Dispute Resolution). Dla porównania w każdym z krajów skandynawskich funkcjonuje ... w trakcie weryfikacji swoich postępowań mediacyjnych pod kątem zaleceń Komisji Europejskiej. Dzięki procedurom ADR już na obecnym etapie, w Polsce, ok ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa konsumenta, federacja konsumentów, konsument, ochrona konsumentów


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: