eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Rozwój demograficzny Polski 2000 - 2010

Rozwój demograficzny Polski 2000 - 2010

2011-02-01 11:49

Rozwój demograficzny Polski 2000 - 2010

Wykres 1. Ruch naturalny ludności w latach 1990–2010 © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (15)

Ze wstępnych szacunków wynika, że w końcu 2010 r. ludność Polski liczyła prawie 38204 tys. osób, tj. o ok. 36 tys. więcej niż przed rokiem. Tempo przyrostu ludności było dodatnie i wynosiło 0,1% (w 2009 r. wyniosło 0,08%). Dodatni przyrost rzeczywisty jest obserwowany trzeci z kolei rok, natomiast w latach 1997-2007 odnotowywano ubytek rzeczywisty - liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się wówczas w sumie o ok. 179 tys. (w tym największy w 2006 r. - o 32 tys.) przede wszystkim w wyniku niskiej liczby urodzeń - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Rozwój demograficzny Polski 2009

W minionym roku przyrost naturalny był dodatni i wyniósł ok. 38 tys., co oznacza, że w 2010 r. - w wyniku bilansu urodzeń i zgonów - przeciętnie, na każde 10 tys. ludności, przybyło 10 osób (w 2009 roku - 9, a na początku bieżącego stulecia – 3 osoby).

fot. mat. prasowe

Wykres 1. Ruch naturalny ludności w latach 1990–2010

Wykres 1. Ruch naturalny ludności w latach 1990–2010
W latach 90-tych wielkość przyrostu naturalnego malała wraz z obniżaniem się liczby urodzeń. W latach 2002-2005 odnotowywano ubytek naturalny, największy w 2003 r., kiedy liczba zgonów była wyższa od liczby urodzeń o ponad 14 tys. Od 2006 r. przyrost naturalny znów jest dodatni i rośnie wraz z liczbą urodzeń. Współczynnik przyrostu naturalnego jest zdecydowanie wyższy na wsi.

Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 34 miejscu wśród krajów świata i na 6 w krajach Unii Europejskiej. W przypadku gęstości zaludnienia plasujemy się w grupie średnio zaludnionych państw europejskich. Na 1 km2 powierzchni mieszkają 122 osoby; w miastach prawie 1088, a na terenach wiejskich nieco ponad 51. Nadal maleje liczba mieszkańców miast i jej udział w ogólnej ludności kraju; obecnie ludność miejska stanowi niespełna 61% (w roku 2000 prawie 62%), natomiast sukcesywnie rośnie liczba ludności zamieszkałej na wsi – szczególnie wokół dużych miast.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Ludność według województw w latach 2000-2010

Tabela 1. Ludność według województw w latach 2000-2010

Ze wstępnych danych wynika, że w 2010 roku zwiększyła się liczba mieszkańców 10 województw. Od lat największe tempo przyrostu ludności odnotowuje się w woj. pomorskim, następnie w mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, natomiast w minionej dekadzie najbardziej zmniejszyła się liczba ludności w woj. opolskim i łódzkim (spadek o ponad 3,5%) oraz świętokrzyskim i lubelskim.

Migracje zagraniczne ludności

Od 2007 roku obserwowany jest spadek liczby wyjazdów Polaków za granicę – zarówno na pobyt stały jak i czasowy. Szacuje się, że w końcu 2010 roku - na skutek znaczącego ograniczenia wyjazdów Polaków na stałe za granicę - ujemne saldo definitywnych migracji zagranicznych1 wyniosło tylko niespełna 1,5 tys. Oznacza to praktyczne zrównanie liczby emigrantów i imigrantów - podobnie jak przed rokiem

W końcu 2009 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1870 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o ok. 400 tys. mniej niż w 2007 r. Wśród emigrantów dominowały osoby, które swój wyjazd za granicę łączyły z podejmowaniem pracy lub jej poszukiwaniem. Szacuje się, że prawie 75% czasowych emigrantów przebywa za granicą co najmniej 1 rok.

 

1 2 ... 8

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: