eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › NFZ: kolejki oczekujących II-III 2014

NFZ: kolejki oczekujących II-III 2014

2014-04-21 01:11

NFZ: kolejki oczekujących II-III 2014

Pacjenci © RioPatuca Images - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Na wizytę u specjalisty czeka się obecnie kilka dni krócej niż pod koniec ubiegłego roku - czas oczekiwania skurczył się o około 0,2 miesiąca - wynika z najnowszego Barometru Fundacji Watch Health Care. Analizując wyniki rok do roku, okazuje się, że właściwie nic się w tej materii nie zmienia. Na najdłuższe kolejki niezmiennie muszą być przygotowani pacjenci ortopedii oraz traumatologii narządu ruchu - w ich przypadku od rejestracji do spotkania lekarzem może minąć nawet 10 miesięcy.

Przeczytaj także: NFZ: kolejki oczekujących X-XI 2013

Jak pokazują badania zrealizowane przez Fundację na „gwarantowane” świadczenia zdrowotne Polacy czekają około 2,5 miesąca. W odniesieniu do wartości uzyskanej w poprzedniej edycji Barometru dostrzec można skrócenie kolejek o 0,2 mies., natomiast porównując obecny czas oczekiwania z tym uzyskanym dokładnie rok wcześniej nie zaobserwowano poprawy. Szczegółowa analiza wyników świadczy o krótkookresowej poprawie w dostępie do świadczeń gwarantowanych, jednak nie wskazuje na istnienie długofalowej tendencji tym zakresie.

fot. mat. prasowe

Zmiana przeciętnego czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce (w mies.).

Jak wynika z badań Fundacji Polacy czekają ok. 2,5 mies. na „gwarantowane” świadczenia zdrowotne.


Wśród przeanalizowanych dziedzin medycyny najdłuższa kolejka dotyczy niezmiennie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, gdzie czas oczekiwana wynosi 9,6 mies.; stomatologii gdzie aktualnie czeka się przeciętnie 8,6 mies. oraz w angiologii, gdzie kolejka wynosi 5,9 mies.

Najkrócej pacjenci czekają na realizację świadczeń w trzech dziedzinach. Są nimi: neonatologia, medycyna paliatywna oraz radioterapia onkologiczna. We wszystkich wskazanych wyżej dziedzinach, czas oczekiwania wynosi 0,6 mies., a więc nieco ponad dwa tygodnie.

Z analiz przeprowadzonych przez Fundację wynika, że jednym z najważniejszych problemów pacjentów jest utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów oraz etapowość leczenia.

Obecnie na konsultację specjalistyczną czekamy średnio 2,3 mies.. Jest to czas dłuższy o 0,3 mies. w odniesieniu zarówno do poprzednio badanego okresu, jak i wyników z tego samego okresu ubiegłego roku. Specjalistami, do których dostęp jest najbardziej ograniczony są: ortodonci (11,5 mies.), angiolodzy (7,8 mies.), oraz endokrynolodzy (6,5 mies.).

Budujące wydają się być wyniki uzyskane w odniesieniu do świadczeń diagnostycznych. Obecnie średni czas oczekiwania na badania diagnostyczne wynosi 1,8 mies. W porównaniu do wyników uzyskanych rok wcześniej czas ten skrócił się o 0,2 mies., natomiast odnosząc uzyskane wartości do tych z końca ubiegłego roku wskazać można poprawę dostępności o pół mies. Jednak i tu pacjenci mogą napotkać na kilkumiesięczne terminy oczekiwania. Tak jest w przypadku badania bezdechu śródsennego, gdzie czas oczekiwania wynosi średnio prawie 9 mies., lub badania rezonansem magnetycznym, gdzie trzeba poczekać 7 mies.

Zabiegami, lub operacjami do których dostęp jest najbardziej ograniczony są: endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego, zabieg usunięcia zaćmy oraz laryngologiczne zabiegi rekonstrukcji kosteczek słuchowych i stapedotomii. Pocieszająca dla chorego może być informacja, że w prawie wszystkich w/w świadczeniach (poza operacją zaćmy) czas oczekiwania na wykonanie świadczenia uległ skróceniu w porównaniu do poprzednio badanego okresu.

Przykładem dziedziny, w której istotną rolę odgrywa etapowość leczenia jest onkologia. W 2010 roku schorzenia nowotworowe dotknęły 140,5 tys. mieszkańców Polski , jest to więc duży problem społeczny. W związku z w/w powodami Fundacja postanowiła poświęcić szczególne miejsce pacjentom chorym onkologicznie. Wśród 43 dziedzin w ramach których przeprowadzona została analiza, 5 dotyczy onkologii, są to: chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, hematologia i hematoonkologia, onkologia, oraz radioterapia onkologiczna. Średnią dostępność do poszczególnych dziedzin przedstawia rysunek 2.

Średni czas oczekiwania dla wszystkich świadczeń z wymienionych wyżej dziedzin w lutym i marcu 2014 roku wyniósł 1,15 mies., podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku był ok. 0,4 mies. dłuższy natomiast w poprzednim badanym okresie krótszy o ok. pół tygodnia. W odniesieniu do pozostałych dziedzin wskazać można istotną różnicę w czasie oczekiwania, jednak ze względu na szczególny charakter świadczeń onkologicznych nawet najmniejsze opóźnienie w rozpoznaniu i podjęciu leczenia może mieć katastrofalne skutki dla pacjenta.

Wśród świadczeń onkologicznych największe ograniczenie dotyczy badania cytogenetycznego, na które pacjent czeka niemal 4 miesiące. Kolejnym ze świadczeń jest wizyta u hematologa, gdzie czas oczekiwania na wizytę u specjalisty wyniósł 3,5 mies. Świadczenia z zakresu dziedzin onkologicznych, do których dostępność jest najlepsza to: brachyterapia, immunochemioterapia oraz radioterapia paliatywna w leczeniu raka płuca.

fot. mat. prasowe

Czas oczekiwania na świadczenia z zakresu "dziedzin onkologicznych" luty/marzec 2014

Wśród 43 dziedzin w ramach których przeprowadzona została analiza, 5 dotyczy onkologii, są to: chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, hematologia i hematoonkologia, onkologia, oraz radioterapia onkologiczna.


W ramach prac Fundacji przeprowadzona została analiza ”drogi” pacjenta wraz z uwzględnieniem ograniczeń na które może napotkać na każdym etapie: konsultacji, diagnostyki oraz podjęcia leczenia. „Typowy” pacjent z rakiem płuc na rozpoczęcie leczenia czeka w Polsce ok. pół roku. Warto tę wartość odnieść do międzynarodowych standardów. W Wielkiej Brytanii, gdzie pacjenci mają gwarancję rozpoczęcia leczenia najpóźniej w 2 miesiące od zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Realizowany w Polsce od 2007 roku Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych wydaje się nie przynosić rezultatów. Do najważniejszych problemów polskiej onkologii zaliczyć można przede wszystkim niepokojące dane epidemiologiczne takie jak: wzrastająca liczba zgonów z powodu nowotworów, czy niski wskaźnik wczesnych rozpoznań.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: