eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Zarządzanie wiedzą a produktywność

Zarządzanie wiedzą a produktywność

2009-04-27 00:15

Zarządzanie wiedzą a produktywność

Czy zgadzasz się z poniższymi twierdzeniami? © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Economist Intelligence Unit (EIU), a sponsorowanych przez firmę EMC wynika, że elastyczność organizacyjna ma dziś kluczowe znaczenie dla skutecznego prowadzenia działalności biznesowej, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej. Zgodnie z przedstawionym raportem 81% respondentów uważa zarządzanie wiedzą i współpracę za kluczowe czynniki stymulujące wzrost produktywności i wydajności oraz przyspieszające wprowadzanie innowacji.

Przeczytaj także: Zarządzanie biznesem: strategiczne nie-planowanie

Raport pt. „Organizational Agility: How Businesses Can Survive and Thrive in Turbulent Times” (Elastyczność organizacyjna: jak firmy mogą przetrwać i rozwijać się w trudnej sytuacji gospodarczej) zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej przez instytut EIU wśród ponad 300 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla z najbardziej liczących się firm z całego świata. Zgodnie z raportem 88% respondentów ― w tym połowa wszystkich dyrektorów generalnych i dyrektorów ds. informatycznych ― uważa, że elastyczność organizacyjna ma znaczenie krytyczne dla sukcesu działalności biznesowej na całym świecie. Jednak ponad 27% respondentów uważa, że ich przedsiębiorstwo ma w tym zakresie mniejsze szanse od firm konkurencyjnych z uwagi na brak elastyczności w przewidywaniu i dostosowywaniu się do fundamentalnych zmian zachodzących na rynku.

„Chcąc zachować konkurencyjność, firmy mogą znaleźć się w sytuacji przypominającej więzy krępujące słynnego iluzjonistę Houdiniego. Jak można reagować szybko i energicznie na zmiany w środowisku, unikając jednocześnie skrępowania przez takie więzy? W czasach dominacji wiedzy kluczowym czynnikiem warunkującym zrównoważony rozwój jest umiejętność przekształcania informacji na wiedzę analityczną w reakcji na zmiany zachodzące na rynku” ― stwierdzili autorzy raportu. „W przypadku większości firm uzyskanie elastyczności wymaga poważnych przekształceń. Choć może się to wydać zniechęcające, istnieje szereg działań, których podjęcie może rozważyć kierownictwo, aby ułatwić przedsiębiorstwu działanie w warunkach dynamicznych zmian rynkowych. Należą do nich: optymalizacja podstawowych procesów biznesowych, minimalizacja rozproszenia zasobów informacyjnych oraz integracja i automatyzacja procesów udostępniania wiedzy.”

fot. mat. prasowe

Jak Pana(i) zdaniem dział IT może najlepiej wspierać starania związane z poprawą produktywności, wyd

Jak Pana(i) zdaniem dział IT może najlepiej wspierać starania związane z poprawą produktywności, wydajności oraz reakcji?

Większość respondentów uważa, że to właśnie informatyka będzie głównym stymulatorem zapewniającym najskuteczniejsze udostępnianie wiedzy i elastyczność przedsiębiorstw. Ankietowani członkowie kadry kierowniczej wskazali następujące kluczowe czynniki umożliwiające zwiększenie elastyczności przedsiębiorstw: szybszy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym (45%), efektywniejsze funkcje wyszukiwania (38%) oraz lepsza integracja systemów informatycznych w przedsiębiorstwie (38%). Duża liczba respondentów stwierdziła, że kluczowymi czynnikami warunkującymi sukces działalności biznesowej są narzędzia umożliwiające wyszukiwanie, filtrowanie i zarządzanie treścią.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: