eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: w 2020 chętnych na noclegi o połowę mniej niż przed rokiem

GUS: w 2020 chętnych na noclegi o połowę mniej niż przed rokiem

2021-04-08 09:21

GUS: w 2020 chętnych na noclegi o połowę mniej niż przed rokiem

W 2020 chętnych na noclegi o połowę mniej niż przed rokiem © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Jak wynika z najnowszych doniesień GUS - i co nie jest żadnym właściwie zaskoczeniem - podróżowanie i nocowanie w obiektach turystycznych nie cieszyły się w minionym roku nadmiernym powodzeniem. Ilość turystów skurczyła się o 49,9%, a ilość udzielonych im noclegów o 45,0%. Spadki bliskie 14 p.proc. odnotował również stopień wykorzystania miejsc noclegowych. Turystyka niewątpliwie pozostaje jedną z największych ofiar pandemii.

Przeczytaj także: Hotelarze kontra pandemia. Jakie działania naprawcze podjąć?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ilu zagranicznych turystów było chętnych na noclegi w Polsce?
  • Jak prezentował się wskaźnik intensywności ruchu turystycznego w poszczególnych województwach?
  • Czym wyróżniły się zakłady uzdrowiskowe?


Baza noclegowa


Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS dnia 31 lipca 2020 r. w Polsce prowadziło działalność 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, tj. o 960 mniej (8,5%) niż rok wcześniej. Poza schroniskami, których działało tyle samo co w 2019 r. (58), spadki liczby obiektów działających w lipcu 2020 r. odnotowano we wszystkich rodzajach obiektów.

Biorąc pod uwagę standard świadczonych usług noclegowych, baza noclegowa składała się z 3 990 obiektów hotelowych i 6 301 pozostałych obiektów. Wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele – 2 498 (o 137 mniej niż w 2019 r.) oraz inne obiekty hotelowe, do których zaliczają m.in. domy gościnne i zajazdy. W końcu lipca 2020 r. były 983 takie obiekty, tj. o 7,6% mniej niż w 2019 r.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej w 2020 r.

W lipcu 2020 r. w Polsce funkcjonowało ok. 10,3 tys. turystycznych obiektów noclegowych.


Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne – 2 149 obiektów (tj. o ponad 11 % mniej niż rok wcześniej) oraz ośrodki wczasowe – 1 020 obiektów – które w 2020 r. odnotowały spadek o prawie 7% w stosunku do roku poprzedniego.

W końcu lipca 2020 r. obiekty noclegowe oferowały turystom 775,3 tys. miejsc, przy czym w ponad 70% były to miejsca całoroczne. W odniesieniu do roku poprzedniego liczba miejsc noclegowych była mniejsza o 50,2 tys. (tj. o 6,1%). Wskaźnik gęstości bazy noclegowej mierzony liczbą miejsc noclegowych na 1 km2 powierzchni był również nieco niższy i wyniósł 2,5 (w 2019 r. – 2,6).

fot. mat. prasowe

Turyści w turystycznych obiektach noclegowych

W 2020 r. prawie 2/3 turystów korzystających z bazy noclegowej zatrzymało się w hotelach.


Średnio jeden turystyczny obiekt noclegowy liczył 75 miejsc noclegowych (przed rokiem 73). Podobnie jak w 2019 r. najwięcej miejsc oferowały hotele (276,4 tys.) oraz ośrodki wczasowe (122,3 tys.).

Największe zasoby bazy noclegowej posiadały województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i małopolskie, które w 2020 r. oferowały turystom odpowiednio 141,1 tys., 115,7 tys. i 95,5 tys. miejsc noclegowych, przy czym w województwie małopolskim zdecydowana większość (ponad 90%) to miejsca całoroczne, a w dwóch pozostałych przeważają miejsca sezonowe.

Turyści w bazie noclegowej


W 2020 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 17,9 mln turystów i było to o 17,8 mln mniej (49,9%) niż w roku poprzednim.

W obiektach hotelowych nocowało ponad 13 mln osób, w tym najwięcej (11,1 mln) zatrzymało się w hotelach (przed rokiem 23,5 mln). W pozostałych turystycznych obiektach nocowało 4,8 mln turystów, przy czym najwięcej osób przebywało w ośrodkach wczasowych – 1,2 mln turystów. Zainteresowaniem cieszyły się także pokoje gościnne oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, w których nocowało odpowiednio 628,6 tys. i 544,4 tys. turystów. W zakładach uzdrowiskowych przebywało 466 tys. osób, a po ponad 300 tys. turystów wybrało noclegi w pensjonatach (376 tys.), hostelach (350 tys.) oraz zespołach domków turystycznych (311 tys.).

Największa liczba turystów przebywała w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego - 2,4 mln, po ok. 2 mln nocowało w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i zachodniopomorskim. W porównaniu z 2019 r. spadek liczby turystów korzystających z bazy noclegowej odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najmniejszy spadek wystąpił w województwach: zachodniopomorskim (o 34,4%) oraz warmińsko-mazurskim (o 36,6%), zaś największy w mazowieckim (o 61,8%).

fot. mat. prasowe

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według województw w 2020 r. Wśród

Największa liczba turystów zagranicznych zatrzymała się w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim.


Wśród osób przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. było 2,3 mln turystów zagranicznych i stanowili oni niecałe 13% ogółu turystów korzystających z bazy noclegowej (w 2019 r. – 21%). Największa liczba turystów zagranicznych zatrzymała się w województwach: zachodniopomorskim (435,9 tys.), mazowieckim (390,6 tys.) oraz małopolskim (367,1 tys.).

W ogólnej liczbie turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej przeważali turyści z Niemiec (797 tys.), Ukrainy (206 tys.) i Wielkiej Brytanii (186 tys.). Spośród pozostałych krajów najwięcej turystów przyjechało z Rosji (75 tys.), Czech (73 tys.), Stanów Zjednoczonych (69 tys.) oraz Francji i Włoch (po 64 tys.). W porównaniu z 2019 r. największy spadek liczby turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej wystąpił w województwie małopolskim – o ponad 78%.

Pomimo ograniczeń w działalności turystycznych obiektów noclegowych spowodowanych pandemią, w 2020 r. nie zaobserwowano istotnych zmian w sezonowości ruchu turystycznego w Polsce. Podobnie, jak w latach poprzednich szczyt sezonu turystycznego przypadł na miesiące letnie (lipiec i sierpień), kiedy to z obiektów noclegowych skorzystało 5,9 mln osób, tj. 33,1% ogółu turystów (w 2019 r. było to 25,5%).

Udzielone noclegi


W turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. udzielono 51,4 mln noclegów (o 45,0% mniej niż w 2019 r.), w tym turystom zagranicznym – 6,6 mln (o 64,6% mniej niż w roku poprzednim). Najwięcej noclegów udzielono turystom przebywającym w hotelach – 23,0 mln, tj. 45% ogółu noclegów, ośrodkach wczasowych - 6,7 mln (13%) i zakładach uzdrowiskowych – 5,3 mln (10%).

Podobnie jak w latach poprzednich, także i w 2020 r. najwięcej noclegów udzielono w województwach: zachodniopomorskim (9,9 mln), małopolskim (6,8 mln) oraz pomorskim (6,7 mln). Na wymienione województwa przypadała niemal połowa (45%) noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce.

fot. mat. prasowe

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r.

W 2020 r. turystom zagranicznym udzielono 6,6 mln noclegów.


Noclegi udzielone w sezonie letnim (lipiec i sierpień) stanowiły 38,5% wszystkich noclegów udzielonych w 2020 r., lecz w porównaniu z rokiem poprzednim było to mniej o ok. 1/4. Średni czas pobytu zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych w turystycznych obiektach noclegowych wynosił w 2020 r. przeciętnie 2,9 noclegu. Turyści najdłużej korzystali z noclegów w województwie zachodniopomorskim (niecałe 5 noclegów), a najkrócej w województwach mazowieckim i wielkopolskim (ok. 2 noclegi).

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych


W 2020 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 26,8% (w 2019 r. – 40,6%). Najwyższe wskaźniki odnotowano w miesiącach letnich: w lipcu – 38,3% i w sierpniu – 44,5%, jednak w porównaniu do roku poprzedniego były one niższe odpowiednio o 13,5 p. proc. i 8,7 p. proc.

fot. mat. prasowe

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych

Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 54,5%.


Podobnie jak w roku poprzednim w największym stopniu wykorzystane były miejsca noclegowe w zakładach uzdrowiskowych (54,5%), ośrodkach kolonijnych (32,5%), ośrodkach wczasowych (31,9) oraz hostelach (30,7%). Wśród województw najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (37,8%), pomorskim (31,7%) oraz kujawsko-pomorskim (29,9%), zaś najniższy w województwie wielkopolskim (20,4%).

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: