eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Ochrona zdrowia: należy liczyć koszty pośrednie

Ochrona zdrowia: należy liczyć koszty pośrednie

2013-09-09 10:20

Ochrona zdrowia: należy liczyć koszty pośrednie

Ochrona zdrowia: należy liczyć koszty pośrednie © whitelook - Fotolia.com

Analizując koszty danej choroby, zazwyczaj ograniczamy je do wydatków związanych z kupnem lekarstw, cen porad lekarskich, czy kosztów niezbędnej rehabilitacji. Eksperci firmy doradczej EY zwracają jednak uwagę, że choroby generują nie tylko koszty bezpośrednie, ale mają też negatywny wpływ na całą gospodarkę.

Przeczytaj także: Koordynowana Opieka Zdrowotna w Polsce?

W raporcie „Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia”, zaprezentowanym na Forum Ekonomicznym w Krynicy doradcy EY wskazują, że koszty bezpośrednie takie jak koszty leków, porad i rehabilitacji związane z leczeniem danej choroby nie dają właściwego obrazu konsekwencji choroby dla gospodarki. Pełna analiza skutków zachorowań wymaga uwzględnienia kosztów pośrednich. Czyli np. nieobecności w pracy lub obniżonej wydajności chorego, które wpływają na obniżenie produkcji w gospodarce.

Choroby wpływają na zdolność ludzi do wykonywania pracy, a w konsekwencji na wielkość wytwarzanej przez nich produkcji. To z kolei niesie konsekwencje dla pracodawców, bo spada ich sprzedaż i zyski; dla pracowników, bo obniżają się ich wynagrodzenia; a także dla sektora finansów publicznych, do którego wpływa mniej podatków i składek. Dodatkowo rosną wydatki na zasiłki chorobowe i świadczenia rentowe. Analiza kosztów związanych tylko z bezpośrednim leczeniem pacjentów nie wystarczy, by poznać ekonomiczne konsekwencje związane z chorobami – mówi Łukasz Zalicki, Partner w firmie doradczej EY i ekspert ds. rynku zdrowia.

- Uwzględnianie kosztów pośrednich choroby ma istotne znaczenie przy ocenie technologii medycznych, takich jak leki czy programy zdrowotne. Technologie te przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia, jakości życia pacjenta i jego zdolności do pracy. Rozpatrywanie kosztów pośrednich w procesie podejmowania decyzji refundacyjnych pozwoliłoby na pełniejsząocenę konsekwencji choroby ponoszonych przez całe społeczeństwo, a nie tylko przez budżet państwa przeznaczony na ochronę zdrowia” - wyjaśnia Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Jak liczyć koszty pośrednie?

Dotychczas trudno było rzetelnie oszacować koszty pośrednie chorób. Jak skutecznie je mierzyć pokazali eksperci EY w swoim raporcie. I tak, na przykład, okazuje się, że grypa kosztuje polską gospodarkę przeciętnie 0,8 mld zł rocznie.
Zaproponowane podejście czerpie z doświadczeń międzynarodowych, a ze względu na swoją kompleksowość i szczegółowość jest rozwiązaniem pionierskim. Istotne jest również to, że wypracowanie tej metodyki było szeroko konsultowane z licznymi instytucjami, w tym: Ministerstwem Zdrowia, NFZ, Agencją Oceny Technologii Medycznych, ZUS-em, Kancelarią Premiera Rady Ministrów, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a także Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. W procesie konsultacji uczestniczyli także przedstawiciele środowiska firm farmaceutycznych, w tym przede wszystkim Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

fot. whitelook - Fotolia.com

Ochrona zdrowia: należy liczyć koszty pośrednie

Analizując koszty danej choroby, zazwyczaj ograniczamy je do wydatków związanych z kupnem lekarstw, cen porad lekarskich, czy kosztów niezbędnej rehabilitacji. Eksperci firmy doradczej EY zwracają jednak uwagę, że choroby generują nie tylko koszty bezpośrednie, ale mają też negatywny wpływ na całą gospodarkę.


Po co liczyć koszty pośrednie?

Wiedza na temat pełnych kosztów związanych z leczeniem danej choroby jest niezbędna do racjonalnego dysponowania środkami publicznymi na ochronę zdrowia. Z uwagi na to, że do tej pory nie ma ustalonego sposobu liczenia kosztów pośrednich, w praktyce o podziale środków publicznych decyduje niepełna analiza korzyści i kosztów zastosowania danej technologii medycznej. Pełniejsza analiza, uwzględniająca zaproponowaną metodykę liczenia kosztów pośrednich, będzie sprzyjać bardziej efektywnemu wykorzystaniu środków publicznych.

 

1 2

następna

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: