eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Cloud computing: Polska spada w rankingu BSA

Cloud computing: Polska spada w rankingu BSA

2013-03-13 00:11

Cloud computing: Polska spada w rankingu BSA

Polska spada w rankingu cloud computingu © Guido Vrola - Fotolia.com

Według najnowszego badania BSA śledzącego zmiany zachodzące na świecie w politykach mających wpływ na rozwój technologii cloud computingu Polska zajęła 12 miejsce wśród 24 krajów, o jedną pozycję niżej niż przed rokiem.

Przeczytaj także: Rynek IT: trendy 2013

BSA Global Cloud Computing Scorecard 2013 to druga edycja rankingu oceniającego stan prawny w 24 krajach w 7 zasadniczych obszarach mających krytyczne znaczenie dla rozwoju globalnie zintegrowanego rynku technologii cloud computingu, takich jak: ochrona danych, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, cyberprzestępczość, własność intelektualna, interoperacyjność technologiczna i harmonizacja prawa, wolny handel oraz infrastruktura IT.

Badanie zawiera kluczowe wnioski dotyczące polskiego systemu prawnego oraz wskazuje obszary, w których sugerowane jest podjęcie działań mających na celu zapobieżenie dalszemu spadkowi Polski w rankingu.

„Szkoda, że Polska spadła w rankingu o jedno miejsce. To niby nieduża zmiana, ale jednak niedobra tendencja, zważywszy na ogólną dynamikę rozwoju cloud computingu i jego znaczenia w kontekście zarówno technologicznym, jak i ekonomicznym” − komentuje Bartłomiej Witucki, koordynator BSA. − „Polityka każdego kraju ma wpływ na rynek globalny. Polska powinna skoncentrować się na poprawie w zakresie dwóch zasadniczych obszarów: egzekwowania prawa oraz rozwoju infrastruktury umożliwiającej większą dostępność szerokopasmowego Internetu."

Kluczowe wnioski z badania odnośnie Polski:
 • Pomimo, iż Polska posiada jeden z najwszechstronniejszych systemów prawnych chroniących własność intelektualną, to nadal istnieją pewne luki w egzekwowaniu przepisów, a Polska dostrzega fakt, iż egzekwowanie praw ochrony własności intelektualnej wymaga skuteczniejszych działań i narzędzi.
 • Widoczna jest poprawa jeśli chodzi o poziom dostępności szerokopasmowego Internetu, chociaż nadal wskaźnik ten pozostaje nieco poniżej poziomu średniej europejskiej.
 • Niewielkie wzrosty punktacji uzyskanej przez Polskę w obszarach ochrony danych i infrastruktury nie nadążyły jednak za zmianami zachodzącymi w innych krajach, przez co Polska spadła z miejsca 11 na 12.
 • Tym niemniej, raport wspomina również, iż Polska posiada nowoczesne przepisy regulujące kwestie ochrony prywatności, podpisu elektronicznego, handlu elektronicznego i cyberprzestępczości. Przepisy te stanowią dobrą platformę dla budowania zaufania do rozwiązań oferowanych przez technologię cloud computingu i gospodarki cyfrowej.

fot. Guido Vrola - Fotolia.com

Polska spada w rankingu cloud computingu

Niewielkie wzrosty punktacji uzyskanej przez Polskę w obszarach ochrony danych i infrastruktury nie nadążyły jednak za zmianami zachodzącymi w innych krajach, przez co Polska spadła z miejsca 11 na 12.


Kluczowe wnioski z badania odnośnie innych krajów:
 • Jak wynika z badania największy wzrost zanotował zajmujący piąte miejsce Singapur, który awansował aż o pięć pozycji w wyniku przyjęcia nowych przepisów dotyczących ochrony prywatności, zwiększających zaufanie ze strony użytkowników, a jednocześnie promujących innowacyjność w biznesie.
 • Na pierwszej pozycji pozostaje Japonia, posiadająca wszechstronny wachlarz przepisów wspierających handel cyfrowy.
 • Drugie miejsce nadal zajmuje Australia, a na trzecim w tym roku znalazły się Stany Zjednoczone spychając Niemcy na czwartą pozycję.

Z badania wynika, że na wielu największych światowych rynkach informatycznych postęp polityki regulującej rozwój technologii cloud computingu uległ wstrzymaniu. Warty odnotowania jest także fakt osłabienia pozycji w rankingu sześciu państw Unii Europejskiej objętych badaniem. Inne państwa faktycznie odłączają się od rynku globalnego, w szczególności polityka Korei, Indonezji i Wietnamu wyjątkowo nie sprzyja rozwojowi technologii cloud computingu.

W celu uzyskania maksimum korzyści oferowanych przez cloud computing, BSA promuje schemat polityki obejmujący każdy z siedmiu obszarów badania, w szczególności, zaleca prawodawcom podjęcie następujących działań:
 1. Zapewnienie prywatności: Użytkownicy muszą mieć zaufanie, że ich informacje będą traktowane z ostrożnością, a dostawcy usług muszą mieć możliwość swobodnego i wydajnego przemieszczania danych w chmurze.
 2. Promowanie bezpieczeństwa: Efektywne zarządzanie ryzykiem wymaga elastyczności we wprowadzaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.
 3. Zwalczanie cyberprzestępczości: Zarówno organy egzekwujące prawo, jak i dostawcy technologii cloud computingu potrzebują skutecznych mechanizmów prawnych w celu zwalczania nielegalnego dostępu do danych.
 4. Ochrona prawa własności intelektualnej: Prawo powinno zapewniać jednoznaczną, skutecznie egzekwowalną ochronę innowacji, na której opiera się cloud computing.
 5. Zapewnienie przepływu danych i zharmonizowanie globalnych przepisów: Rządy powinny współpracować z przemysłem w celu opracowania standardów ułatwiających przepływ danych, jednocześnie minimalizując sprzeczne wymogi prawne.
 6. Promowanie wolnego handlu: Eliminacja barier takich jak preferencje dotyczące konkretnych produktów lub usługodawców.
 7. Umacnianie infrastruktury informatycznej: Zapewnienie motywacji do inwestowania w infrastrukturę szerokopasmową i promowanie ogólnej dostępności Internetu.

oprac. : Katarzyna Sikorska / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: