eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Pandemia wzmaga wiarę w zrównoważony rozwój i finansowanie

Pandemia wzmaga wiarę w zrównoważony rozwój i finansowanie

2020-10-18 00:44

Pandemia wzmaga wiarę w zrównoważony rozwój i finansowanie

Rośnie zainteresowanie zrównoważonym finansowaniem © Minerva Studio - Fotolia.com

Ten rok upływa nam pod znakiem pandemii i stawiania czoła rzucanym przez nią wyzwaniom. Wydawać by się mogło, że w takich warunkach kwestie inwestycji odchodzą na dalszy plan. I rzeczywiście w wielu przypadkach tak właśnie jest, ale okazuje się, że nie brakuje emitentów, którzy zaczęli przywiązywać coraz to większą wagę do zrównoważonego finansowania. Potwierdzeniem tego są wyniki zrealizowanego przez HSBC badania Sustainable Financing and Investing Survey 2020.

Przeczytaj także: KPMG: zielone obligacje szansą dla polskich samorządów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak ważne są dla emitentów kwestie środowiskowe i społeczne?
  • Co zmieniła pandemia w podejściu do inwestycji ESG?
  • Co skłania europejskich emitentów do zainteresowania się ochroną środowiska i sprawami społecznymi?


Jak wynika z badania, niespodziewane pojawienie się pandemii COVID-19 sprawiło, że 36% europejskich emitentów wzmocniło swoją w wiarę w zrównoważony rozwój. 77% respondentów wskazuje, że za sprawą koronakryzysu zaczęli przywiązywać większą wagę do zagadnień środowiskowych lub zdali sobie sprawę, że ich dotychczasowe zaangażowanie w społeczny element ESG było zbyt małe.

76% europejskich emitentów określa kwestie środowiskowe jako „bardzo ważne”, a 19% jako „dość ważne”. Daje to łącznie 95% zaangażowanych, podczas gdy zsumowany odsetek tych odpowiedzi w skali światowej wynosi 93%.

fot. Minerva Studio - Fotolia.com

Rośnie zainteresowanie zrównoważonym finansowaniem

W dobie pandemii w Europie wzrasta zainteresowanie zrównoważonym finansowaniem.


Najistotniejszym czynnikiem skłaniającym europejskich emitentów do zainteresowania się ochroną środowiska i sprawami społecznymi jest zgodność takiego podejścia z ich wartościami (62%). Pozostałe czynniki to m.in. wiara w potencjał zwrotny zrównoważonego rozwoju (36%), a także opinie i oczekiwania podmiotów zewnętrznych, w tym w szczególności organizacji pozarządowych (41%) oraz klientów (36%).

Wśród europejskich inwestorów 79% postrzega kwestie środowiskowe i społeczne jako bardzo ważne lub dość ważne, w porównaniu z 86% inwestorów w skali światowej. Zdaniem inwestorów w Europie najsilniejszy wpływ na ich przekonania mają naciski społeczne (47%) oraz regulacyjne (43%).

W badaniu ustalono również, że Europa przoduje pod względem odsetka inwestorów, którym poczucie odpowiedzialności nakazuje unikać inwestycji negatywnie wpływających na środowisko i społeczeństwo — uważa tak 61% inwestorów europejskich w porównaniu z 53% inwestorów w skali globalnej.

Ponadto, w porównaniu z innymi regionami, inwestorzy europejscy są zdecydowanie bardziej skłonni stale uwzględniać czynniki ESG przy podejmowaniu decyzji o swoich inwestycjach — postępuje tak 39% z nich w porównaniu z 31% inwestorów na świecie.
Zrównoważone finansowanie weszło do głównego nurtu na rynkach kapitałowych wcześniej niż przewidywaliśmy. Tym samym inwestycje ESG są coraz częściej postrzegane jako tradycyjne aktywa, a nie odzwierciedlenie zaangażowania w kwestie społeczne i środowiskowe - powiedział Daniel Klier, dyrektor globalny ds. zrównoważonego finansowania w HSBC. Jest to optymistyczny rozwój sytuacji, ponieważ długotrwały sukces rynku będzie ostatecznie zależał od zdolności inwestycji ESG do konkurowania z innymi tradycyjnymi opcjami pod względem ryzyka i rentowności.

Nuno Matos, dyrektor generalny HSBC Bank plc i HSBC Europe stwierdził:
Europa stoi na czele międzynarodowych działań mających na celu przeciwstawienie się zmianom klimatycznym, a także jest światowym liderem pod względem zrównoważonego finansowania. Emitenci i inwestorzy europejscy odgrywają istotną rolę w przechodzeniu do globalnej gospodarki o zerowej emisji netto. Będziemy nadal wspierać inwestycje i rozwój naszych klientów w aspekcie zrównoważonego finansowania, ponieważ jest to nasz wspólny cel.

Eksperci z HSBC Global Research ustalili, że od połowy grudnia 2019 r. tempo wzrostu wartości akcji dużych spółek z mocniejszym ratingiem ESG przewyższyło średnią światową o 4,7%. W przypadku papierów wartościowych związanych z ochroną środowiska ta różnica jest jeszcze większa - w tym samym okresie wyniosła ona 13% w stosunku do średniej światowej.

W podsumowaniu wyników ankiety znalazły się również następujące wnioski:
  • Zarówno emitenci jak i inwestorzy działający w Europie są bardzo zainteresowani możliwościami w obszarze zrównoważonej infrastruktury. Emitentów wyjątkowo interesują źródła odnawialne - ich entuzjazm wobec procesów wychwytywania dwutlenku węgla, pozyskiwania energii z niskoemisyjnego spalania węglowodorów (np. gazu) oraz energetyki wodorowej przewyższa średnią światową. Inwestorzy europejscy plasują się powyżej światowej średniej także pod względem priorytetowego traktowania odnawialnych źródeł energii i budowy inteligentnych miast.
  • Zaledwie 4% emitentów w Europie (11% na świecie) uważa publikowanie raportów na swój temat dotyczących podejścia do kwestii środowiskowych i społecznych za przesadę.
  • Ponadto emitentów europejskich cechują największe i najbardziej pozytywne oczekiwania w odniesieniu zwiększenia zakresu ujawniania takich informacji (31% wobec 24% w skali globalnej).

W tegorocznej ankiecie HSBC na temat zrównoważonego finansowania i inwestycji (HSBC Sustainable Financing and Investing Survey 2020) 2000 respondentów z 34 rynków kapitałowych (1000 emitentów i 1000 inwestorów) zapytano o zmiany w ich podejściu do zagadnień zrównoważonego rozwoju. W raporcie uwzględniono odpowiedzi 275 emitentów oraz 275 inwestorów z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, Luksemburga, Włoch, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Rosji i Hiszpanii. Badanie zostało przeprowadzone dla HSBC przez GlobalCapital oraz Euromoney Insight w okresie od lipca do sierpnia 2020 r.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: