eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2011-2012

Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2011-2012

2012-11-29 13:35

Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2011-2012

Komputer © goodluz - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (25)

Główny Urząd Statystyczny opublikował informację sygnalną, opracowaną na podstawie wyników badania GUS Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego w Polsce, przeprowadzonego w latach 2011 i 2012, prezentującą podstawowe dane dotyczące wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe technologii informacyjno-komunikacyjnych, e-handlu i e-administracji.

Przeczytaj także: Polska gospodarka internetowa 2011

Przedsiębiorstwa

W 2012 r. komputery wykorzystywało 95% przedsiębiorstw, w tym prawie wszystkie podmioty duże. Dostęp do Internetu posiadało 93% przedsiębiorstw. Największy wzrost w skali roku (o 4,7 pkt proc.) odnotowano w dostępie do wąskopasmowych łączy bezprzewodowych, mimo to najczęściej przedsiębiorstwa korzystały z łączy szerokopasmowych (82%). W 2012 r. 41% przedsiębiorstw zdeklarowało, że wyposaża swoich pracowników w urządzenia umożliwiające mobilny dostęp do Internetu.

Systematycznie wzrasta odsetek pracowników używających komputer (do poziomu 43% w 2012 r.). Obserwuje się istotne zróżnicowanie regionalne tego wskaźnika. Dystans dzielący województwo o najwyższym odsetku pracowników wykorzystujących komputer (mazowieckie) w stosunku do województwa o najniższym wskaźniku (warmińsko-mazurskie), pomimo że zmniejszył się w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim (o 6,4 pkt proc.), nadal jest wysoki (27,7 pkt proc.).

W 2012 r. zwiększył się w skali roku również wskaźnik przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową. Największy wzrost (o 3,2 pkt proc.) odnotowano wśród przedsiębiorstw małych. Ponad 50% firm wykorzystywało stronę internetową w celu prezentacji katalogów wyrobów i usług. W 2011 r. blisko jedna piąta przedsiębiorstw składała zamówienie przez sieci komputerowe, a co dziesiąta otrzymywała zamówienia przez Internet. Z e-administracji w 2011 r. korzystało 90% przedsiębiorstw, przy czym tę formę kontaktu z administracją publiczną stosowały prawie wszystkie firmy duże oraz 97% przedsiębiorstw średnich.

Gospodarstwa domowe

Odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer systematycznie wzrasta. W 2012 r. 73% gospodarstw z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata było wyposażonych w komputer. W latach 2008-2012 zwiększał się również odsetek gospodarstw posiadających dostęp do Internetu, osiągając w 2012 r. poziom 71%, przy czym 67% gospodarstw korzystało z łączy szerokopasmowych. Zarówno w przypadku posiadania komputera, jak i dostępu do Internetu poziom odsetka jest zróżnicowany w zależności od typu gospodarstwa, miejsca zamieszkania oraz stopnia urbanizacji. Zdecydowanie częściej posiadanie komputera oraz dostęp do Internetu deklarowały gospodarstwa z dziećmi, gospodarstwa z dużych miast oraz z terenów o wysokim stopniu zurbanizowania. Główną przyczyną nieposiadania dostępu do Internetu w 2012 r. był brak potrzeby korzystania, którą wskazało 57% gospodarstw.

Najczęstszym miejscem korzystania z komputera oraz Internetu w 2012 r. był dom (odpowiednio 61% i 59%), natomiast głównym powodem korzystania z sieci było wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (51%) oraz wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach (48%). Wzrósł odsetek osób korzystających z e-administracji (do 32% w 2012 r.), z których co czwarta osoba wyszukiwała informacje na stronach administracji publicznej.

W 2012 r. w celu łączenia się z Internetem poza miejscem zamieszkania lub pracy najczęściej korzystano z przenośnych komputerów (18%) oraz laptopów, notebooków i netbooków (17%). Wzrasta zainteresowanie zamawianiem towarów i usług przez Internet. W 2012 r. 30% osób zdeklarowało, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres rozpoczęcia badania zamawiało w taki sposób różnego rodzaju dobra, najchętniej ubrania i sprzęt sportowy. Spośród użytkowników komputerów najczęściej kiedykolwiek wykonywaną czynnością podczas korzystania z komputera było kopiowanie oraz przenoszenie pliku lub folderu (76%), natomiast w przypadku korzystania z Internetu – używanie wyszukiwarki Internetowej (96%).

W 2012 r. osoby korzystające z Internetu w sprawach związanych ze zdrowiem przede wszystkim wyszukiwały informacje o chorobach i ich symptomach (25%). Tylko 4% osób korzystających z Internetu umawiało się na wizytę lekarską oraz zamawiało produkty związane ze zdrowiem.

 

1 2 ... 7

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: