eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościTelekomunikacja › UKE: konsultacje w sprawie rozdziału TP S.A.

UKE: konsultacje w sprawie rozdziału TP S.A.

2009-10-01 12:57

Zakończone zostały konsultacje UKE z rynkiem, na temat zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Ekspert z firmy doradczej StrictWise, przyznał, iż wszystkie wskazane przez Prezesa UKE problemy rynkowe są nadal aktualne i podkreślił, że skuteczne wdrożenie rozdziału funkcjonalnego doprowadziłoby do poprawy kondycji rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz że podobne działania prowadzone w tym zakresie w innych krajach potwierdziły skuteczność konsultowanej metody.

Przeczytaj także: Co hamuje rozwój rynku telekomunikacyjnego?

W swojej odpowiedzi dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej StrictWise szeroko prezentuje opinię na temat proponowanej formy rozdziału funkcjonalnego Telekomunikacji Polskiej S.A.

Z dokumentu wynika, że stworzenie na rynku przez wiele lat zmonopolizowanym rozwiązań przybliżających warunki konkurencyjne, jeśli jest możliwe, jest zadaniem bardzo trudnym, ale konieczne jest podjęcie zdecydowanych i nadzwyczajnych środków dla zapewnienia poprawy sytuacji.

Obecny stan współpracy między TP SA i pozostałymi operatorami na rynku jest wynikiem złożonej sytuacji, w której pionowa integracja sprzedaży hurtowej i detalicznej odgrywa najważniejszą rolę. Skuteczne rozdzielenie tych dwóch obszarów działalności spowodowałoby istotny postęp w rozwoju branży telekomunikacyjnej w kraju.

"W obecnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym przeprowadzenie rozdziału funkcjonalnego TP S.A. wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Uważam, że spośród przedstawianych przez Prezesa UKE elementów separacji funkcjonalnej, najistotniejszymi są rozdzielenie działalności oraz podział dostępu do informacji. Jednakże należy pamiętać, że w warunkach rynków pozostających w równowadze konkurencyjnej, każdy interwencjonizm państwa może niekorzystnie wpłynąć na gospodarkę rynkową, dlatego też bardzo ważnym aspektem jest ustalenie granic interwencji Regulatora. Przywrócenie warunków konkurencyjności ma na celu dobro społeczne oraz rozwój państwa." – powiedział Sebastian Konkol, ekspert StrictWise Sp. z o.o.

StrictWise uważa, że separacja funkcjonalna jest, do pewnego stopnia, eksperymentem na polskim rynku, a każde takie rozwiązanie wprowadza zaburzenie do obszaru konkurencji wolnorynkowej, zatem konieczne jest gruntowne przemyślenie i wdrożenie mechanizmów pomiarowych i kontrolnych, które pozwolą na ocenę skuteczności stosowania poszczególnych rozwiązań - skuteczności odniesionej do interesu społecznego będącego podstawą dla działań Regulatora.

StrictWise zwraca uwagę, że należałoby położyć szczególny nacisk na możliwość jak najszybszego wprowadzania korekt w przyjętych rozwiązaniach, gdy okażą się one niewłaściwe oraz że wiele problemów zarządzania wynikających z dokonanej separacji funkcjonalnej jest na tyle standardowych, że znane są ich rozwiązania - dla części z nich są one jednak raczej eksperymentalne, więc należy je starannie wypracować i mieć możliwość ich poprawy już w pierwszych etapach podziału.

Wysiłek włożony w przygotowania, wdrożenia i nadzór separacji funkcjonalnej ma na celu wzrost konkurencyjności poprawiającej pozycję konsumentów usług telekomunikacyjnych oraz wzrost zainteresowania inwestycjami operatorów, który, jak pokazują zachodnie przykłady, zazwyczaj podnosi możliwości rozwoju kraju.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: