eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Internet i technologie cyfrowe: UE powinna określić zasady transformacji

Internet i technologie cyfrowe: UE powinna określić zasady transformacji

2021-12-07 09:35

Internet i technologie cyfrowe: UE powinna określić zasady transformacji

Internet i technologie cyfrowe ważne dla Europejczyków © pixabay.com

O tym, że internet oraz technologie cyfrowe odgrywają i będą odgrywać istotną rolę w naszym życiu, nie trzeba już przekonywać chyba nikogo. Potwierdzeniem tego są odpowiedzi udzielone przez respondentów specjalnego badania Eurobarometr zrealizowanego wśród obywateli UE we wrześniu i październiku 2021 r. Ankietowani jednocześnie dostrzegają niedogodności wynikające z cyfrowej transformacji oraz towarzyszące jej zagrożenia. Nic zatem dziwnego, że znaczna ich część chciałaby, aby Unia określiła i promowała europejskie prawa i zasady cyfrowe.

Przeczytaj także: SAS przedstawia 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie znaczenie w życiu codziennym odgrywają technologie cyfrowe?
  • Jakich szkód i zagrożeń w internecie obawiamy się w największym stopniu?
  • Czy zdaniem użytkowników internetu Unia Europejska powinna określić wspólną europejską wizję praw i zasad cyfrowych?

1) Znaczenie technologii cyfrowych w życiu codziennym


Wyniki badania pokazują, że ponad ośmiu na dziesięciu Europejczyków (81 proc.) uważa, że do 2030 r. narzędzia cyfrowe i internet będą odgrywały ważną rolę w ich życiu. Ponad 80 proc. obywateli Unii uważa, że korzystanie z nich przyniesie co najmniej tyle samo korzyści co niedogodności. Tylko niewielka mniejszość (12 proc.) spodziewa się, że w perspektywie 2030 r. z korzystaniem z narzędzi cyfrowych i internetu wiązać się będzie więcej niedogodności niż korzyści.

2) Obawy dotyczące szkód i zagrożeń w internecie


Ponad połowa (56 proc.) ankietowanych obywateli Unii obawia się cyberataków i cyberprzestępstw, takich jak kradzież danych osobowych i ich wykorzystanie w nielegalnych celach, złośliwe oprogramowanie czy też phishing. Ponadto ponad połowa (53 proc.) z nich wyraziła również obawy o bezpieczeństwo i dobrostan dzieci w internecie, a blisko połowę (46 proc.) obywateli UE niepokoi to, w jaki sposób ich dane osobowe i informacje są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa lub organy administracji publicznej.

fot. pixabay.com

Internet i technologie cyfrowe ważne dla Europejczyków

Ponad ośmiu na dziesięciu Europejczyków uważa, że do 2030 r. narzędzia cyfrowe i internet będą odgrywały ważną rolę w ich życiu.


Około jedną trzecią (34 proc.) Europejczyków martwi to, że trudno jest im „odstawić” internet i znaleźć właściwą równowagę między życiem online a offline, a około jedna czwarta (26 proc.) jest zaniepokojona trudnościami w nabyciu nowych umiejętności cyfrowych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Około jeden na pięciu (23 proc.) obywateli Unii jest również zaniepokojony wpływem, jaki produkty i usługi cyfrowe wywierają na środowisko.

3) Potrzeba większej wiedzy na temat praw w internecie


Wyniki badania wskazują, że większość obywateli Unii uważa, że UE dobrze chroni ich prawa w środowisku internetowym. Jednocześnie znaczna liczba (niemal 40 proc.) obywateli Unii nie jest świadoma, że przysługujące im prawa takie jak wolność wypowiedzi, prywatność czy niedyskryminacja powinny być przestrzegane również w internecie, przy czym w sześciu państwach członkowskich UE myśli tak ponad trzech na czterech ankietowanych. Niemniej jednak zdecydowana większość obywateli Unii uważa, że warto posiadać większą wiedzę o tych prawach.

4) Poparcie dla deklaracji w sprawie zasad cyfrowych


Znaczna większość (82 proc.) obywateli Unii sądzi, że korzystne byłoby, gdyby Unia Europejska określiła i promowała wspólną europejską wizję praw i zasad cyfrowych. Zasady te powinny mieć realny wpływ na obywateli. Na przykład dziewięciu na dziesięciu (90 proc.) ankietowanych opowiada się za przyjęciem zasady, zgodnie z którą wszyscy, w tym osoby z niepełnosprawnościami lub zagrożone wykluczeniem, powinni móc korzystać z łatwo dostępnych i przyjaznych dla użytkownika cyfrowych usług publicznych.

Obywatele chcą otrzymywać jasne informacje o warunkach, które mają zastosowanie do ich połączenia z internetem, mieć dostęp do internetu za pośrednictwem przystępnego cenowo i szybkiego łącza oraz mieć możliwość korzystania z bezpiecznej i wiarygodnej tożsamości cyfrowej zapewniającej dostęp do szerokiej gamy publicznych i prywatnych usług online.

Dalsze działania


Wyniki tego pierwszego badania Eurobarometr pomogą w opracowaniu projektu europejskiej deklaracji w sprawie praw i zasad cyfrowych sygnowanej przez Parlament Europejski, Radę i Komisję. Deklaracja ta będzie promować transformację cyfrową kształtowaną przez wspólne wartości europejskie i ukierunkowaną na człowieka wizję zmian technologicznych.
Po tym pierwszym badaniu zaplanowano przeprowadzanie co roku (począwszy od 2023 r.) regularnej serii badań Eurobarometr w celu gromadzenia danych jakościowych odzwierciedlających to, w jaki sposób obywatele postrzegają realizację w UE zasad cyfrowych zapisanych w deklaracji.

W ramach specjalnego badania Eurobarometr (518) przeanalizowano, w jaki sposób obywatele Unii postrzegają przyszłość narzędzi cyfrowych i internetu, a także spodziewany wpływ, jaki internet oraz produkty i usługi cyfrowe będą miały na ich życie w perspektywie 2030 r. Badanie to przeprowadzono między 16 września a 17 października 2021 r. w formie wywiadów online oraz, w miarę możliwości, bezpośrednich rozmów. Odpytano 26 530 respondentów z 27 państw członkowskich UE.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: