eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce IV 2019

Produkcja w Polsce IV 2019

2019-05-22 13:24

Produkcja w Polsce IV 2019

Produkcja © ProstoSvet - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Znamy już kwietniowe statystyki dotyczące produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost o 9,2%. W porównaniu z marcem br. mieliśmy natomiast spadek rzędu 3,6%.

Przeczytaj także: Produkcja w Polsce III 2019

PRZEMYSŁ


Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) była w kwietniu br. o 9,2% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 9,3%) i o 3,6% niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1% wyższym w porównaniu z marcem br.

W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 26,6%, pozostałego sprzętu transportowego – o 22,3%, artykułów spożywczych – o 13,4%, napojów – o 12,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 10,6%, wyrobów z metali – o 9,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 8,0%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 13,7%, odzieży – o 10,7%, wyrobów farmaceutycznych – o 8,3%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

W kwietniu 2019 r. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku odnotowano w 28 działach przemysłu.


W kwietniu br. wyższa w skali roku była produkcja we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych wzrosła o 10,7%, inwestycyjnych – o 9,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 8,5%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,9% dóbr związanych z energią – o 4,2%.

BUDOWNICTWO


Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była wyższa w kwietniu br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 17,4% oraz z marcem br. o 7,1% (przed rokiem wzrosty - odpowiednio o 19,7% i 1,0%). W okresie styczeń-kwiecień 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 11,0% w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku, kiedy notowano wzrost o 24,8%.

W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (32,7%). Wzrosty odnotowano również w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne (18,2%) oraz w jednostkach zajmujących się budową budynków (3,9%).

fot. mat. prasowe

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe) - przeciętna miesięczna 2015=100

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2019 r. wartość robót inwestycyjnych wzrosła o 8,8% r/r


W porównaniu z marcem br. wzrost wartości zrealizowanych robót zaobserwowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach realizujących roboty specjalistyczne – o 10,1%, zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 6,2%, a w jednostkach realizujących roboty związane z budową budynków – o 5,8%.
W okresie styczeń-kwiecień br. największy wzrost (23,8%) wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem dzialalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem robót specjalistycznych (10,6%) oraz budową budynków (1,0%).

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w kwietniu 2019 r. była wyższa o 14,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (rok temu wzrost o 21,2%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 24,1% (przed rokiem o 16,9%).
W okresie styczeń-kwiecień br. wzrost wartości robót inwestycyjnych w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyniósł 8,8%, zaś remontowych 15,3% (wobec analogicznych wzrostów o 28,4% i 18,1% w 2018 r.).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu br. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 107,7.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 14,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,3% wyższym w porównaniu z marcem bieżącego roku.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2019 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2019 r. były o 0,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Taki sam wzrost cen odnotowano również w górnictwie i wydobywaniu przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,9% i spadku cen w górnictwie rud metali o 0,1%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły także o 0,4%.

Największy wzrost cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,8%). Podniesiono również ceny m.in. w produkcji: artykułów spożywczych (o 0,6%), wyrobów tekstylnych (o 0,5%), metali (o 0,4%), wyrobów tytoniowych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,3%), skór i wyrobów skórzanych, urządzeń elektrycznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,2%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,1%).

fot. mat. prasowe

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2017-2019 (zmiana w % do okresu po-przedniego)

W kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny we wszystkich sekcjach przemysłu.

Ceny produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny w produkcji: odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, wyrobów z metali, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,1%), napojów, chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,2%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, mebli (po 0,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,5%), maszyn i urządzeń (o 0,6%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę były wyższe o 0,3% a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,1%.

W kwietniu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,6% wyższe niż przed rokiem. Wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach. Podniesiono ceny w górnictwie i wydobywaniu oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę po 4,9%. Ceny w sekcjach dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja oraz przetwórstwo przemysłowe zwiększyły się po 2,2%. Najbardziej wzrosły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 12,6%). Wzrost cen odnotowano także w produkcji m.in.: skór i wyrobów skórzanych (o 8,0%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 5,8%), pozostałego sprzętu transportowego (o 4,4%), wyrobów tekstylnych (o 3,4%), wyrobów farmaceutycznych (o 2,6%), artykułów spożywczych, odzieży (po 2,0%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,7%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,6%), wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 1,5%), mebli (o 1,4%), papieru i wyrobów z papieru, wyrobów z metali (po 1,3%), urządzeń elektrycznych (o 1,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,1%), metali (o 0,9%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,4%), maszyn i urządzeń (o 0,1%). Spadły natomiast ceny w produkcji napojów (o 0,6%) i komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,6%).

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2019 r.


W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,4%. Ceny robót budowlanych specjalistycznych zwiększyły się o 0,2%.

fot. mat. prasowe

Ceny produkcji budowlano-montażowej w latach 2017-2019 (zmiana w % do okresu poprzedniego)

Wzrost cen w budownictwie w porównaniu z poprzednim miesiącem sięgnął 0,4%.


W porównaniu z kwietniem 2018 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 4,4%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,7%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 3,1%).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: