eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternet › Globalny ruch IP 2016 - 2021

Globalny ruch IP 2016 - 2021

2017-07-16 00:55

Globalny ruch IP 2016 - 2021

Internet © vege - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Przed nami kolejny już raport dotyczący zmian, jakim podlega globalny ruch IP. Tym razem Cisco bierze pod lupę lata 2016-2021. Przewidywania ekspertów mówią, że do roku 2021 ruch w globalnej sieci wzrośnie trzykrotnie. W tym samym okresie społeczność użytkowników internetu urośnie do 58% globalnej populacji, a na jednego mieszkańca globu przypadać będzie około 3,5 urządzenia z dostępem do sieci. Niestety, nieuchronnym tego następstwem będzie również wzrost zagrożeń.

Przeczytaj także: Globalny ruch IP 2015 - 2020

Jak będzie kształtował się globalny ruch IP w latach 2016-2021? Eksperci Cisco przygotowują nas na:
 • wzrost liczby użytkowników Internetu z 3,3 do 4,6 miliarda osób, co oznacza, że dostęp do sieci będzie posiadać już 58% globalnej populacji;
 • wzrost ilości wykorzystywanych przez internautów urządzeń osobistych; do 2021 na jedną osobę ma przypadać aż 3,5 urządzenia, obecnie jest "tylko" 2,3 ;
 • wzrost przeciętnej przepustowości łączy szerokopasmowych z 27,5 do 53 Mb/s.

W okresie, którego dotyczy najnowszy raport Cisco globalny ruch IP ma podskoczyć 3-krotnie tak, aby w 2021 roku sięgnąć 3,3 zettabajtów (ZB) , dla porównania w minionym roku wyniósł on 1,2 zettabajta (zettabajt = tryliard bajtów).

Szacuje się również, że liczba związanych z aplikacjami IoT połączeń M2M (machine to machine) przekroczy do 2021 roku połowę liczby wszystkich urządzeń i połączeń (13,7 z 27,1 miliardów), a transmitowane przez nie dane będą odpowiadały za 5% globalnego ruchu w sieciach IP. Wzrost ten będzie wynikał z popularyzacji IoT związanej z zastosowaniami tej technologii w służbie zdrowia, inteligentnych domach, transporcie i motoryzacji oraz pojawieniem się wielu usług M2M nowej generacji.

fot. mat. prasowe

Przyszłość cyfrowej transformacji

Do 2021 wzrost użytkownikami Internetu stanie się 58% globalnej populacji.


Rosnąca liczba urządzeń do zdalnego monitorowania stanu zdrowia, dozowania leków itp. spowoduje, że zastosowania IoT w segmencie medycznym odnotują w analizowanym okresie największy, średnio 30-procentowy wzrost ruchu danych rocznie. Na drugim miejscu znajdą się branża motoryzacyjna (inteligentne samochody) oraz inteligentne miasta – roczny wzrost o 29%.

Wideo będzie coraz bardziej dominować ruch w sieciach IP i do 2021 roku będzie miało 80-procentowy udział w całkowitym ruchu, co oznacza wzrost z 67% w roku 2016.

Nowe formy przekazu medialnego takie jak internetowe wideo transmitowane na żywo wzrosną 15-krotnie do roku 2021 i zwiększą swój udział w całkowitym ruchu IP do 13%. Będzie to wynikało z popularyzacji aplikacji do strumieniowej transmisji TV oraz udostępniania wideo w sieciach społecznościowych.

Transmisja wideo zmienia współczesne wzorce rozrywki dostępnej online, ale warto też zwrócić uwagę na popularyzację VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality). Do 2021 roku ruch w internecie związany z VR/AR wzrośnie 20-krotnie i będzie miał 1-procentowy udział w całkowitym globalnym ruchu danych związanych z rozrywką.

„W miarę jak cyfrowa transformacja będzie się upowszechniała, obejmując miliardy konsumentów i firm, rozwój infrastruktury sieciowej i mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo będą miały krytyczne znaczenia dla przyszłości Internetu. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów sieciowych we współpracy z dostawcami usług internetowych będzie miało kluczowe znaczenie dla Cisco w dążeniu do sprostania wymaganiom klientów, którzy oczekują niezawodnych, bezpiecznych i wysokiej jakości połączeń sieciowych”, powiedział Łukasz Bromirski, Dyrektor Techniczny Cisco w Polsce.

Kluczowe dane dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej (region CEE, bez Rosji):

 • W latach 2016-2021 nastąpi 3-krotny wzrost ruchu w sieciach IP, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 26%.
 • W 2021 roku ruch internetowy w regionie CEE będzie 240-razy większy niż w roku 2005.
 • Ruch generowany przez urządzenia mobilne w latach 2016-2021 wzrośnie 6-krotnie, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 44%, a więc 2-krotnie większy niż w stacjonarnych sieciach IP.
 • Ruch w sieciach mobilnych miał w 2016 roku 16-procentowy udział w całkowitym ruchu IP. W 2021 roku udział ten wzrośnie do 31%.
 • Ruch wideo wzrośnie 5-krotnie w latach 2016-2021, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 35%.
 • Całkowity ruch wideo (biznes i konsumenci) uzyska w 2021 roku 76-procentowy udział w całkowitym ruchu IP w porównaniu do 53% w 2016 roku. 62% będzie stanowić transmisja wideo w jakości HD, a 10,5% - ultra HD.
 • Ruch generowany przez gry internetowe wzrośnie 5-krotnie i w 2021 roku będzie miał 2-procentowy udział w całkowitym ruchu generowanym przez konsumentów.
 • W 2021 roku na jednego mieszkańca będzie przypadało około 3 urządzeń mających połączenie z globalną siecią. 49% z nich będą stanowić urządzenia połączone z sieciami mobilnymi, a 47% moduły M2M.
 • W 2021 roku 22% ruchu w sieciach IP będzie generowane przez komputery PC (w 2016 roku było to 58%), 8% przez odbiorniki TV, 53% przez smartfony (22% w roku 2016), 12% przez tablety i 5% przez moduły M2M.
 • Średnia przepustowość stacjonarnych połączeń szerokopasmowych w latach 2016-2021 wzrośnie 1,7-krotnie z 24,8 Mb/s do 42 Mb/s, a połączeń mobilnych 3-krotnie i osiągnie w 2021 roku 22 Mb/s. W latach 2015-2016, średnia szybkość stacjonarnych połączeń szerokopasmowych wzrosła o 15%.

fot. mat. prasowe

Trend #1

Liczba połączeń M2M związanych z aplikacjami IoT (Internet of Things) przekroczy do 2021 roku połowę liczby wszystkich urządzeń i połączeń.

fot. mat. prasowe

Trend #2

Wi-Fi i urządzenia podłączone do sieci mobilnych będą w 2021 roku generować 73% całkowitego ruchu.


2017 VNI Complete Forecast – kluczowe globalne prognozy


 1. Globalny ruch w sieciach IP wzrośnie 3-krotnie w latach 2016-2021.
  • Można oczekiwać, że globalny ruch w sieciach IP wzrośnie w 2021 roku do 278 eksabajtów na miesiąc, w porównaniu do 96 eksabajtów na miesiąc w roku 2016. Oznacza to, że całkowita ilość transmitowanych rocznie danych osiągnie w 2021 roku wartość 3,3 zettabajtów.
  • Ruch internetowy w godzinach szczytu rośnie szybciej niż średni ruch w internecie i w analizowanym okresie wzrośnie 4,6-krotnie.
 2. Wi-Fi i urządzenia podłączone do sieci mobilnych będą w 2021 roku generować 73% całkowitego ruchu w internecie.
  • Prognozowane udziały różnych sieci w połączeniach z internetem w 2021 roku: Wi-Fi: 53%; sieci komórkowe 20%; sieci stacjonarne 27%.
  • Udziały różnych sieci w połączeniach z internetem w 2016 roku: Wi-Fi: 52%; sieci komórkowe 10%; sieci stacjonarne 38%.
 3. Liczba publicznych i prywatnych hotspotów Wi-Fi wzrośnie 6-krotnie w latach 2016-2021 z 94 milionów do 541,6 milionów.
  • Liczba prywatnych sieci Wi-Fi wzrośnie z 85 milionów w roku 2016 do 526,2 milionów w 2021.
  • Kraje w których w 2021 roku będzie największa liczba sieci Wi-Fi: Chiny (170 mln), USA (86 mln), Japonia (33 mln) i Francja (30 mln).
 4. W 2021 roku, ponad połowę (56%) wszystkich podłączonych do sieci odbiorników TV stanowić będą urządzenia 4K (15% w 2016 roku).
  • Liczba zainstalowanych urządzeń TV 4K wzrośnie z 85 mln w 2016 roku do 663 mln w 2021.
 5. Ruch typu „Cord-Cutting” jest o 86% większy niż średni ruch internetowy w gospodarstwach domowych.
  • Określenie “cord cutting” odnosi się do trendu polegającego na tym, że tradycyjny sposób korzystania z telewizji jest coraz częściej uzupełniany przez inne mechanizmy oglądania wideo takie jak filmy oferowane w internecie lub wideo mobilne, które są dostarczane przez internetowe łącza kablowe lub sieci mobilne.
  • W 2017 roku, w gospodarstwach domowych korzystających z modelu „cord-cutting” ruch danych osiągnął poziom średnio 117 GB/miesiąc, w porównaniu do 63 GB/miesiąc w przeciętnym gospodarstwie domowym korzystającym z internetu.
 6. Większy ruch na brzegu sieci — w 2021 roku ponad jedna trzecia ruchu internetowego będzie omijać infrastrukturę szkieletową sieci.
  • W skali globalnej, w 2021 roku 35% ruchu danych nie będzie korzystało ze szkieletowej infrastruktury internetowej (w 2016 roku było to 22%).
  • W skali globalnej, w 2021 roku 23% ruchu internetowego będzie obsługiwane przez regionalną infrastrukturę sieciową (dla porównania w 2016 roku było to 20%).
  • W 2021 roku 41% ruchu internetowego będzie przechodziło przez krajowe sieci szkieletowe w porównaniu do 58% w roku 2016.
 7. Globalny ruch w korporacyjnych sieciach SD-WAN.
  • Ruch w sieciach SD-WAN będzie rósł w tempie 44% rocznie w porównaniu do 5% w przypadku tradycyjnych sieci WAN.
  • W analizowanym okresie nastąpi 6-krotny wzrost ruchu w sieciach SD-WAN i w 2021 roku będą one miały 25-procentowy udział w całkowitym ruchu WAN.
 8. Średnia siła ataków DDoS (Distributed Denial of Service) systematycznie rośnie i zbliża się do poziomu 1,2 Gb/s – jest to wartość, która powoduje, że większość firm może zostać całkowicie odcięta od internetu.
  • Ataki DDoS mogą sparaliżować firmową sieć przez zalanie serwerów i urządzeń sieciowych zapytaniami generowanymi przez dużą liczbę urządzeń o różnych adresach IP.
  • Szczytowe wartości natężenia takich ataków rosną o 60% z roku na rok i mogą osiągnąć poziom sięgający 18% całkowitego, krajowego ruchu internetowego w danym momencie.
  • W 2016 roku liczba ataków DDoS wzrosła o 172%, a do 2021 roku wzrośnie 2,5-krotnie, do 3,1 mln ataków rocznie.

fot. mat. prasowe

Trend #3

W 2016 roku liczba ataków DDoS wzrosła o 172%, a do 2021 roku wzrośnie 2,5-krotnie, do 3,1 mln ataków rocznie.


Metodologia badania Cisco VNI


Raport Cisco® VNI Global Mobile Data Traffic Forecast (2016 2021) jest oparty na prognozach prezentowanych przez niezależnych analityków oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach. Dane te były podstawą do opracowania przez Cisco własnych szacunków dotyczących popularyzacji usług oraz globalnego ruchu w sieciach IP. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii jest przedstawiony w raporcie. Badania Cisco® VNI mają już ponad 12-letnią historię i stały się wysoko ocenianym źródłem informacji o rozwoju Internetu. Instytucje rządowe, organizacje opracowujące standardy sieciowe, naukowcy, firmy telekomunikacyjne, specjaliści ds. technologii, prasa branżowa i analitycy wykorzystują wyniki badań prezentowane w tym publikowanym dorocznie raporcie, który ułatwia planowanie rozwoju cyfrowej przyszłości.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: