eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: przemysł ciągle ze spadkami, ale jest lepiej niż w kwietniu

GUS: przemysł ciągle ze spadkami, ale jest lepiej niż w kwietniu

2020-06-19 11:24

GUS: przemysł ciągle ze spadkami, ale jest lepiej niż w kwietniu

Przemysł ciągle ze spadkami © quka - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Z najnowszych doniesień GUS wynika, że w maju bieżącego roku produkcja sprzedana przemysłu była o 17% niższa aniżeli rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym odnotowano z kolei wzrost o 10,1%. Mamy więc odbicie po fatalnych wręcz wynikach z kwietnia, ale do ideału brakuje ciągle sporo.

Przeczytaj także: GUS: produkcja spadła o 1/4. Spadki we wszystkich działach przemysłu

Jak informuje GUS, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 17% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,7%, natomiast w porównaniu z kwietniem 2020 roku widoczny był wzrost na poziomie 10,1%. Jeśli spojrzeć na pierwsze pięć miesięcy tego roku całościowo, to mamy roczny spadek rzędu 7,9%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,5% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 12,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br. - dodaje GUS.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w maju br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych spadła o 38,4%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 13,7%, dóbr zaopatrzeniowych – o 13,5%, dóbr związanych z energią – o 10,0%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 8,7%.

Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 58,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 27,0%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 26,4%, mebli – o 19,7%, metali – o 19,0%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 18,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 17,2%, wyrobów z metali – o 16,5%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych – o 8,1% oraz urządzeń elektrycznych – o 1,2%.

W porównaniu z kwietniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w maju br. odnotowano w 25 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 109,1%, skóry i wyrobów skórzanych – o 91,4%, mebli – o 56,0%, urządzeń elektrycznych – o 37,6%, wyrobów tekstylnych – o 28,2%, odzieży – o 26,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 12,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,4%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,1%. W działach tych obserwowano znaczne obniżenie produkcji sprzedanej w kwietniu w porównaniu z marcem br. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił w 9 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 8,8% oraz w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 5,2%.

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyrównaniu sezonowym, spadek produkcji sprzedanej przemysłu w maju br. wyniósł 15,5% w skali roku.


Przemysł: wskaźniki cen produkcji sprzedanej w maju 2020 r.


Według wstępnych danych w maju 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w kwietniu br., natomiast spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 1,5%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 r. pozostały na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu. Ceny w przetwórstwie przemysłowym spadły o 0,1%. Najbardziej obniżono ceny w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,1%). Spadek cen zanotowano także w produkcji: metali (o 1,0%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,9%), artykułów spożywczych (o 0,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,4%), napojów, odzieży, wyrobów farmaceutycznych i mebli (po 0,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,2%), wyrobów tekstylnych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych i pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%).

Ceny produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz wyrobów z metali pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2019-2020 w stosunku do okresu po-przedniego (w %

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w kwietniu br.


Wzrost cen odnotowano natomiast w zakresie produkcji m.in.: urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń (po 0,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,6%), wyrobów tytoniowych (o 0,8%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,5%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 1,3%, w tym w górnictwie rud metali o 3,2%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,1%. W sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrost cen wyniósł po 0,1%.

W maju 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,5% niższe niż przed rokiem. Najbardziej spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym o 2,2%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 36,5%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: metali (o 6,0%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,6%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 3,1%), napojów, papieru i wyrobów z papieru (po 1,4%) oraz mebli (o 0,4%). Wzrosły natomiast ceny produkcji m.in.: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,3%) oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów z metali (po 0,6%).

W większym stopniu podniesiono ceny wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,0%), wyrobów tekstylnych (o 1,5%), odzieży oraz maszyn i urządzeń (po 1,6%), artykułów spożywczych (o 2,0%), urządzeń elektrycznych (o 2,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 2,8%), wyrobów farmaceutycznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, a także pozostałego sprzętu transportowego (po 3,3%), jak również wyrobów tytoniowych (o 5,5%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu spadły o 0,5%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,2% przy wzroście cen w górnictwie rud metali o 1,9%. W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny wzrosły o 2,5%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 5,9%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 r.


Według wstępnych danych w maju 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,6%, a w porównaniu z kwietniem 2020 r. - o 0,2%.

W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,2%). Ceny robót budowlanych specjalistycznych
wzrosły o 0,1%.

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

W maju 2020 r., podobnie jak w marcu i w kwietniu br., ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2%.


W porównaniu z majem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 3,0%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,5%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,4%).

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: