eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny 2021: ujemne saldo na poziomie 7 mld PLN

Handel zagraniczny 2021: ujemne saldo na poziomie 7 mld PLN

2022-07-29 13:23

Handel zagraniczny 2021: ujemne saldo na poziomie 7 mld PLN

Jakie wyniki handlu zagranicznego w 2021 roku? © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w 2021 roku. Obroty w eksporcie sięgnęły 1 316,0 mld PLN, natomiast w imporcie - 1 323,0 mld PLN. Eksport wzrósł o 23,9%, a import o 30,3% r/r. Saldo było ujemne i wyniosło 7,0 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-V 2022. Eksport wzrósł o 20,4%, a import o 34,3% r/r

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 342,0 mld USD, a import 343,5 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 25,4%, a w imporcie o 31,8%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,5 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. było dodatnie i wyniosło 12,0 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 288,1 mld EUR, a import 289,6 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 20,1%, a w imporcie o 26,3%). Ujemne saldo wyniosło 1,5 mld EUR, podczas gdy w 2020 r. było dodatnie i wyniosło 10,5 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,4% (w tym UE 75,1%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 62,7% (w tym UE 54,1%), wobec odpowiednio 86,3% (w tym UE 74,1%) i 65,1% (w tym UE 55,4%) w 2020 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,7%, a w imporcie 7,9%, wobec odpowiednio 6,0% i 6,1% w 2020 r.

fot. pixabay.com

Jakie wyniki handlu zagranicznego w 2021 roku?

Obroty w eksporcie sięgnęły 1 316,0 mld PLN, natomiast w imporcie - 1 323,0 mld PLN.


Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 284,9 mld PLN (minus 73,8 mld USD, minus 62,3 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 30,1 mld PLN (minus 7,7 mld USD, minus 6,6 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 308,0 mld PLN (80,1 mld USD, 67,4 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 272,7 mld PLN (70,9 mld USD, 59,7 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


W 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w 2020 r. 66,0%), a importu ogółem – 65,1% (wobec 64,3% w 2020 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z 2020. r. o 0,2 p. proc. i wyniósł 28,8%, a w imporcie spadł o 1,0 p. proc. i stanowił 20,9%. Dodatnie saldo wyniosło 101,7 mld PLN (26,4 mld USD, 22,3 mld EUR) wobec 85,6 mld PLN (22,0 mld USD, 19,2 mld EUR) w 2020 roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 949,7 mld PLN, w tym z UE – 878,4 mld PLN, wobec odpowiednio 756,3 mld PLN, w tym z UE 688,2 mld PLN w 2020 roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,5 p. proc., udział Holandii był większy odpowiednio o 2,4 p. proc., Belgii o 1,3 p. proc., Francji o 0,6 p. proc., a Czech o 0,5 p. proc.

W 2021 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z 2020 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie, jak i w eksporcie.

W eksporcie największy wzrost dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 74,0%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 57,0%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 35,9%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 29,2%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 27,2%), chemii i produktów pokrewnych (o 25,0%), różnych wyrobów przemysłowych (o 23,3%), maszyn i urządzeń transportowych (o 22,6%), żywności i zwierząt żywych (o 14,4%) oraz napojów i tytoniu (o 3,0%).

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 230,2%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 54,4%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 42,5%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 39,2%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 36,7%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 31,4%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 23,8%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 23,3%), w żywności i zwierzętach żywych (o 12,0%) oraz w napojach i tytoniu (o 7,1%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: