eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › W 2050 r. seniorzy liczniejsi niż dzieci

W 2050 r. seniorzy liczniejsi niż dzieci

2007-03-19 00:09

Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych (Department of Economic and Social Affairs - DESA) ONZ przygotował opracowanie dotyczące zmian liczby ludności na świecie i zjawiska starzenia się niektórych społeczeństw. Wynika z niego, że do 2050 roku światowa populacja wzrośnie z aktualnego poziomu 6,7 miliardów o 2,5 miliarda. Liczba ludzi powyżej 60 roku życia zaś w 2006 roku wynosiła 688 milionów, a w 2050 przekroczy 2 miliardy. Po raz pierwszy w historii populacja osób starszych będzie większa niż dziecięca (0-14 lat). Najwięcej seniorów będzie zamieszkiwało Azję (54%), drugie miejsce zajmie pod tym względem Europa (22%).

Przeczytaj także: Rozwój demograficzny Polski do 2006

Obecnie 1 osoba na 9 ma powyżej 60-ciu lat, do 2050 roku w tym wieku będzie 1 osoba na 5, a w 2150 roku już 1 osoba na 3. Odsetek seniorów jest aktualnie o wiele większy w krajach dobrze prosperujących gospodarczo, ale tempo starzenia się w krajach rozwijających się jest tak gwałtowne, że w krótkim czasie struktura wiekowa zmieni się tu, większość obywateli będzie w wieku poprodukcyjnym.

Populacja seniorów starzeje się także w swym obrębie, obecnie grupa starszych starych ludzi (osób powyżej 80-tego roku życia - oldest old) stanowi 13% osób powyżej 60-ciu lat. Do 2050 roku odsetek ten zwiększy się do 20%. Liczba mieszkańców Ziemi, którzy przeżyli cały wiek w 2006 roku wyniosła 287 000, w 2050 będzie ich 3,7 miliona. Statystyczna długość życia zwiększyła się od 1950 roku o 20 lat. Jednakże poziom śmiertelności jest odmienny w różnych regionach, w biedniejszych krajach mężczyźni po 60-ce żyją przeciętnie 15 lat, kobiety 17 lat, w państwach bogatych 60-letni panowie żyją 19 lat, kobiety 23.

Większość populacji osób starszych stanowią kobiety, statystyczna długość ich życia jest bowiem większa niż mężczyzn, na 100 starszych pań przypada 82 mężczyzn w podobnym wieku. Jeśli chodzi o związki małżeńskie, 80% seniorów ma żony, mężów ma zaledwie 48% seniorek (związane jest to z przeciętną długością życia zależną od płci). Choć starsi ludzie żyjący samotnie nierzadko są aktywni społecznie i zabezpieczeni finansowo, wśród nich jest największy odsetek osób wymagających zapewnienia opieki przez władze w związku z chorobami i niepełnosprawnością. Ta grupa jest także najbardziej narażona na społeczną izolację i biedę. Około 14% seniorów na świecie żyje samotnie.

Mężczyźni mogą przechodzić na pełną emeryturę w wieku powyżej 65 lat w większości krajów rozwiniętych, wiek emerytalny kobiet w tych państwach to 55-60 lat. W krajach z wysokim PKB istnieje tendencja do zmniejszenia udziału osób starszych w rynku pracy, w większości bogatych regionów odsetek mężczyzn aktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat wynosi 22%, na rozwijających się dopiero obszarach to 50%. W przypadku kobiet jest to odpowiednio 11% i 19%.

Wzrost liczby ludności przewidywany przez DESA dotyczy mało rozwiniętych krajów świata, społeczeństwa uprzemysłowione zaś starzeją się. Populacja bogatszych regionów przez najbliższe 43 lata pozostanie na tym samym poziomie - 1,2 mld. Populacja krajów najmniej rozwiniętych zaś zwiększy się z 0,8 mld do 1,7 mld w 2050 roku.

Przeczytaj także

Produkcja w Polsce II 2007

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: