eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Dobrowolne składki ZUS. Przedsiębiorcy są na "tak"

Dobrowolne składki ZUS. Przedsiębiorcy są na "tak"

2019-05-10 11:07

Dobrowolne składki ZUS. Przedsiębiorcy są na "tak"

Przedsiębiorcy popierają dobrowolność składek ZUS © poylock19 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Jeśli w naszym kraju, podobnie jak ma to miejsce za Odrą, pojawiłyby się dobrowolne składki ZUS, to z ich opłacania zrezygnowałoby aż 2/3 właścicieli małych firm - wynika z badań zrealizowanych na zlecenie WEI. Według przedsiębiorców, zasadniczym mankamentem naszego systemu jest brak wsparcia w razie utraty zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie sporym obciążeniem i barierą przedsiębiorczości są stale rosnące opłaty.

Przeczytaj także: Działalność gospodarcza i KRUS

7 na 10 małych przedsiębiorców deklaruje, że comiesięczne obciążenia wynikające z prowadzonego biznesu nie są zagrożeniem dla jego działalności. W przypadku większości badanych zamykają się na poziomie 10-30% miesięcznych zarobków. Więcej niż co drugi badany opowiada się za dobrowolnymi składkami ZUS, a co piąty uważa, że ta dobrowolność powinna dotyczyć tych, którzy z działalności gospodarczej nie są w stanie osiągnąć zysków na poziomie średniej krajowej.

Obciążeniami szczególnie dotkliwymi dla małych przedsiębiorców okazują się składka emerytalna (54%) i składka zdrowotna (45%). Z kolei za zbędne respondenci uznają składkę na Fundusz Pracy (72%). Przeszło połowa uważa, że obowiązujące składki rentowe i wypadkowe ZUS nie są wystarczające, by pokryć ewentualne koszty związane z niezdolnością do pracy. Dlatego gdyby istniała możliwość wyboru między składkami ZUS a dobrowolnym komercyjnym ubezpieczeniem na życie, które pokrywałoby ryzyko wypadku przy pracy, dwie trzecie małych przedsiębiorców wybrałoby komercyjne ubezpieczenia.

Już obecnie ponad 30% małych przedsiębiorców posiada dodatkowe komercyjne indywidualne ubezpieczenie na życie, a dwie trzecie badanych posiada dodatkowe komercyjne indywidualne ubezpieczenie NNW.

fot. mat. prasowe

Ocena uciążliwości wszystkich obciążeń fiskalnych

Co 5. badany deklaruje, że miesięczne obciążenia wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie są żadnym obciążeniem.


Mali przedsiębiorcy wskazali także zmiany, których należy dokonać w pierwszej kolejności w celu polepszenia warunków działalności gospodarczej:
 1. zmniejszenie podatku VAT - 89%,
 2. dalsze upraszczanie procedur dla małych i średnich przedsiębiorców – 71%,
 3. obniżenie obowiązkowych składek na ZUS – 61%,
 4. zniesienie obowiązkowych składek społecznych na ZUS – 30%,
 5. wprowadzenie podatku dochodowego w sposób ryczałtowy – 12%.

KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA


 • Przeszło dwie trzecie (70%) małych przedsiębiorców, czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uważa, że miesięczne obciążenia wynikające z prowadzonej działalności nie są problemem. Jedna czwarta (26%) badanych uważa są sporym problemem, a tylko 4%, że są poważnym problemem.
 • Zdecydowana większość (86%) małych przedsiębiorców nie myśli o zmianach w związku z obciążeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z powodu obciążeń fiskalnych 6% respondentów rozważa zawieszenie działalności gospodarczej, a 4% nawet jej zamknięcie. O przeniesieniu działalności do innego kraju z mniejszymi obciążeniami fiskalnymi myśli jedynie 1% małych przedsiębiorców.
 • Najczęściej (68%) składki ZUS stanowią od 10% do 30% miesięcznych zarobków małych przedsiębiorstw.
 • Przeszło połowa badanych małych przedsiębiorców (54%) uważa, że składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz pracy zawsze powinny być dobrowolne. Dodatkowo co piaty (21%) respondent jest zadania, że składki powinny być dobrowolne, gdy dochody z działalności nie przekraczają poziomu średniego
  wynagrodzenia w Polsce.
 • Dwie trzecie (67%) badanych deklaruje, że zrezygnowałby z płacenia składek ZUS gdyby były one dobrowolne.
 • Gdyby istniała możliwość wyboru między składkami ZUS a dobrowolnym komercyjnym ubezpieczeniem na życie, które pokrywałoby ryzyko wypadku przy pracy, dwie trzecie (65%) małych przedsiębiorców wybrałoby komercyjne ubezpieczenia.
 • Mali przedsiębiorcy uważają za zbyt dotkliwe obciążenie dla swojego budżetu składki: emerytalną (54%), zdrowotną (45%) oraz rentową (40%).
 • Natomiast za zbędne respondenci uznają składkę na Fundusz Pracy (72%) oraz składkę rentową (38%).
 • Przeszło połowa (53%) badanych uważa, że obowiązujące składki rentowe i wypadkowe ZUS nie są wystarczające, by pokryć ewentualne koszty związane z niezdolnością do pracy. Natomiast co piąty (21%) badany uważa te składki za wystarczające.
 • 31% małych przedsiębiorców posiada dodatkowe komercyjne indywidualne ubezpieczenie na życie. Przeciętna suma ubezpieczenia to 200 000 zł.
 • 66% badanych posiada dodatkowe komercyjne indywidualne ubezpieczenie NNW. Przeciętna suma ubezpieczenia to 100 000 zł.
 • 12% respondentów posiada dodatkowe komercyjne indywidualne ubezpieczenie zdrowotne. Prawie połowa z tej grupy korzysta z oferty PZU. Przeciętna miesięczna kwota ubezpieczenia to 150 zł.
 • Dwie trzecie (67%) badanych małych przedsiębiorców, czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą deklaruje zatrudnianie pracowników na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Przeszło 75% tej grupy zatrudnia do 3 pracowników.
 • Dwie trzecie (68%) badanych przedsiębiorców zatrudniających pracowników nie oferuje swoim pracownikom dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Główne powody nie stosowania takiego bonusu pracowniczego to: za duże obciążenia dla firmy, brak potrzeby lub stosowanie innych bonusów dla pracowników.
 • Największą barierą w zatrudnianiu pracowników są obciążenia związane z zatrudnieniem na etat – 53% ogółu badanych. Można zaobserwować dużą różnicę wskazań przedsiębiorców ze względu na fakt zatrudniania pracowników – wśród zatrudniających na obciążenia wskazuje 43% badanych, natomiast wśród niezatrudniających pracowników ten odsetek wynosi aż 74%.

fot. mat. prasowe

Planowane działania firmy w związku z obciążeniami fiskalnymi

Pomimo obciążeń większość firm nie myśli o zmianach.

fot. mat. prasowe

Odsetek miesięcznych zarobków wpłacany jako składki ZUS

68% Polaków w ZUS zostawia od 10 do 30% swoich miesięcznych zarobków.


Informacja o badaniu
Badanie przeprowadzono metodą CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie firm, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Respondentom zadano szczegółowe pytania odnoszące się do uciążliwości obciążeń fiskalnych, opinii nt. składek ZUS, preferencji ubezpieczenia oraz barier w zatrudnianiu pracowników i oczekiwanego przez przedsiębiorców kierunku zmian.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: