eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wolność i demokracja w Polsce oceniana źle. Podążamy śladem Węgier

Wolność i demokracja w Polsce oceniana źle. Podążamy śladem Węgier

2020-12-10 13:30

Wolność i demokracja w Polsce oceniana źle. Podążamy śladem Węgier

Wolności obywatelskie są słabsze © GoodIdeas - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Według międzynarodowych wskaźników oceniających różne wymiary działania demokracji i wolności, Polska wypada niekorzystnie na tle innych krajów posocjalistycznych: Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, a wyraźnie podąża śladem najniżej ocenianych Węgier.

Przeczytaj także: Koronawirus furtką do całkowitej inwigilacji Polaków


  • Według międzynarodowych wskaźników oceniających różne wymiary działania demokracji i wolności, Polska wypada niekorzystnie na tle innych krajów posocjalistycznych: Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, a wyraźnie podąża śladem najniżej ocenianych Węgier.
  • W ostatnich 5 latach widoczne jest w Polsce istotne załamanie ocen we wszystkich analizowanych wskaźnikach.
  • Polska z grona liderów rankingów dla analizowanej grupy krajów spadła na jedne z najgorszych miejsc.
  • Takie wyniki świadczą o pogarszającej się stabilności politycznej, słabnącej ocenie wolności obywatelskich, praw politycznych, a więc coraz gorszej jakości demokracji w Polsce.
  • Można zaobserwować przypadki pogarszania się wskaźników w przypadku także innych krajów regionu, jednak, z wyjątkiem Węgier, zmiany te nie są tak znaczące jak w Polsce.
  • Liderami rankingów są w ostatnich latach Estonia, Litwa i Czechy.

Wybrane wskaźniki opracowywane są przez wiodące organizacje międzynarodowe (Bank Światowy, Freedom House, Legatum Institute, Economist Intelligence Unit), które uwzględniają wiele aspektów funkcjonowania demokracji i wolności oraz stosujące różne metody badań. Niezależnie od przyjętej metodologii, wyłania się z nich podobny obraz jakości instytucji demokratycznych w analizowanych krajach.

Kształtowanie wskaźników w Polsce w ostatnich latach wypada niekorzystnie, zwłaszcza jeśli porównamy uzyskiwane wyniki z ocenami innych krajów o podobnej najnowszej historii i sytuacji gospodarczej. Polska uzyskuje niższe oceny niż: Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia i wyraźnie podąża śladem najniżej ocenianych Węgier. Świadczy to o pogarszającej się stabilności politycznej, słabnącej ocenie wolności obywatelskich, praw politycznych, a więc coraz gorszej jakości demokracji w Polsce.

fot. mat. prasowe

Political stability and absence of violence, Voice and accountability, Bank Światowy

Wskaźnik partycypacja i kontrola obywatelska (Voice and accountability Banku Światowego) po 2015 r. załamał się w Polsce, która ostatecznie wyprzedza tylko Węgry.


Pod względem stabilności politycznej (Political stability and absence of violence Banku Światowego) jeszcze niedawno Polska była wśród liderów zestawienia dla analizowanej grupy krajów, jednak w ostatnich latach odnotowała znaczące pogorszenie ocen i znajduje się na pozycji niższej niż Węgry. Także stabilny w większości krajów wskaźnik partycypacja i kontrola obywatelska (Voice and accountability Banku Światowego) po 2015 r. załamał się w Polsce, która ostatecznie wyprzedza tylko Węgry (oceniane coraz słabiej systematycznie od 2005 r.).

fot. mat. prasowe

Civil liberties, Political rights, Freedom House

Znaczące załamanie nastąpiło po 2016 r. w przypadku wolności obywatelskich i praw politycznych (Civil liberties i Political rights Freedom House).


Znaczące załamanie nastąpiło po 2016 r. w przypadku wolności obywatelskich i praw politycznych (Civil liberties i Political rights Freedom House). Wolności obywatelskie są słabsze na skutek działań rządu prowadzących do pogarszającej się niezależności mediów, spadku wolności uczelni i niezależności systemu szkolnictwa od wpływów politycznych, ograniczania wolności zgromadzeń i działania organizacji pozarządowych. Największy spadek nastąpił tu w ocenie niezależności sądów. W prawach politycznych gorsze noty uzyskują prawa wyborcze i ich bezstronne stosowanie, przejrzystość działań rządu, zabezpieczenia przed korupcją wysokich urzędników oraz ich niezależność od nacisków osób trzecich. Ponownie jedynie Węgry są w kategorii wolności obywatelskich i praw politycznych oceniane gorzej niż Polska. Tymczasem pozostałe kraje odnotowały pewną poprawę (np. Łotwa), utrzymały oceny (np. Litwa), a w najgorszym wypadku odnotowały co najwyżej niewielkie spadki (np. Słowacja).

fot. mat. prasowe

Personal freedom, Legatum Institute i Democracy index, The Economist Intelligence Unit

Dobrym podsumowaniem rozważań jest Indeks demokracji (Democracy Index The Economist Intelligence Unit). Tu Polska jest w zestawieniu za 2020 r. ostatnia.


Podobnie jest przy ocenie wolności osobistej (Personal Freedom Legatum Institute). Polska po silnym załamaniu w 2016 r. wyprzedza jedynie Węgry, a pozostałe kraje utrzymują stabilne oceny. Szczegółowa analiza badanych zagadnień pokazuje znaczące spadki oceny wolności zgromadzeń, wolności poglądów i przekonań religijnych, wolności słowa i braku dyskryminacji prawnej, wolności od arbitralnej ingerencji w prywatność obywateli, dostępu do obiektywnych informacji, możliwości krytyki rządu i stopnia bezpośrednich i pośrednich prób cenzurowania mediów przez rząd.

Dobrym podsumowaniem rozważań jest Indeks demokracji (Democracy Index The Economist Intelligence Unit). Tu Polska jest w zestawieniu za 2020 r. ostatnia. Zwraca też uwagę fakt, że uzyskany wynik jest znacząco niższy niż w pozostałych krajach – tylko Węgry mają podobnie słabą ocenę jakości demokracji. Uderzającą nisko oceniana jest w Polsce kultura polityczna, której oceny we wszystkich pozostałych krajach są dużo lepsze. Słabo wypada też ocena funkcjonowania rządu i uczestnictwa obywateli w polityce, ale tu różnice między Polską a poszczególnymi krajami nie są aż tak wyraźne.
Także w raportach organizacji znajdują się bezpośrednie odniesienia do Polski. Niestety w ostatnich edycjach są to uwagi o znaczącym pogorszeniu jakości działania państwa. Przykładowo w komentarzu do Indeksu demokracji zwraca się uwagę na spadek Polski poniżej pozycji Węgier. Tłem do tych rozważań jest stabilność krajów bałtyckich1. Freedom House wyjaśnia spadek Polski w rankingu podjęciem przez rządzącą partię działań naruszających niezależność sądownictwa, przejmowania mediów i wyciszania krytyki ze strony społeczeństwa obywatelskiego2. Legatum Institute komentując pogorszenie wolności osobistej w Europie Wschodniej podkreśla istotne ograniczenie wolności zgromadzeń, wolności słowa i dostępu do informacji w Polsce i na Węgrzech3.

Podsumowując wyniki zestawień można obok pogarszających się we wszystkich obszarach ocen Polski i Węgier zwrócić uwagę na liderów rankingów, którymi w ostatnich latach są oceniane coraz lepiej Estonia i Litwa oraz Czechy, które mimo trochę gorszych ocen, utrzymały wysoką pozycję w analizowanej grupie krajów.

  1. Democracy Index 2019, The Economist Intelligence Unit, https://www.eiu.com/topic/democracy-index (20.10.2020), s. 31
  2. Freedom in the world 2020, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy (18.11.2020), s. 11.
  3. The Legatum Prosperity IndexTM 2020, The Legatum Institute, https://www.prosperity.com/about/resources (18.11.2020), s. 25.

dr Katarzyna Bentkowska
Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: