eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Pracodawcy o założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok

Pracodawcy o założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok

2019-07-24 10:58

Pracodawcy o założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok

Jaki budżet na rok 2020? © Magdziak Marcin - Fotolia.com

Założenia do projektu budżetu państwa powinny stanowić aktualną i rzetelną podstawę do dyskusji na temat sposobów wydatkowania środków publicznych w nadchodzącym roku. Tymczasem, jak podnoszą pracodawcy Rady Dialogu Społecznego, ich najświeższa odsłona poświęca nazbyt dużo miejsca przeszłości i założeniom makroekonomicznym, po macoszemu traktując strategiczne decyzje odnośnie przychodów i wydatków budżetu. Założenia powinny jednoznacznie wyjaśniać, kogo i w jaki sposób państwo zamierza obciążać, kogo i dlaczego odciążać oraz wskazywać uzasadnione cele wydatkowania środków publicznych. Tym razem tego zabrakło.

Przeczytaj także: Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. w opinii BCC

Założenia do projektu wskazują, że na dodatkowe przychody budżetu państwa składać się mają, zestawione w nieusystematyzowaną listę, nowe obciążenia oraz przejawy zaostrzonej polityki podatkowej. Już dziś zmienność i poziom skomplikowania prawa podatkowego nie jest tu żadnym wyjątkiem, wymieniane jest jako jedna z kluczowych barier przedsiębiorczości w naszym kraju, szczególnie trudną do przezwyciężenia dla małych lub słabszych ekonomicznie firm. Tym bardziej, że uchybienia w realizacji obowiązków podatkowych obarczane są niewspółmiernie wysokimi karami (np. split payment), przez co na pierwszy plan zdecydowanie wybija się ich fiskalny, a nie dyscyplinujący cel.

Ponadto pracodawcy RDS wskazują, że w przedstawionych założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok na próżno szukać proponowanych sposobów na zminimalizowanie dotkliwości, jakie może przynieść za sobą nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Brak jest w szczególności podkreślenia, że wzrost liczby pracujących mógłby posłużyć zarówno do powiększenia bazy podatkowej, jak i złagodzenia niedoborów pracowników, o czym przedsiębiorcy alarmują od dawna.

Zestawienie założeń projektu budżetu państwa oraz wieloletniego planu finansowego dostarcza dowodów, że planowane jest prowadzenie polityki procyklicznej, a więc odwrotnej do potrzeb. Oznacza to, że negatywne skutki faktycznego spowolnienia wzmocnią jeszcze efekty zacieśnienia fiskalnego.

fot. Magdziak Marcin - Fotolia.com

Jaki budżet na rok 2020?

Zestawienie założeń projektu budżetu państwa oraz wieloletniego planu finansowego dostarcza dowodów, że planowane jest prowadzenie polityki procyklicznej, a więc odwrotnej do potrzeb.


Próżno szukać powiązania założeń z dokumentami strategicznymi, w szczególności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Deklaracje dotyczące innowacyjności są niespójne z planami podnoszenia kosztów pracy osób wysoko wykwalifikowanych (zniesienie 30-krotności limitu składek na ubezpieczenie emerytalne), których realizacja zmniejszy zdolność Polski do konkurowania o najlepiej wykwalifikowanych pracowników.

Postulaty ukierunkowane na tworzenie nowoczesnej gospodarki giną, jeśli prawo nie nadąża za zmianami w sposobie świadczenia pracy – a to jest jądrem sporu o test przedsiębiorcy.

Rosnące obciążenia przedsiębiorstw, wraz z deficytem pracowników, powstrzymują przedsiębiorstwa od inwestowania – chociaż moce produkcyjne sięgają maksimów. W ostatnim czasie mogliśmy dostrzec wzrost dynamiki inwestycji publicznych (spowodowany przede wszystkim dopływem środków z Unii Europejskiej) lecz trzeba przyznać, że ożywiły się także inwestycje prywatne. W polityce państwa brakuje zrozumienia dla faktu, że decyzje inwestycyjne w firmach są podejmowane w konkretnym otoczeniu instytucjonalnym. Proponowane założenia budżetu państwa – z rosnącymi obciążeniami i niepewnością legislacyjną – z pewnością nie zachęcają do inwestycji, nawet w obliczu prognozowanego relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego.

Po stronie wydatków budżetu rzuca się w oczy brak informacji o przedsięwzięciach, które powinny być podejmowane z uwagi na długookresowe makrotrendy. Nie dowiadujemy się zatem o inwestycjach strategicznych zabezpieczających Polskę przed podwyżką cen energii, ani o działaniach na rzecz zwiększenia podaży pracy czy zniwelowania niedopasowania kompetencji pracowników do miejsc pracy. Dokument nie uwzględnia kwestii otwarcia niemieckiego rynku pracy dla obywateli państw trzecich, którzy po części zasilają obecnie nasz rynek pracy, a w niektórych sektorach wręcz warunkują możliwość bieżącego prowadzenia działalności przez firmy. Pomijanie tych problemów w polityce społeczno-gospodarczej rządu będzie znajdowało odzwierciedlenie w pogłębianiu się barier rozwojowych, dlatego też strona pracodawców RDS oczekiwałaby, żeby zostały one jakkolwiek zaadresowane w założeniach do ustawy budżetowej.

Wiele mówi się o hojnej polityce społecznej, zapominając jednocześnie o skali obciążeń z tym związanych. Nie analizuje się również, jak te obciążenia rozkładają się pomiędzy poszczególne grupy społeczne. O wielu planach dowiadujemy się z mediów. Czasem, lecz nie zawsze, przekuwają się one w projekty ustaw, których losy na etapie procesu legislacyjnego też bywają nieznane. Poziom niestabilności otoczenia regulacyjnego jest na tyle wysoki, że projekt ustawy o zwolnieniu z PIT osób młodych zmienił się już po publikacji założeń budżetu.

Strona pracodawców RDS podkreśla, że przedstawione założenia powinny stanowić element budowania przewidywalnej polityki budżetowej. Ta przewidywalność jest jednym z podstawowych warunków wzrostu stopy inwestycji prywatnych. Postulat przewidywalności nie będzie zrealizowany, jeżeli szereg wyzwań gospodarczych, którym Polska z pewnością będzie musiała stawić czoła w najbliższych latach, pozostanie w dokumencie niezaadresowany – i to jest nasz główny zarzut w odniesieniu do założeń do ustawy budżetowej na rok 2020.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: