eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Polscy emigranci bogacą się

Polscy emigranci bogacą się

2009-11-24 13:40

Polscy emigranci bogacą się

Średnie miesięczne wynagrodzenia netto Polaków pracujących za granicą, luty 2009, EUR © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Z raportu wykonanego na zlecenie Euro-Tax.pl wynika, że polscy emigranci w okresie od wejścia Polski do Unii Europejskiej do końca 2008 roku zarobili już ponad 125 mld EUR. W ciągu 5 ubiegłych lat liczba Polaków pracujących za granicą wyniosła ponad 7 mln osób.

Przeczytaj także: Emigracja Polaków w latach 2004-2008

Z raportu wynika, że najmniej, bo do 1000 EUR, zarabia tylko 11% Polaków pracujących za granicą. Najliczniejszą grupę, stanowiącą połowę respondentów, stanowiły osoby osiągające dochody do 1-2 tys. EUR miesięcznie. Co czwarty emigrant zarabia od 2 tys. EUR do 3 tys. EUR. Najmniejszą grupę stanowią osoby których zarobki przekraczają 5000 EUR – 5,2% respondentów.

fot. mat. prasowe

Średnie miesięczne wynagrodzenia netto Polaków pracujących za granicą, luty 2009, EUR

Średnie miesięczne wynagrodzenia netto Polaków pracujących za granicą, luty 2009, EURJako specjalista na rynku usług finansowych dedykowanych dla polskich emigrantów, spółka Euro-Tax.pl S.A. przeprowadziła również analizę swoich klientów pracujących w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii (stanowiących ponad 90% klientów Spółki). Z danych firmy wynika, że największą grupę emigrujących zarobkowo stanowiły osoby młode – 46% to osoby poniżej 25 roku życia, 40% w wieku pomiędzy 25 a 35 lat. Świadczy to o dużej mobilności młodych Polaków, głównie studentów oraz osób, które dopiero ukończyły edukację i znajdują się w najbardziej aktywnym etapie wieku produkcyjnego.

fot. mat. prasowe

Struktura klientów Euro-Tax.pl S.A. – osób emigrujących do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii wg

Struktura klientów Euro-Tax.pl S.A. – osób emigrujących do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii wg wieku, ogółem oraz w ramach danej płci

„Z przeprowadzonej analizy naszych Klientów widać znaczną dysproporcję w strukturze płci polskich emigrantów. Doskonale pokazujemy również, że za lepszym życiem i wynagrodzeniem wyjeżdżają ludzie młodzi przed 35 rokiem życia. Blisko połowa to osoby, które nie ukończyły 25 lat. Z raportu przygotowanego na nasze zlecenie tworzy się powoli obraz polskiej emigracji. [...]” – dodaje Andrzej Jasieniecki, wiceprezes zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Raport podaje, iż przeciętny okres zatrudnienia w Irlandii wynosił 17 miesięcy, natomiast w Wielkiej Brytanii był krótszy i wynosił 13 miesięcy. Analiza średniego okresu pracy osób poszczególnych płci pokazuje, że kobiety pracowały 14 miesięcy, natomiast mężczyźni ponad 16 miesięcy. Klienci Euro-Tax.pl S.A., których zwrot został zrealizowany w badanym okresie, zarobili łącznie blisko 45 mln EUR w Irlandii oraz prawie 165 mln GBP w Wielkiej Brytanii, co równe jest średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu w wysokości odpowiednio ponad 1 250 EUR oraz blisko 700 GBP – łączne przychody przekroczyły więc w przeliczeniu 1 mld PLN.

Informacje o badaniu
Raport na zlecenie Euro-Tax.pl S.A. przygotowała firma doradcza Capital One Advisers. Do wyliczenia łącznego wynagrodzenia wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz badania ankietowe wynagrodzeń, przeprowadzone przez portal Money.pl na grupie ponad 1,3 tys. internautów przebywających poza granicami kraju (wyniki badania zostały opublikowane w raporcie „Młoda emigracja ucieka tylko z Ameryki”). Badani wskazywali przedziały kwotowe miesięcznego wynagrodzenia netto, jakie otrzymują za wykonywaną pracę – podzielono ich na pięć grup.


Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: