eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › PIE: strategiczne sektory gospodarki należy uniezależnić od Chin

PIE: strategiczne sektory gospodarki należy uniezależnić od Chin

2020-11-16 00:22

PIE: strategiczne sektory gospodarki należy uniezależnić od Chin

Sektor farmaceutyczny zbyt zależny od Chin © Andrzej Tokarski - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował raport „Sektory strategiczne w gospodarce unijnej”. Jego autorzy wskazują na problemy, które wyraźnie unaocznił nam wybuch pandemii, wskazując, że trzeba dołożyć starań, aby uniezależnić strategiczne sektory gospodarki od Chin. Podjęte w tym zakresie działania powinny przede wszystkim minimalizować skalę zakłóceń i wzmacniać ciągłość łańcucha dostaw. Zmiany pożądane są m.in. w polskim sektorze farmaceutycznym, który w ponad 1/4 opiera się na dostawach z Państwa Środka.

Przeczytaj także: Polski eksport w TOP10: realia, przypadek czy kurtuazja?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie wnioski płyną dla unijnej gospodarki z pierwszej fali pandemii?
  • Jak zadbać o bezpieczeństwa strategicznych sektorów gospodarki UE?
  • Jakie rozwiązania mogłyby przynieść Polsce nawet 12,3 mld dolarów w ciągu 5 lat?


Skala wybuchu pandemii COVID-19 sprawiła, że światowe gospodarki zostały zmuszone do niemal natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do ograniczeń życia społeczno-gospodarczego. To nie pozostało oczywiście bez wpływu na handel międzynarodowy.

Jednym z efektów powyższego było częstsze niż dotychczas korzystanie przez rządy z ograniczeń pozataryfowych, w tym m.in. wprowadzanie ograniczeń w eksporcie. Tendencja ta jest szczególnie niebezpieczna w przypadku dóbr o kluczowym znaczeniu dla życia ludzkiego, u których nawet krótka przerwa w dostawach może spowodować poważne zagrożenie.

Na skutek pandemii w centrum uwagi znalazły się więc strategiczne sektory gospodarki, produkujące dobra i usługi niezbędne do przetrwania, szczególnie istotne dla funkcjonowania gospodarki. Zmiany dotyczące światowego handlu są szczególnie istotne dla Unii Europejskiej, w której handel międzynarodowy odpowiada za niemal 35 proc. PKB i jest związany z ok. 35 mln miejsc pracy.

Załamanie gospodarcze i spadek wartości aktywów w następstwie pandemii zaostrzyły także dostrzegane już uprzednio niebezpieczeństwo przejmowania firm w sektorach strategicznych przez inwestorów zagranicznych, zwłaszcza chińskich. Działania na rzecz monitorowania tego rodzaju transakcji i w razie konieczności ich blokowania, nasiliły się ostatnio zarówno na poziomie unijnym, jak i poszczególnych państw członkowskich UE. Wydaje się wskazane, by nabrały one trwałego, systemowego charakteru i upowszechniły się na obszarze Unii. Obecnie mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych stosuje nieco ponad połowa ogółu członków UE.
Pandemia COVID-19 uświadomiła decydentom wagę sprawnego funkcjonowania strategicznych sektorów gospodarki dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i ludności oraz ogólnej kondycji gospodarki. W kontekście działania tych sektorów w zglobalizowanej gospodarce szczególnie ważne okazały się kwestie sprawności systemu handlowego, przenoszenia produkcji, kontroli inwestycji eksportowych, ograniczeń eksportu i subsydiów eksportowych, a także barier dotyczących przekraczania granic i transportu – tłumaczy Jan Strzelecki, analityk zespołu handlu zagranicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego i współautor raportu.

Unia Europejska powinna położyć większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa strategicznych sektorów gospodarki. W budowaniu ich odporności na poziomie unijnym ważne jest tworzenie stabilnego otoczenia ułatwiającego zarządzanie ryzykiem. W celu ochrony i wzmocnienia odporności łańcuchów dostaw przez ich dywersyfikację i skracanie konieczna jest interwencja państwa i współpraca międzynarodowa. Globalna koordynacja polityki jest potrzebna, aby protekcjonizm w sektorach strategicznych nie stał się nową normą po pandemii. Zmiany w tym obszarze będą jednak wprowadzane głównie przez same firmy i okażą się zapewne długotrwałym procesem.

Niewidzialna ręka to za mało, strategiczne sektory gospodarki potrzebują państwa


W sektorach strategicznych – co wykazała pandemia COVID-19 – niezbędne są działania państwa minimalizujące skalę zakłóceń i wzmacniające ciągłość łańcucha dostaw. W sytuacjach kryzysowych potrzebna jest koordynacja w zakresie uproszczonych procedur odprawy granicznej dla przewozu towarów oraz pracowników. Konieczna jest współpraca międzynarodowa i interwencja państw w celu ochrony łańcuchów dostaw, wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw leków.
Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania europejskiego sektora farmaceutycznego drogą dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia i zwiększenia zdolności produkcyjnych w zakresie substancji czynnych wymaga współpracy między uczestnikami łańcucha wartości w tym sektorze oraz ściślejszego zaangażowania władz publicznych, organizacji zrzeszających producentów, pacjentów oraz środowiska naukowego. Niezbędne jest pokonanie bariery informacyjnej, zwłaszcza w zakresie szczegółowego rozpoznania źródeł pochodzenia substancji aktywnych na rynku europejskim oraz zastosowanie na poziomie unijnym instrumentów wsparcia finansowego.– tłumaczy Ambroziak.

W sektorze farmaceutycznym Polska zbyt silnie opiera się na dostawach substancji czynnych z Chin – aż 25,5 proc. polskiego importu tego typu dóbr pochodzi z Państwa Środka. Inne państwa europejskie opierają swój handel na współpracy ze Szwajcarią.

Szybszemu wyjściu z załamania europejskiego sektora motoryzacyjnego sprzyjałoby wsparcie finansowe ze strony państw członkowskich i na poziomie unijnym w ramach programu odbudowy. Mogłoby ono obejmować m.in. wsparcie zakupu nowych niskoemisyjnych aut w miejsce złomowanych starych – dla doraźnego złagodzenia skutków załamania sprzedaży i produkcji w branży motoryzacyjnej oraz wsparcie w zakresie zmian technologicznych – mające na celu długookresową poprawę pozycji konkurencyjnej producentów aut.

fot. mat. prasowe

Potencjalne ścieżki rozwoju globalnego rynku motoryzacyjnego

Wsparcie dla branży motoryzacyjnej złagodzi skutki załamania sprzedaży.


Sektor motoryzacyjny jest kluczowy dla europejskiego przemysłu, tworzy bowiem 7 proc. unijnego PKB oraz zatrudnia 13,8 mln ludzi. W samym 2020 roku, ze względu na spadek popytu na samochody podczas pandemii, unijna wartość dodana może spaść aż o 122 mld dolarów, czyli o 0,79 proc. Tymczasem wsparcie sektora przez państwo mogłoby przynieść w ciągu 5 lat korzyści warte 270 mld dolarów, w tym 12,3 mld w samej Polsce.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: