eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Rozwój demograficzny Polski 2014

Rozwój demograficzny Polski 2014

2015-02-04 00:40

Rozwój demograficzny Polski 2014

Noworodek © freepeoplea - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (13)

Na koniec ubiegłego roku ludność Polski liczyła około 38484 tysięcy osób - podał Główny Urząd Statystyczny. Taki wynik oznacza, że w stosunku do poprzedniego roku ubyło 12 tysięcy obywateli naszego kraju. To już trzeci rok z kolei, w którym odnotowany został spadek liczby ludności. Z drugiej jednak strony wstępne dane pokazują, że przyrost naturalny wreszcie okazał się dodatni.

Przeczytaj także: Rozwój demograficzny Polski 2013

Stan ludności i dynamika przyrostu


Jak przypomina Główny Urząd Statystyczny, ogólna liczba ludności kraju jest kształtowana poprzez ruch naturalny i migracje zagraniczne. Zmniejszenie się w 2014 r. liczby ludności było spowodowane ujemnym saldem definitywnych migracji zagranicznych. Natomiast przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) był w minionym roku dodatni w wyniku mniejszej niż w poprzednim roku liczby zgonów oraz niewielkiego wzrostu liczby urodzeń.

fot. mat. prasowe

Ruch naturalny i saldo migracji zagranicznych ludności w latach 1990 – 2014

Ze wstępnych danych wynika, że w 2014 r. przyrost naturalny ludności okazał się dodatni.


Szacuje się, że w 2014 r. liczba urodzeń była większa od liczby zgonów o prawie 4 tys. (wykres 1). Współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1000 ludności) wyniósł 0,1‰ (przed rokiem był ujemny i wynosił -0,5; na początku bieżącego stulecia był bliski 0‰, natomiast w 1990 r. wyniósł ponad 4‰). Współczynnik przyrostu naturalnego jest zdecydowanie wyższy na wsi - w 2013 r. był dodatni i kształtował się na poziomie prawie 0,2‰, podczas gdy w miastach odnotowano ubytek naturalny na poziomie -0,9‰.

Drugim elementem powodującym zmiany w liczbie ludności jest ujemne (w całym okresie powojennym) saldo migracji zagranicznych definitywnych (na pobyt stały). Jego wartość bezwzględna rosła przez kilka ostatnich lat i w 2013 r. wyniosła prawie -20 tys.; natomiast w 2014 r. saldo migracji na pobyt stały wyszacowano na -15 tys. (wykres 1). Największe ujemne wartości salda zagranicznych migracji definitywnych notowano w latach 2006-2007 (odpowiednio: -36 tys. oraz -20,5 tys.).

fot. mat. prasowe

Ludność Polski w latach 1946 - 2014

Z największym ubytkiem ludności mieliśmy do czynienia w 2006 roku.


Jak wspomniano wcześniej rok 2014 był trzecim z kolei, w którym odnotowano spadek liczebności populacji Polski – szacuje się, że w tym okresie liczba ludności zmniejszyła się o ok. 54 tys. osób, w tym - w 2013 r. - nastąpił największy z notowanych dotychczas ubytek ludności (-37 tys. osób, a tempo ubytku wyniosło -0,1%). Spadek liczby ludności Polski miał miejsce także w latach 1997-2007, zmniejszyła się ona wówczas w sumie o prawie 179 tys. osób.

Bezpośrednią przyczyną była malejąca liczba urodzeń przy prawie nieistotnych zmianach w liczbie zgonów oraz ujemnym saldzie migracji zagranicznych na pobyt stały. Największy ubytek liczby ludności odnotowano w 2006 r. (-32 tys.), a jego tempo wyniosło minus 0,08%. Przez kolejne cztery lata (2008-2011) notowano wzrost liczby ludności Polski - głównie w wyniku zwiększenia się liczby urodzeń oraz zmniejszenia ujemnego salda definitywnych migracji zagranicznych. Od 2012 r. obserwowany spadek liczby ludności Polski jest spowodowany przede wszystkim wysoką emigracją.

Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 33 miejscu wśród krajów świata i na 6 w krajach Unii Europejskiej. Według gęstości zaludnienia plasujemy się w grupie średnio zaludnionych państw europejskich. Na 1 km2 powierzchni mieszkają 123 osoby; w miastach około 1078, na terenach wiejskich 52. Nadal maleje liczba mieszkańców miast i ich udział w ogólnej liczbie ludności kraju (obecnie ludność miejska stanowi 60,4%, a w 2000 r. – prawie 62%), natomiast sukcesywnie rośnie liczba ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich.

Zjawisko to wynika przede wszystkim z postępującego od 2000 roku kierunku przemieszczeń ludności z miast na wieś, najczęściej do gmin podmiejskich skupionych wokół dużych miast.

Szacuje się, że w 2014 r. liczba ludności zwiększyła się w 4 województwach, tj. w: mazowieckim i pomorskim oraz małopolskim i wielkopolskim, przy czym wzrost liczby ludności w tych województwach jest obserwowany od początku bieżącego stulecia. Województwa, w których liczba ludności maleje najszybciej to: świętokrzyskie, lubelskie, opolskie i łódzkie.

 

1 2 ... 10

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: