eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Studia wyższe nie przygotowują do pracy

Studia wyższe nie przygotowują do pracy

2014-07-02 10:15

Studia wyższe nie przygotowują do pracy

Młodzi ludzie w starciu z rynkiem pracy już od liceum © Syda Productions - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

62 procent polskich licealistów deklaruje, że ma już sprecyzowane plany na przyszłość. Wybór studiów determinuje nie renoma uczelni, ale perspektywy na znalezienie pracy oraz pasje. Zakończenie edukacji na wyższej uczelni często jednak kończy sie rozczarowaniem - aż 52 procent absolwentów wskazuje, że studia nie przygotowały ich do pracy. To niektóre z wniosków płynących z raportu PwC "(Nie)świadome wybory zawodowe" podsumowującego pierwsze na rynku badanie młodych ludzi - od licealistów do absolwentów szkół wyższych.

Przeczytaj także: Sytuacja młodych na rynku pracy

Jak pokazuje raport PwC młodzi ludzie obecnie coraz wcześniej zderzają się z rynkiem pracy. Aż 62% uczniów szkół średnich (licea i technika) uważa, że ma już sprecyzowane plany zawodowe. Blisko 1/3 z nich decyzję o dalszej karierze podjęła w trakcie nauki w szkole średniej, a 27% wskazuje na wcześniejszy etap swojej edukacji. Z kolei, w przypadku studentów tylko 17% twierdzi, że nie ma jeszcze planów zawodowych. Po ukończeniu studiów pewność ta zanika. Odsetek niezdecydowanych wśród absolwentów jest wyższy i wynosi 25%.

Najważniejszym czynnikami decydującymi o wyborze studiów dla wszystkich grup respondentów okazały się ambicje i pasje (uczniowie szkół średnich 58%, studenci 61%, absolwenci 56%). Na drugim miejscu jako uplasowała się perspektywa znalezienia pracy po studiach, jednak ten czynnik największe znaczenie ma dla najmłodszych badanych, wskazało na niego 55% uczniów szkół średnich. Dla studentów (42%) i absolwentów (32%) jest on co prawda także drugim co do ważności aspektem, ale jego waga zdecydowania spada wraz z wiekiem. Dopiero na trzeciej pozycji znalazła się renoma uczelni, którą nisko ocenili uczniowie szkół średnich (17% wskazań). To kryterium jest najważniejsze dla samych studentów (34%), ale już po zakończeniu studiów jego wartość maleje (absolwenci 31%).

52% absolwentów wskazało, że uczelnia, w której studiowali nie przygotowała ich do pracy. Studenci są mniej srodzy w ocenie (ponad 30%), ale także potwierdzają, że szkoły wyższe nie przygotowują dostatecznie dobrze do starcia z rynkiem pracy. Choć opinie uczniów liceów i techników były bardziej optymistyczne około 30% zadeklarowało, że szkoła/uczelnia może odpowiednio przygotować ich do zawodu, to także tutaj odsetek pesymistów był znaczny (28%). Ponad 40% wskazało na brak przygotowania zawodowego w ramach nauki.

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Młodzi ludzie w starciu z rynkiem pracy już od liceum

Aż 62% uczniów szkół średnich (licea i technika) uważa, że ma już sprecyzowane plany zawodowe. Blisko 1/3 z nich decyzję o dalszej karierze podjęła w trakcie nauki w szkole średniej, a 27% wskazuje na wcześniejszy etap swojej edukacji.


„Po raz pierwszy przeprowadziliśmy tak szeroko zakrojone badanie analizujące podejście do ścieżki zawodowej młodych ludzi na przestrzeni kilku kluczowych lat z ich życia. Wyniki raportu potwierdzają, że moment zetknięcia się z rynkiem pracy np. w formie stażu, jest kluczowy dla dalszych perspektyw zawodowych. Dobry start gwarantuje, że młodzi ludzie pozostaną w kraju, będą mogli się rozwijać i działać na korzyść społeczno-gospodarczego rozwoju Polski” – komentuje Tomasz Miłosz, Dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego PwC.

Niemal dwa razy więcej absolwentów niż uczniów szkół średnich uważa, że rozwój osobisty jest ważniejszy od wynagrodzenia w pracy. Prawdopodobnie rozbieżności te wynikają z rosnącej, wraz z wiekiem, dojrzałości młodych ludzi. Są też zgodne z wynikami prezentowanymi w raporcie „Młodzi 2011”, według którego wynagrodzenie ważniejsze jest dla osób z niższym wykształceniem, a rozwój dla osób lepiej wykształconych.

fot. mat. prasowe

Czy moja szkoła/uczelnia faktycznie przygotowuje mnie do pracy?

52% absolwentów wskazało, że uczelnia, w której studiowali nie przygotowała ich do pracy. Studenci są mniej srodzy w ocenie (ponad 30%), ale także potwierdzają, że szkoły wyższe nie przygotowują dostatecznie dobrze do starcia z rynkiem pracy.


Rekomendacje

Dla pracodawców:
  • Organizujmy staże zawodowe wysokiej jakości. Pamiętajmy, że potrzebą młodych ludzi jest, aby praca była zgodna z ich aspiracjami i przyczyniała się do rozwoju zawodowego.

Dla przedstawicieli szkół /uczelni wyższych:
  • Uczmy logicznego myślenia, przygotujmy młodych do konieczności ciągłego uczenia się i otwartości na zmiany (także zawodu). Kształtujmy postawy, a nie konkretne umiejętności zawodowe. Jeżeli uczelnie będą wymagały jakościowych staży, to pracodawcy będą musieli je oferować.

Dla młodych ludzi:
  • Weźcie ster kariery w swoje ręce, wykażcie inicjatywę, nie bójcie się wybierać zawodu zgodnego z Waszymi zainteresowaniami.

Informacje o raporcie
Raport PwC "(Nie) świadome wybory zawodowe" powstał w oparciu o ogólnopolskie badanie internetowe przeprowadzone w okresie luty – maj 2014 r. W badaniu wzięło udział łącznie 2474 respondentów, a wśród nich: uczniowie szkół średnich (liceum/technikum ) – 581 ankietowanych, studenci - 1188 ankietowanych i absolwenci – 378 ankietowanych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: