eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja spadła 2,3 proc. Spadki w 16 działach przemysłu

GUS: produkcja spadła 2,3 proc. Spadki w 16 działach przemysłu

2020-04-21 12:35

GUS: produkcja spadła 2,3 proc. Spadki w 16 działach przemysłu

Fabryka © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Z najnowszych doniesień GUS wynika, że w marcu bieżącego roku produkcja sprzedana przemysłu była o 2,3% niższa aniżeli rok wcześniej. W danych dla całego kwartału widać wzrost rzędu 1,0%, podobnie jest w ujęciu miesięcznym (2,4%).

Przeczytaj także: GUS: produkcja przemysłowa w II 2020 na dużym plusie. Wzrost o prawie 5%

Jak informuje GUS, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,3% niższa w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,6%, natomiast w porównaniu z lutym 2020 roku wzrosła o 1,0%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, marcowy spadek produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 4,8% w skali roku. W porównaniu do lutego było to -7,2%.

Jak pisze GUS, spadek produkcji w skali roku odnotowano w większości głównych grupowań przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zmniejszyła się o 15,5%, dóbr inwestycyjnych – o 15,2% oraz nieznacznie dóbr związanych z energią – o 0,9%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,1% oraz dóbr
zaopatrzeniowych – o 1,8%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

W marcu 2020 r., ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2%.


Wstępne dane GUS wskazują również, że w stosunku do marca ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 16 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 28,6%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 15,9%, w produkcji mebli – o 14,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,1%, maszyn i urządzeń – o 10,4%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,0%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 18 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 39,7%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 9,9%, artykułów spożywczych – o 7,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6,9%, urządzeń elektrycznych – 5,0%, wyrobów z metali – o 4,3%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 r.


Według wstępnych danych w marcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, jak i w stosunku do lutego 2020 r. po 0,5%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 r. spadły o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największy spadek cen odnotowano w górnictwie i wydobywaniu o 2,4%, w tym w górnictwie rud metali o 6,7% wobec wzrostu w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,8%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżyły się o 0,5%. Najbardziej spadły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 16,7%). Obniżyły się także ceny w produkcji wyrobów tytoniowych (o 0,2%). Ceny w produkcji napojów pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2018-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

Spadek cen producentów w przemyśle w porównaniu z marcem 2019 r. sięgnął 0,5%.


Wzrost cen odnotowano natomiast w produkcji m.in.: wyrobów tekstylnych (o 0,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,3%), skór i wyrobów skórzanych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, urządzeń elektrycznych (po 0,4%), papieru i wyrobów z papieru, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, mebli (po 0,6%), odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,7%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,8%), artykułów spożywczych (o 0,9%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,0%), metali (o 1,3%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 0,4%. W marcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,5% niższe niż przed rokiem.

Najbardziej spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu o 4,7%, w tym w górnictwie rud metali o 9,6%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,5%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżyły się o 0,8%.

Największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 21,6%). Obniżono także ceny w produkcji m.in.: metali (o 6,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 3,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,8%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników in-formacji, maszyn i urządzeń (po 0,7%), mebli (o 0,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów z metali (po 0,3%), wyrobów tekstylnych (o 0,1%). Wzrosły natomiast ceny w produkcji m.in.: odzieży, skór i wyrobów skórzanych (po 0,7%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,3%), urządzeń elektrycznych (o 1,5%), napojów (o 1,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,3%), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,4%), wyrobów tytoniowych (o 4,0%), wyrobów farmaceutycznych (o 4,6%). Najbardziej wzrosły ceny artykułów spożywczych (o 4,9%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja zwiększyły się o 5,9%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 3,3%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 r.


Według wstępnych danych w marcu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 3,0% a w porównaniu z lutym 2020 r. o 0,2%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyrównaniu sezonowym, spadek produkcji sprzedanej przemysłu w marcu br. wyniósł 4,8% w skali roku.


W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,2%). Ceny robót budowlanych specjalistycznych wzrosły (o 0,1%).

W porównaniu z marcem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 3,5%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,8%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,5%).

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: