eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaInwestycje › Czy magazyny w Europie dały się spowolnieniu gospodarczemu?

Czy magazyny w Europie dały się spowolnieniu gospodarczemu?

2023-04-19 09:57

Czy magazyny w Europie dały się spowolnieniu gospodarczemu?

Rynek logistyczny dobrze sobie radzi pomimo spowolnienia gospodarczego © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Rynek magazynów okazał się wyjątkowo odporny na pandemię i - jak się okazuje - również na zawirowania geopolityczne oraz dające się we znaki całej Europie spowolnienie gospodarcze. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia BNP Paribas Real Estate. Inwestorzy mogą być szczególnie zadowoleni ze wzrostu stawek czynszowych, które rosną przede wszystkim za sprawą niskiego wskaźnika pustostanów oraz problemów z dostępnością gruntów. To tłumaczy wysokie wolumeny transakcji inwestycyjnych.

Przeczytaj także: Nowe magazyny rosną jak grzyby po deszczu

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • W jakim stopniu spowolnienie gospodarcze wpłynęło na rynek magazynów?
  • W którym z europejskich krajów odnotowano szczególnie wysoką dynamikę na rynku logistycznym?
  • Jakie wyzwania rysują się przed rynkiem logistycznym?

Rynek logistyczny dobrze sobie radzi pomimo spowolnienia gospodarczego


W 2022 r. popyt na powierzchnie logistyczne na sześciu największych rynkach europejskich zmniejszył się o 10%, ale i tak był wyższy od pięcioletniej średniej. Całkowity wolumen rzędu 27 mln mkw. to wciąż dobry wynik w porównaniu z wyjątkowo wysokim poziomem odnotowanym w 2021 r.
Koniunktura gospodarcza w 2022 r. była na tyle dobra, że pozytywnie wpłynęła na sytuację na rynkach najmu pomimo spadku aktywności najemców w niektórych krajach. Zaobserwowaliśmy wzrost popytu na powierzchnie zwłaszcza ze strony najemców zainteresowanych optymalizacją kosztów. Zmiany strukturalne w wydatkach konsumenckich przekładają się na rosnący udział e-commerce w handlu detalicznym, co z kolei skutkuje wzrostem zapotrzebowania na powierzchnię logistyczną. Czas budowy oraz dostępność gruntów to czynniki determinujące równowagę na rynkach, na których wskaźniki pustostanów utrzymują się na poziomie poniżej średniej europejskiej wynoszącej 4%. Mimo iż nowa podaż nie nadąża za popytem, to nadal powstaje niewiele inwestycji o charakterze spekulacyjnym - komentuje Craig Maguire, dyrektor działu nieruchomości logistycznych w Europie, BNP Paribas Real Estate.

Szczególnie wysoką dynamiką na rynku logistycznym w ubiegłym roku odnotowano w Niemczech, gdzie najemcy wynajęli prawie 8 mln mkw. powierzchni, czyli znacznie więcej niż średnia za lata 2017-2020 wynosząca 6 mln mkw. Spowolnienie aktywności najemców w drugim półroczu wynikało głównie z niewystarczającej podaży, zwłaszcza na mniejszych rynkach. Rosnące koszty budowy przyczyniły się w 2022 r. do znacznego wzrostu czynszów m.in. w Hamburgu, Monachium i Kolonii.

Popyt na rynku brytyjskim zmniejszył się w 2022 r. o 19%, ale utrzymał solidną dynamikę po wyjątkowo udanym ubiegłym roku. Całkowity wolumen transakcji najmu wyniósł 4,9 mln mkw., w czym duży udział miał rozwój branży e-commerce i rozbudowa łańcuchów dostaw. Natomiast dynamiczny wzrost stawek czynszowych związany jest z dużym deficytem niewielkich modułów logistycznych.

W 2022 r. całkowity popyt w Polsce wyniósł 4,5 mln mkw., co oznacza spadek o 21%, ale i drugi najwyższy wynik aktywności najemców w historii. Utrzymująca się na rynku wysoka dynamika spowolniła w drugiej połowie roku, a niskie wskaźniki pustostanów i rosnące koszty zaczęły wywierać presję na czynsze, które gwałtownie wzrosły na najbardziej atrakcyjnych i największych rynkach logistycznych z 41-44 euro do 49-59 euro. Z kolei czynsze w Warszawie poszybowały aż do 117 euro.

We Francji najemcy wynajęli łącznie 3,9 mln mkw. – o 13% mniej niż w 2021 r. Silny popyt na magazyny wielkopowierzchniowe spowodował wzrost aktywności na rynku zwłaszcza w pierwszych miesiącach 2022 r., ale już w drugim półroczu utrzymywała się ona na bardziej stabilnym poziomie. Z powodu ograniczonej podaży na większości rynków wskaźnik pustostanów spadł poniżej 3% - najniższego poziomu w historii francuskiego rynku. Z kolei bardzo duże zainteresowanie najemców obiektami o wysokim standardzie może przełożyć się na wzrost czynszów w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach.

Popyt na powierzchnie logistyczne w Niderlandach wzrósł w ubiegłym roku o 3% do 3,6 mln mkw. Pomimo ograniczeń dotyczących budowy nowych obiektów rynek logistyczny w tym kraju pozostaje w dobrej kondycji. Jednocześnie kurczy się podaż nowych magazynów, co sprawia, że najemcy częściej biorą pod uwagę istniejące już hale magazynowe. Silny popyt i ograniczona dostępność powodują presję na wzrost czynszów.

Całkowity popyt w Hiszpanii sięgnął 2,3 mln mkw., co oznacza wzrost o 8%. Jest to jednocześnie najwyższy wolumen transakcji w historii tego kraju i jeden z najlepszych wyników w Europie. Aktywność na rynku najmu napędzały głównie firmy z branży e-commerce oraz sieci spożywcze. Niskie wskaźniki pustostanów stwarzają odpowiednie warunki do wzrostu stawek czynszowych.

fot. mat. prasowe

Czynsze

Perspektywy wzrostu stawek czynszowych cieszą inwestorówAktywność inwestycyjna na rynku przemysłowo-logistycznym osiągnęła drugi najwyższy poziom w historii, aczkolwiek zauważalne jest wyraźne spowolnienie


Wolumen transakcji inwestycyjnych w 2022 r. zamknął się kwotą 56 mld euro, co stanowiło spadek o 19%. Niemniej jednak był o prawie 15 mld euro wyższy od średniej rocznej z lat 2017-2020.
Po pięciu latach wyjątkowo dużej aktywności inwestycyjnej rynek nadal przyciąga inwestorów. Jednak wśród wyzwań stojących przed nim można wymienić coraz bardziej ograniczoną podaż produktów inwestycyjnych oraz duże zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i finansowym, które miały miejsce w 2022 roku - mówi Craig Maguire.

W wyniku normalizacji globalnej polityki pieniężnej stopy procentowe wróciły do poziomu sprzed kryzysu finansowego z 2008 r. w niecałe sześć miesięcy. Premia za ryzyko znacząco się zmniejszyła przy jednoczesnym gwałtownym wzroście rentowności obligacji dziesięcioletnich. Szybkie tempo zmian spowodowało powstanie rozdźwięku pomiędzy oczekiwaniami cenowymi kupujących i sprzedających, co dotyczyło szczególnie sektora logistycznego. Zahamowanie aktywności inwestycyjnej doprowadziło do szybkiej dekompresji stóp kapitalizacji dla nieruchomości logistycznych. Ponadto spodziewana jest dalsza dekompresja – co najmniej do czasu, aż stopy procentowe przestaną rosnąć, co według większości prognoz nastąpi w połowie 2023 r. Stopy kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych aktywów już w dużym stopniu uległy dekompresji, natomiast ceny w przypadku nieruchomości o niższym standardzie lub w gorszej lokalizacji będą podlegały intensywnym negocjacjom w 2023 r.

Wolumen transakcji inwestycyjnych na brytyjskim rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych w 2022 r. wyniósł 14,4 mld euro i był niższy aż o jedną trzecią (-32%) w porównaniu z 2021 r. Miało to związek z niepowodzeniem negocjacji oraz wycofywaniem produktów inwestycyjnych z rynku. W 2022 r. stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości wzrosły o 175 pb.

W Niemczech obroty w sektorze przemysłowo-logistycznym osiągnęły rekordowy poziom 10,1 mld euro, w czym znaczny udział miały duże transakcje zawarte w pierwszym kwartale 2022 r. Stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów wzrosły w 2022 r. o 85 pb i mogą ulegać dalszej dekompresji w 2023 r.Dzięki wysokiej dynamice na francuskim rynku wolumen transakcji inwestycyjnych był niższy tylko o 6%, zamykając ubiegły rok na poziomie 6,4 mld euro. Stopy kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych nieruchomości logistycznych wzrosły w 2022 r. o 60 pb do 3,80%, a w 2023 r. mogą kontynuować trend wzrostowy.

Aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości logistycznych w Niderlandach utrzymywała się na wysokim poziomie przez większą część roku aż do czwartego kwartału. Zważywszy na skalę popytu, korekta stóp kapitalizacji może przyczynić się do ożywienia aktywności transakcyjnej w pierwszej połowie 2023 r.

W ubiegłym roku Włochy także odnotowały rekordowy wolumen obrotów, który wzrósł o 28%, za sprawą zawartych transakcji portfelowych. Stopy kapitalizacji wzrosły o 40 pb, osiągając poziom 4,4%.Całkowita wartość transakcji inwestycyjnych zawartych w Hiszpanii w 2022 r. zmniejszyła się o 40%, ale i tak była znacznie wyższa od średniej pięcioletniej. Spadek aktywności w czwartym kwartale przyczynił się do dekompresji stóp kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych magazynów wielkopowierzchniowych o 95 pb.

Po rekordowym ubiegłym roku aktywność inwestycyjna w Polsce w 2022 r. spowolniła o 16%. Miniony rok zamknął się wynikiem 1,8 mld euro, czyli zbliżonym do średniego rocznego wolumenu notowanego od 2017 r .

fot. pixabay.com

Rynek logistyczny dobrze sobie radzi pomimo spowolnienia gospodarczego


Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: