eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca tymczasowa odczarowana?

Praca tymczasowa odczarowana?

2018-03-21 09:57

Praca tymczasowa odczarowana?

Jakie są korzyści z pracy tymczasowej? © AntonioDiaz - Fotolia.com

Praca tymczasowa i kontrakting to zjawiska, które coraz częściej obserwujemy na rynku pracy. Rzeczywiście, praca poza etatem zyskuje na atrakcyjności. Okazuje się zatem, że coś, co kiedyś było złem koniecznym, utożsamianym często z pracą niewymagającą kwalifikacji, staje się obecnie sposobem na nawiązanie współpracy ze specjalistami i kadrą menedżerską. Brak stałego zatrudnienia odpowiada wielu specjalistom, ponieważ oznacza elastyczność oraz możliwość realizacji na gruncie zawodowym, a często również bardzo atrakcyjne zarobki. Korzyści widoczne są również po stronie zatrudniającego.

Przeczytaj także: Czy praca tymczasowa i kontrakting wypierają etat?

Praca tymczasowa zyskuje na popularności. Po to rozwiązanie sięga się coraz częściej w przypadku dłuższej nieobecności etatowych pracowników lub też w okresach wytężonej pracy - najczęściej w IT, finansach i produkcji - kiedy to każda para rąk i każdy mózg ma znaczenie. Stanowi ona odpowiedź zarówno na wzrost popytu na specjalistów o określonych kompetencjach, jak również na niełatwy dla organizacji okres przejściowy, który przesądza o konieczności zaangażowania doświadczonych już w tego rodzaju projektach interim menedżerów.

Okazuje się również, że praca tymczasowa w coraz większym stopniu interesuje pracowników, którzy upatrują w niej możliwości zdobycia doświadczenia, udziału w ciekawych projektach czy pracy w dynamicznym środowisku. Jednocześnie wyraźnie zarysowujący się w wielu już sektorach rynek pracownika nie tylko nie pozwala oferować pracownikom tymczasowym gorszych warunków zatrudnienia niż etatowcom, ale wręcz dyktuje dla tych pierwszych wyższe stawki wynagrodzeń. Takie wnioski płyną z raportu Hays zatytułowanego „Na określony czas”, prezentującego wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników tymczasowych.

TRENDY NA RYNKU PRACY


Badania rynku pracy przeprowadzone przez Hays Poland w ubiegłym roku pokazują, że plany zdecydowanej większości firm przewidują zwiększenie liczby pracowników, z czego aż 34% przewiduje podjęcie współpracy z pracownikami tymczasowymi i kontraktorami świadczącymi usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednocześnie niemal 9 na 10 pracodawców spodziewa się trudności w pozyskiwaniu kandydatów.

fot. AntonioDiaz - Fotolia.com

Jakie są korzyści z pracy tymczasowej?

Najczęstszą motywacją do podjęcia tego typu zlecenia jest możliwość zdobycia doświadczenia, możliwość pracy dla wybranych firm oraz elastyczność zatrudnienia.


W związku z niewystarczającą dostępnością specjalistów, firmy coraz silniej rywalizują na rynku pracy, podejmując także kroki zmierzające w kierunku uelastycznienia strategii zatrudnienia. Jako najczęstszy powód zatrudniania pracowników tymczasowych firmy wskazują zwiększony popyt na produkty lub usługi. Na kolejnych miejscach plasuje się pozyskanie kompetencji niezbędnych do konkretnych projektów oraz trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy stałej.

Przydatne linki:
Oferty pracy


Zdaniem Piotra Zygmunta, szefa zespołu w Hays Poland, zrozumienie charakterystyki pracy tymczasowej nadal stanowi dla firm pewne wyzwanie.
– Zatrudnienie tymczasowe powinno opierać się na założeniu, że jest to odpowiedź zarówno na chwilową potrzebę firmy, ale także na wymagania wielomiesięcznego projektu. Pracownicy tymczasowi coraz częściej zastępują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach oraz – co ważne dla pracodawców – wnoszą do firm kompetencje potrzebne do ukończenia projektów, wdrożenia nowych rozwiązań albo odciążenia istniejących struktur – komentuje.

Przykładem mogą być pracownicy tymczasowi w obszarze inżynierii, którzy najczęściej wspierają biznes przy wprowadzaniu nowych i optymalizacji obecnych linii produkcyjnych oraz transferu technologii produkcji. W finansach popularne jest także zwiększanie zatrudnienia w okresie zamykania roku budżetowego albo przy wdrażaniu nowego systemu finansowo-księgowego. Eksperci Hays wskazują, że niezaprzeczalną korzyścią stosowania rozwiązań pracy tymczasowej jest dla firm zapewnienie elastyczności zatrudnienia w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do kompetencji niezbędnych do realizacji bieżących celów biznesowych.

ODCZAROWANIE „TYMCZASÓWKI”


Korzyści pracy tymczasowej coraz częściej dostrzegają także pracownicy, na co wskazują wyniki cytowane w raporcie Hays – bardzo dobrą lub dobrą ocenę warunków pracy zadeklarowało 58% ankietowanych pracowników tymczasowych. Najczęstszą motywacją do podjęcia tego typu zlecenia jest możliwość zdobycia doświadczenia, możliwość pracy dla wybranych firm oraz elastyczność zatrudnienia. Szansa pracy w różnorodnych firmach i uczestnictwo w projektach o odmiennym charakterze koresponduje z profilem uczestników badania.

Z zebranych odpowiedzi wynika, że pracę tymczasową najczęściej podejmują osoby przed 30 rokiem życia, zajmujące stanowisko specjalisty i posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Są to więc osoby dysponujące określonymi, poszukiwanymi na rynku kwalifikacjami, lecz wciąż silnie skoncentrowane na rozwoju i zdobywaniu nowych doświadczeń. Znajduje to swoje odzwierciedlenie we wskazaniach najlepszych aspektów tej formy zatrudnienia.
– Największą zaletą pracy tymczasowej są dla pracowników dostrzegane przez nich możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia w wybranych firmach albo branżach – mówi Grzegorz Opala, Senior Business Manager w Hays Poland, i dodaje – Niemal co trzeci pracownik podkreśla również, że w wielu przypadkach dobra współpraca w czasie trwania umowy przekłada się na możliwość pozostania w firmie na stałe, co również stanowi niezaprzeczalną zaletę takiego zatrudnienia.

Wśród najniżej ocenianych aspektów pracy tymczasowej uczestnicy badania wymienili formę zatrudnienia oraz brak stabilności w życiu zawodowym. Blisko jedna trzecia pracowników jako niekorzyść wskazała także różnicę w pakiecie dodatków pozapłacowych dostępnym dla pracowników tymczasowych oraz osób zatrudnianych na stałe. Najczęściej oferowanymi benefitami są karta sportowa (62%), udział w wydarzeniach firmowych (56%) oraz prywatna opieka medyczna (36%).

SZEF NA OKREŚ PRZEJŚCIOWY


Zupełnie inną grupę pracowników tymczasowych stanowią interim menedżerowie – specjaliści doświadczeni w zarządzaniu projektami. Są to osoby, które nie wiążą się z jedną firmą na stałe, lecz przyjmują kilku bądź kilkunastomiesięczne zlecenia związane z realizacją konkretnego projektu, najczęściej wynikającego ze znacznych zmian zachodzących w danej organizacji. Projekt może dotyczyć restrukturyzacji firmy, nowego obszaru działalności, wprowadzenia nowej procedury lub produktu na rynek. Tego typu przedsięwzięcia często wymagają unikalnych kompetencji, które są firmie niezbędne wyłącznie w trudnym okresie przejściowym. Stąd też pracodawcy coraz chętniej podejmują współpracę z interim menedżerami, którzy obejmują rolę zarządcy projektu lub zmiany.

Interim menedżerowie są najczęściej doświadczonymi ekspertami, którzy posiadają zdolność do szybkiej adaptacji w nowym środowisku, oceny sytuacji i proponowania skutecznych rozwiązań.
– Niezaprzeczalnym atutem pracy w roli interim menedżera jest możliwość współpracy z wieloma firmami i liderami biznesu, poznawanie różnorodnych struktur, procedur, dobrych praktyk i rozwiązań. Im większe doświadczenie interim menedżera i portfolio zrealizowanych przez niego projektów, tym ciekawsze możliwości zawodowe. Firmy są skłonne płacić wyższe stawki za ich doświadczenie i wiedzę ekspercką, co stanowi jedną z głównych zalet tej formy zatrudnienia – dodaje Piotr Zygmunt.
Jednocześnie sposób wynagradzania jest często powiązany z konkretnymi celami i zakresem działań określonych przez firmę. Stawki dla ekspertów są często atrakcyjne, lecz powiązane z koniecznością sprostania niezwykle trudnym wyzwaniom.

PRZYSZŁOŚĆ BEZ ETATU


Do niedawna świadome wybieranie pracy tymczasowej było utożsamiane z ludźmi lubiącymi ryzyko. Obecnie taka forma współpracy cieszy się popularnością w szerszych kręgach pracowników. Coś, co kiedyś było niepożądaną alternatywą dla stałego zatrudnienia, dziś wśród specjalistów często jest świadomym wyborem. Decydując się na pracę tymczasową profesjonaliści zyskują elastyczność oraz możliwość realizacji na polu zawodowym. Z drugiej strony, działalność firm coraz częściej opiera się na pracy projektowej, która wymaga określonych kompetencji jedynie na czas trwania projektu.

Jak uważa Grzegorz Opala, w przyszłości firmy będą dążyły do zmiany proporcji w zatrudnieniu pracowników stałych i tymczasowych.
– Kluczowe funkcje w firmach, związane z planowaniem strategii i realizacją procedur, niezmiennie będą pełnili pracownicy etatowi. Jednak wiele innych ról, które dzisiaj wymagają zatrudnienia na stałe, w przyszłości coraz częściej będą przejmować pracownicy zewnętrzni, tymczasowi. Jest to globalny trend, a dobrowolny brak stałego miejsca zatrudnienia już teraz przestaje dziwić. Pozostaje więc obserwować rynek pracy i nie zamykać się na możliwości zawodowe związane z pracą tymczasową – dodaje.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: