eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja spadła o 1/4. Spadki we wszystkich działach przemysłu

GUS: produkcja spadła o 1/4. Spadki we wszystkich działach przemysłu

2020-05-21 13:19

GUS: produkcja spadła o 1/4. Spadki we wszystkich działach przemysłu

Produkcja © endostock - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Główny Urząd Statystyczny opublikował najświeższe dane odnośnie produkcji w Polsce. Jak czytamy w komunikacie, w marcu bieżącego roku produkcja sprzedana przemysłu spadła względem kwietnia 2019 o 24,6%, a w ujęciu miesięcznym zanotowała spadek o 25,5%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 1,3% rdr.

Przeczytaj także: GUS: produkcja spadła 2,3 proc. Spadki w 16 działach przemysłu

Jak informuje GUS, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 24,6% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,2%, natomiast w porównaniu z marcem 2020 roku spadła o 25,5%. Jeśli spojrzeć całościowo od początku roku, to i w tym wypadku mamy roczny spadek rzędu 5,6%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 24,7% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 20,8% niższym w porównaniu z marcem br. - dodaje GUS.

Spadek produkcji w skali roku odnotowano we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych spadła o 50,9%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 47,8%, dóbr zaopatrzeniowych – o 18,2%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 15,1%, a dóbr związanych z energią – o 10,6%.

Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 78,9%, maszyn i urządzeń – o 34,0%, urządzeń elektrycznych – o 28,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 25,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 23,2%, metali – o 20,0%, wyrobów z metali – o 18,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 17,7%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 14,8%, przy czym w porównaniu z marcem br. w tym dziale obserwowany był spadek o 37,2%.

Jako uzasadnienie spadku produkcji sprzedanej, część respondentów wskazywała spadek liczby zamówień w związku z COVID-19 (przede wszystkim w produkcji wyrobów z metali, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz w produkcji mebli). Innymi przyczynami wskazywanymi częściej przez respondentów były: zmiana wymiaru etatów pracowników oraz przebywanie pracowników „na postojowym” (głównie w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz produkcji mebli).

W przypadku raportowania wzrostu produkcji sprzedanej, nieliczne podmioty wskazywały jako przyczynę wzrost liczby zamówień związany z COVID-19, m.in. w produkcji odzieży, chemikaliów i wyrobów chemicznych, niemniej jednak nie przełożyły się one na wyniki uzyskane na poziomie agregatów, w których odnotowano spadki.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyrównaniu sezonowym, spadek produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu br. wyniósł 24,7% w skali roku.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2020 r.


Według wstępnych danych w kwietniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 1,3% , a w porównaniu z marcem 2020 o 0,6%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2020 r. spadły o 0,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżyły się o 0,8%. Najbardziej spadły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 16,8%). Obniżyły się także ceny w produkcji: artykułów spożywczych, wyrobów farmaceutycznych (po 0,2%), napojów (o 0,1%). Ceny poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

Wzrost cen odnotowano natomiast w produkcji m.in.: skór i wyrobów skórzanych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, urządzeń elektrycznych (po 0,1%), wyrobów tekstylnych, papieru i wyrobów z papieru, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,3%), odzieży, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, mebli (po 0,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,5%), wyrobów tytoniowych, wyrobów z metali (po 0,6%), metali (o 0,7%), maszyn i urządzeń, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,8%), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,0%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 1,3%, w tym w górnictwie rud metali o 3,2%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,3%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 0,2%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,1%.

W kwietniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,3% niższe niż przed rokiem. Najbardziej spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu o 4,0%, w tym w górnictwie rud metali o 6,8%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,0%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżyły się o 1,9%. Największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 38,0%). Obniżono także ceny w produkcji m.in.: metali (o 5,1%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 2,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,4%).

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2019-2020

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 1,3%.


Wzrosły natomiast ceny w produkcji m.in.: wyrobów tekstylnych (o 0,1%), mebli (o 0,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,7%), wyrobów z metali (o 0,8%), napojów (o 0,9%), maszyn i urządzeń (o 1,0%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,3%), urządzeń elektrycznych (o 1,4%), odzieży (o 1,6%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,4%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,7%), wyrobów tytoniowych (o 3,8%). Najbardziej wzrosły ceny artykułów spożywczych (o 3,9%) i wyrobów farmaceutycznych (o 4,3%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja zwiększyły się o 5,5%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 2,8%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2020 r.


Według wstępnych danych w kwietniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,8% a w porównaniu z marcem 2020 r. o 0,2%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2019-2020

W kwietniu 2020 r., podobnie jak w marcu br., ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2%.


W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,2%). Ceny robót budowlanych specjalistycznych wzrosły (o 0,1%).

W porównaniu z kwietniem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 3,2%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,6%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,5%).

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: